Закон і Бізнес


Сім’я без кордонів

Які правові наслідки матиме шлюб з іноземцем та факт народження за межами країни


№41 (1443) 19.10—25.10.2019
Ігор НОВИКОВ
14149

Без вагомих причин і добровільної згоди держава не позбавляє громадянства України. А у деяких ситуаціях дитина може не підозрювати, що є українцем. Права щодо набуття громадянства визначаються законами конкретної країни, але навіть їх можна оскаржити у Страсбурзі.


Особистий закон кожного

Вища школа адвокатури провела вебінар «Питання громадянства в міжнародному сімейному праві». Онлайн-лектором виступила адвокат, дослідник міжнародно-правових проблем громадянства, к.ю.н Ольга Поєдинок.

Насамперед вона звернула увагу, що громадянство має вагу для:

• наявності іноземного елемента;

• особистого закону фізичної особи;

• підсудності;

• розшуку, пошуку інформації та виконання судових рішень.

Також воно є визначальним для дипломатичного та консульського захисту. Інформація про громадянство/громадянства може бути аргументом у переговорах.

Лектор нагадала, що згідно зі ст.16 закону «Про міжнародне приватне право» пріоритетним в Україні при вирішенні проблем, пов’язаних із громадянством, уважається особистий закон фізичної особи — право держави, громадянином якої вона є. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим законом є право тієї, з якою особа має найтісніший зв’язок, зокрема має місце проживання або основної діяльності.

Особистим законом особи без громадянства вважається право держави, в якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності — місце перебування. Для біженця це право держави, в якій він перебуває.

При визначенні особистого закону відповідно до чч.2 і 3 ст.16 згаданого акта береться до уваги таке: якщо недієздатна особа змінила місце проживання без згоди свого законного представника, то така зміна не спричиняє змін особистого закону для такої особи.

Особистий закон для шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом має значення для:

• цивільних право- та дієздатності фізичної особи;

• права фізичної особи на ім’я, його використання та захисту;

• опіки та піклування;

• права на шлюб;

• правових наслідків шлюбу;

• майнових відносин подружжя;

• встановлення та оскарження батьківства;

• прав та обов’язків батьків і дітей;

• зобов’язань щодо утримання;

• усиновлення.

Кохання без кордонів

Питання, яке сьогодні цікавить багатьох закоханих та їхніх адвокатів, — про дійсність шлюбу, укладеного за межами України. Адже українці стають все більш мобільними. Популярними є шлюбні церемонії за кордоном. Зрештою, шлюби з іноземцями більше не сприймаються як табу ні суспільством, ні державою.

Шлюб між громадянами України, між громадянином України і іноземцем, між громадянином України і особою без громадянства, укладений за межами нашої країни відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови дотримання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу в частині підстав недійсності шлюбу. Також шлюб між іноземцями, між іноземцем та особою без громадянства, між особами без громадянства, укладений відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні.

Згідно зі ст.9 закону «Про громадянство України» шлюб є підставою для скорочення цензу осілості для натуралізації (2 роки шлюбу замість 5 років проживання). Автоматично громадянин України набуває іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем. Часто цією статтею користуються особи, які прагнуть отримати громадянство України, укладаючи фіктивні шлюби з українцями та українками.

Громадянство України, за словами О.Поєдинок, надається дитині від народження незалежно від місця її фактичного народження, якщо мати чи батько є громадянами України. При цьому до втрати громадянства України не приводять:

• одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

• набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями.

Щоліта під час вступної кампанії в О.Поєдинок з’являються клієнти, які приїжджають до нас для отримання вищої освіти на правах іноземних студентів. Але під час подання документів з’ясовується, що абітурієнт має також громадянство України і тому повинен вступати за загальним конкурсом з українськими абітурієнтами, складаючи ЗНО та маючи достатній рівень знання української мови. Громадянство України у цих випадках набувається «у спадок», тому доповідачка закликала бути відповідальними та обізнаними не лише щодо своїх прав, але і щодо прав майбутньої дитини.

Виявляється, що актуальним питання щодо громадянства неповнолітньої дитини залишається і в межах країни. Під час вебінару одна з учасниць поділилася проблемою: виїхавши з Криму, вона отримує відмови від міграційної служби у наданні громадянства України її дитині. Для врегулювання подібних ситуацій діє благодійний фонд «Право на захист».

Страсбурзькі прецеденти

Європейський суд з прав людини питання щодо громадянства розглядає також неоднозначно. Кілька прецедентів доводять, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод діє навіть тоді, коли законодавством країни не передбачене право на отримання громадянства.

Громадянство має значний вплив на «соціальну ідентичність» особи. Так, у рішенні у справі «Ganovese v. Malta» 2011 року Суд визнав, що дитина, народжена поза шлюбом, має таке саме право на набуття громадянства батька-мальтійця, що й народжена в шлюбі.

Розгляд ще двох справ — «Mennesson c. France» та «Labassee c. France» закінчився перемогою заявників, попри те що їхні базові інтереси суперечили правам та нормам моралі держави. Дві французькі пари виїхали за кордон, аби стати батьками дітей, народжених унаслідок сурогатного материнства. Повернувшись до Франції, вони отримали відмову у наданні цим дітям громадянства. Але суд зрештою визнав, що держава має надати дітям громадянство Франції, оскільки вони в результаті незвичності своєї появи на світ можуть страждати від «бентежної непевності».

Проте є й випадки, коли ЄСПЛ стає на бік держави. Так, у рішенні у справі «Ramadan v. Malta» Суд дійшов висновку, що позбавлення громадянства, набутого внаслідок укладення фіктивного шлюбу, не є порушенням ст.8 конвенції.

Отже, якщо не вдасться захистити своє право на громадянство у національних судах, то можна спробувати щастя у Страсбурзі.