Закон і Бізнес


Реанімування відповідальності

Чергові матвєєвські читання окреслили коло законодавчих перетворень


№42 (1444) 26.10—01.11.2019
Вікторія ЯКУША
3362

У Київському національному університеті ім.Т.Шевченка пройшла міжнародна науково-практична конференція «Модернізація цивільно-правових відносин». Однак доповіді не обмежилися вузьконауковою спрямованістю. Від теоретичної частини відразу перейшли до практики і актуальних питань щодо відповідальності.


План модернізації

Захід відбувся у рамках щорічних «матвєєвських цивілістичних читань», тож академік, професор кафедри цивільного права КНУ ім.Т.Шевченка, д.ю.н. Наталія Кузнєцова нагадала про постать Геннадія Матвєєва.

Вона наголосила, що це не просто конференція, а меморіальні читання: «Якщо дивитися на постать цієї людини в контексті наукової проблематики, то навряд чи можна знайти того, хто міг би з ним зрівнятись. Коли він починав працювати над цією темою, то фактично не було наукового підґрунтя, яке могло б стати базою для таких досліджень. Він як цивіліст звернувся до праць криміналістів, у яких це було питання №1».

Теперішній етап розвитку нашого законодавства потребує ґрунтовної інвентаризації того доробку, яким ми можемо скористатися в процесі виконання цієї важливої і надзвичайно складної роботи. Розмірковуючи над планом модернізації, Н.Кузнєцова сформулювала кілька важливих питань: чи тягне за собою цивільно-правову відповідальність порушення у сфері особистих немайнових прав? Чи є необхідність врегулювати інститут відповідальності на всіх рівнях? Як подолати колізію між Цивільним та Господарським кодексами у питаннях відповідальності?

Європейський контекст

Професор кафедри міжнародного приватного права ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н. Роман Майданик проаналізував підходи в європейському праві та можливості застосування деяких з них в Україні. Адже в європейському законодавстві існують норми, передбачені для особливих випадків. У цивільних кодексах Західної Європи загальний підхід полягає у тому, що положення про відповідальність за невиконання зобов’язань ґрунтується на основній ідеї про те, що зобов’язання повинне виконуватись. У разі їх невиконання настають наслідки, передбачені в законі, одним з яких є відшкодування збитків.

Дуже багато нез’ясованих моментів є і у фінансовому сегменті бізнесу. «Чи можна нараховувати проценти на проценти? З огляду на те що ця сфера у банківському праві ніяк не регулюється законодавством, суди при розгляді справ змушені виходити із загальних понять про справедливість», — зауважив Р.Майданик.

Творчою та новаторською виявилася доповідь професора кафедри цивільного права КНУ ім.Т.Шевченка, д.ю.н. Олени Кохановської. Не про сталі проблеми, а про виклики майбутнього замислилася спікер. Її доповідь «Цивільно-правова відповідальність суб’єктів інформаційних відносин за умов подальшого розвитку роботів і штучного інтелекту» викликала жваве зацікавлення.

О.Кохановська розповіла, що європейські країни вже розробляють зміни до законів про відповідальність, ураховуючи технологічні надбання. Так, пропонується розглядати роботів як суб’єктів цивільно-правових відносин. Посилаючись на думку Ілона Маска, О.Кохановська зазначила: не можна допустити в українському законодавстві, аби те, що ми сприймали як об’єкт, стало суб’єктом.

Суддя Касаційного цивільного суду, к.ю.н. Василь Крат звернувся до тих неоднозначних судових справ, які йому доводилося розглядати і які можна знайти у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема «Лисянський проти України», «Єршова проти РФ», «Михайленко проти РФ», «Григор’єв проти РФ».

Контури відповідальності

Від суворої практики, розглянутої у доповіді В.Крата, перейшли до теоретичних аспектів відповідальності. Професор кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУВС, д.ю.н. Святослав Сліпченко розмірковував про межі застосування поняття «цивільно-правова відповідальність».

Який зміст несе в собі поняття «відповідальність»? Він провів паралелі із «Чорним квадратом» Казимира Малевича. «Спочатку художник малює широкими мазками і проглядається контур картини, але він може так захопитися, що вийде «Чорний квадрат». Це не означає, що він перестане бути художником, а лише те, що в цьому квадраті кожен з нас бачитиме щось своє. Те саме відбувається з поняттям «відповідальність»: його межі нечіткі, не визначені понятійним апаратом на законодавчому рівні, тому кожен виходить зі свого світосприйняття і по-своєму трактує відповідальність», — зазначив С.Сліпченко.

 

КОМЕНТАР ДЛЯ «ЗіБ»

Євген ПЕТРОВ,
суддя Касаційного цивільного суду, д.ю.н.:

— Які актуальні проблеми у межах цивільно-правової відповідальності мають привести до законодавчої модернізації?

— Нині стоїть питання щодо компенсації шкоди, завданої громадянам України внаслідок знищення їхнього майна під час проведення АТО. На жаль, ми стикаємось із такими питаннями, оскільки немає чіткого механізму визначення розміру шкоди.

Ще один момент — передання у власність міським органам влади зруйнованого майна: як передавати, на підставі яких угод? У військово-цивільної адміністрації, на жаль, немає компетенції приймати його у власність. Ще одна проблема: чи повинна ділянка передаватись у власність разом зі зруйнованим житлом? Тобто ми передаємо житло, а земельна ділянка залишається у власності громадянина?

Болючим є питання щодо визначення винної особи, оскільки всі потерпілі звертаються до СБУ. Це призводить до того, що ми повинні застосовувати закон «Про боротьбу з тероризмом». Проте у нас постановою Кабінету Міністрів з 2015 року введено режим надзвичайної ситуації. Чи потрібно потерпілим чекати вироку, аби отримати відшкодування? Вважаю, що ні.

Я не можу сказати, які рішення повинні прийматись, оскільки це суперечить суддівській етиці. Але, на моє глибоке переконання, ми завжди повинні пам’ятати, що на державу покладено позитивні зобов’язання щодо забезпечення прав громадян. Можливо, держава має рухатися саме в цьому напрямку, щоб надати допомогу людям, які опинились у скрутній ситуації. Більше того, не змушувати їх своєю бездіяльністю звертатися до Європейського суду з прав людини, бо тоді Україна втратить свої європейські надбання.