Закон і Бізнес


Зваження уповноважених


№46 (1448) 23.11—29.11.2019
2559

Поява нових уповноважених Верховної Ради не відповідає вимогам ч.1 ст.157 Конституції та є загрозою для забезпечення прав і свобод людини та громадянина.


Такий висновок зробив Конституційний Суд, проаналізувавши проект про внесення змін до стст.85 та 101 Конституції (№1016). Зокрема, КС зазначив, що пропоновані зміни спричинять юридичну невизначеність, яка стане загрозою сваволі з боку органів публічної влади та їхніх посадових осіб.

У проекті передбачено запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина. Потенційно він може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції та законів у суспільні відносини без дотримання балансу приватних і публічних інтересів. Зокрема, під загрозою можуть опинитися підприємництво, діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, запровадження нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених ВР «за додержанням Конституції та законів у окремих сферах» може призвести до звуження повноважень омбудсмена, а також обмеження права кожного звертатися до нього по захист своїх прав, що також становить порушення ч.1 ст.157 Конституції.

Наостанок у висновку сказано, що внесення запропонованих змін призведе до встановлення невизначених меж повноважень парламенту усупереч конституційному принципу поділу державної влади.