Закон і Бізнес


Ключ до чесності та непідкупності

Як НШС допомагає посиленню механізмів запобігання корупції


Останній тренінг для суддів ВАКС провели Ентоні Гупер (другий зліва) та Віталій Касько.

№39 (1441) 05.10—11.10.2019
Наталія ШУКЛІНА, професор, проректор Національної школи суддів, заслужений юрист України
6010
6010

Тема запобігання та протидії корупції останніми роками була чи не найпопулярнішою в Україні. Різноманітні органи докладають чимало зусиль на цій ниві. Не залишається осторонь і Національна школа суддів, яка опікується підготовкою кадрів для системи правосуддя, зокрема в частині антикорупційної стійкості.


В очікуванні дива…

Видається безспірним, що корупція як явище соціальної дійсності стосується як публічного, так і приватного секторів. Її безумовною ознакою є численні зловживання службовим становищем та неналежне функціонування публічних установ, що шкодить загальному (суспільному) благу.

Новообраний Президент Володимир Зеленський у виступі на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії наголосив, що корупція є ворогом українського щастя, а завданням влади є повернення громадянам віри у справедливість шляхом подолання багаторічної корупції завдяки політичній волі та створенню незалежних правоохоронних, антикорупційних, судових органів.

Природу цього явища в Україні намагалися з’ясувати експерти, нові правила і стандарти запобігання корупції спробували виписати парламентарі, новостворені суб’єкти з протидії корупції напрацьовували практику. А головний бенефіціар — українське суспільство — чекав дива (життя без корупції вже наступного дня). Але дива, як відомо, поки що не сталося.

Зусилля можновладців та експертів у сфері протидії корупції в 2014—2018 роках зосереджувалися переважно на інституційному секторі (створенні нових органів, як-от: Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тощо), вдосконаленні процедур і нормативних положень щодо протидії корупції, спрямованих на імплементацію міжнародних стандартів та найкращих закордонних практик викриття і розслідування корупційних схем, кримінального переслідування осіб, викритих у корупційних діяннях.

З введенням у дію у 2015 році закону «Про запобігання корупції» чимало таких міжнародних стандартів та практик було імплементовано в законодавство України. Незважаючи на це, результативність ужитих заходів, показники притягнення корупціонерів до відповідальності залишаються на низькому рівні.

Міжнародні орієнтири

Відповідно до ст.22 угоди про асоціацію України з ЄС сторони зобов’язались співпрацювати у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її попередження. Таке співробітництво спрямоване на вирішення inter alia проблеми корупції як у приватному, так і в державному секторах. Сторони також зобов’язалися розвивати співробітництво inter alia стосовно:

• обміну найкращими практиками, в тому числі щодо методики розслідування та криміналістичних досліджень;

• обміну інформацією відповідно до наявних правил;

• посилення потенціалу, зокрема, навчання та в разі необхідності обмін персоналом;

• питань, пов’язаних із захистом свідків та жертв.

Крім того, Україна та ЄС підтвердили відданість ефективному виконанню Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року та трьох протоколів до неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 року та інших міжнародних документів.

Відповідно до п.1 ст.11 Конвенції ООН проти корупції, учасницею якої є і Україна, ураховуючи незалежність судової влади та її вирішальну роль в боротьбі з корупцією, кожна держава-учасниця згідно з основоположними принципами своєї правової системи й без шкоди для незалежності судових органів уживає заходів щодо підтримання чесності й непідкупності представників судової влади та запобігання будь-якій можливості для корупції серед них. Такі заходи можуть уключати правила, що стосуються поведінки представників судової влади.

Згідно з роз’яснювальними положеннями, викладеними у керівництві та методиці оцінки реалізації ст.11 вказаної конвенції, розробленому управлінням ООН з наркотиків та злочинності, підготовка працівників судових органів є заходом для підтримання чесності та непідкупності суддів та працівників судів, одним із ключів до практичної реалізації положень п.1 ст.11 конвенції.

Адже згідно з формулою, яку вивів американський економіст, професор Роберт Клітгаард, «корупція = монополія + дискреція (узаконене свавілля чиновників) ‒ підзвітність».

Антикорупційні установки

Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» саме НШС є державною установою зі спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Школа опікується питаннями проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовкою та підвищенням кваліфікації діючих суддів, а також працівників апарату.

У 2018—2019 роках НШС провела два цикли спеціальної підготовки кандидатів на заміщення вакантних посад суддів у судах першої інстанції. Програма передбачала проведення суддями-викладачами інтерактивних одноденних тренінгів на теми: «Антикорупційне законодавство: європейські стандарти та національне законодавство, практика застосування», «Особливості здійснення судового розгляду проваджень щодо корупційних злочинів і злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг» та «Особливості розгляду окремих категорій справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією». Ці тренінги проведено для 656 кандидатів.

У рамках підготовки та періодичного навчання діючих суддів на постійній основі проводяться тренінги (семінари) на тему «Антикорупційне законодавство та практика його застосування» для суддів місцевих загальних, господарських та окружних адміністративних судів, а також загальних, господарських та адміністративних апеляційних судів. Так, у 2016 році було проведено 18 тренінгів, учасниками яких стали 679 суддів; у 2017-му — 16 тренінгів за участю 656 суддів; у 2018-му — 4 тренінги за участю 84 суддів. За І півріччя 2019 року проведено 2 тренінги, участь у яких взяли 38 суддів.

