Закон і Бізнес


Мета виправдовує пільгу

Оподаткування споруд сільгосппризначення не залежить від їх фактичного використання з такою метою


№45 (1447) 16.11—22.11.2019
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ
4065

Застосування пільги щодо оподаткування нерухомості не зумовлене фактичним використанням об’єкта в сільськогосподарській діяльності. Достатньо того, що він може використовуватися за таким призначенням.


Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, переглянувши адміністративну справу за позовом фізичної особи — сільськогосподарського виробника проти Державної фіскальної служби.

Митарі визначили позивачці зобов’язання щодо податку на нерухоме майно з посиланням на пп.266.7.1 п.266.7 ст.266 Податкового кодексу. Проте виник спір щодо застосування пп.«ж» пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПК, а саме: встановлює ця норма обов’язок безпосередньо використовувати такі будівлі/споруди в сільгоспдіяльності чи достатньо того, що вони відповідають критерію здатності такого об’єкта слугувати цілям товарного виробництва?

Апеляційна інстанція вирішила справу на користь позивача. З такою позицією погодився й КАС. У постанові від 1.10.2019 (справа №0340/1905/18) зауважено, що в пп.«ж» пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПК (у редакції закону від 28.12.2014 №71-VIII, що був чинним на час виникнення спірних правовідносин) визначено: не є об’єктом оподаткування будівлі/споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в сільськогосподарській діяльності.

Отже, для застосування такої пільги необхідна наявність двох умов:

• власник об’єкта нерухомості (будівлі, споруди) є сільгоспвиробником;

• об’єкт нерухомості призначений для використання безпосередньо в такій діяльності.

Пільга, установлена зазначеною нормою, спрямована на створення сприятливих умов для провадження сільськогосподарської діяльності, її стимулювання та досягнення збалансованого податкового навантаження.

Виходячи з буквального тлумачення цієї норми, з урахуванням значення слова «призначення» як «мета використання чого-небуть», «відповідати меті», КАС дійшов висновку, що будівлі/споруди, про які йдеться в цій нормі, повинні відповідати меті, способу та критеріям використання в сільгоспдіяльності. Вимоги, що вони повинні експлуатуватися, норма не містить.

Суд наголосив, що законодавець не встановив обов’язку с/г товаровиробника безпосередньо використовувати таку нерухомість у своїй діяльності, а умовою звільнення об’єктів від оподаткування визначив цільове призначення їх використання. Також установлено вичерпний перелік підстав, коли податкова пільга не надається: у випадках, коли нерухомість здається в оренду, лізинг, позичку.

Суди встановили, що позивачка є с/г товаровиробником. Об’єкти нерухомості, які належать їй на праві приватної власності та щодо яких контролюючим органом донараховані податкові зобов’язання, є будівлями/спорудами, призначеними для використання безпосередньо в такого роду діяльності. Водночас відсутні докази, що об’єкти використовували в будь-якій іншій, відмінній від сільськогосподарської, діяльності.