Антикорупційна тематика була однією із ключових тем підготовки новопризначених суддів Верховного Суду. Таку підготовку НШС провела у листопаді 2017-го (для 107 суддів ВС першого конкурсу) та у травні 2019 року (для 75 суддів ВС другого конкурсу).

У частині підготовки працівників апарату та підвищення рівня їхньої кваліфікації щодо питань запобігання корупції НШС здійснила такі заходи. У 2016 році провела 104 інтерактивних заняття для 3017 працівників, у 2017-му — 24 заняття для 891 працівника; у 2018-му — 20 занять для 685 працівників. За І півріччя цього року проведено 12 тренінгів, якими охоплено 434 працівники апарату.

Основними темами для працівників апарату судів були застосування антикорупційного законодавства щодо державних службовців судової влади, питання фінансового контролю, особливості роботи системи електронного декларування, врегулювання конфлікту інтересів у сфері правосуддя, відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Підготовка суддів ВАКС

Початок 2019 року ознаменувався створенням Вищого антикорупційного суду. Судді ВАКС були рекомендовані для призначення на посади за результатами відкритого конкурсу, ключову роль в якому відіграла громадська рада міжнародних експертів. Указами Президента від 11.04.2019 були призначені 38 суддів ВАКС, які цього ж дня склали присягу. Із 5 вересня суд розпочав роботу.

У промові з нагоди початку роботи ВАКС В.Зеленський зазначив, що перед суддями сьогодні стоїть великий виклик; і це не просто повернення громадянам украденого шляхом покарання топ-корупціонерів — це повернення їм віри в те, що в Україні існує справедливість. Президент відзначив, що завдання ВАКС дуже просте: корупціонер — покараний, держава, суспільство та інвестор — захищені.

До слова, НШС також долучалася до проведення конкурсу. З метою науково-методичного забезпечення процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді ВАКС на початку 2019 року було підготовлено 2400 тестових запитань та 20 практичних завдань (модельних судових справ).

Згідно зі ст.12 закону «Про Вищий антикорупційний суд» суддям ВАКС разом із передбаченими законом «Про судоустрій і статус суддів» заходами підтримання кваліфікації створюються умови для задоволення індивідуальних потреб у професійному зростанні, підвищенні рівня професійної компетентності з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією, новітніх міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у цій сфері. Суддя ВАКС регулярно, але не рідше від одного разу на рік проходить обов’язкове підвищення кваліфікації з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією.

НШС систематично організовує навчання суддів ВАКС для закріплення та оновлення необхідних знань, умінь і навичок, тренінги з вивчення міжнародного досвіду протидії та боротьби з корупцією, у тому числі із залученням представників міжнародних організацій, іноземних навчальних закладів.

Орієнтаційний курс

Так, у квітні 2019 року за підтримки міжнародних партнерів було проведено орієнтаційний курс, який охопив усіх 38 новопризначених суддів ВАКС. Підтримку надали програма USAID «Нове правосуддя», Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки, проект ЄС «Право-Justice», українсько-канадський проект «Підтримка судової реформи в Україні», Міжнародна організація з розвитку права (IDLO).

Унікальний характер орієнтаційного курсу обумовлювався тим, що судді ще не здійснювали правосуддя, тому мали змогу повністю зануритися у навчання.

Протягом 15 навчальних днів були проведені тренінги за темами:

• верховенство права, стандарти захисту прав людини згідно з практикою Європейського суду з прав людини;

• кримінально-процесуальні та кримінально-правові питання діяльності суду;

• управління поверненням активів та інструменти співпраці з міжнародними організаціями;

• основи ефективної комунікації в професійній діяльності судді та психологічні особливості роботи судді;

• міжнародні антикорупційні стандарти і положення конвенційного характеру;

• діяльність слідчого судді як гаранта прав людини на досудовому розслідуванні;

• написання судових рішень, практичні аспекти розгляду справ, пов’язаних з корупцією (захистом свідків і потерпілих, відмиванням коштів, арештом активів, спеціальною конфіскацією).

На завершення курсу судді пройшли тренінг із суддівської етики та доброчесності.

Тренерами були судді ЄСПЛ, Конституційного та Верховного судів, ВС Сербії, Спеціалізованого кримінального суду Словаччини, Європейського суду справедливості, судів штатів США та провінцій Канади, знані національні та міжнародні експерти, включаючи експертів з боротьби з корупцією.

Наприкінці травня цього року було проведено тренінг для суддів ВАКС на тему «Контроль судді за рухом справи, що перебуває у його провадженні».

«Мотивовані до навчання»

Чергове планове навчання суддів ВАКС відбулося у вересні цього року на тренінгу «Засудження корупціонерів та конфіскація їхнього майна в Україні». Захід був організований НШС у співпраці зі Світовим банком. Тренерами стали голова ГРМЕ та експерт СБ Ентоні Гупер, а також перший заступник Генерального прокурора Віталій Касько.

Особливістю тренінгу стало застосування інтерактивної методики навчання у малих групах на основі підготовлених експертами кейсів з антикорупційної тематики. Зокрема, йшлося про проблеми засудження корупціонерів, конфіскації їхнього майна, забезпечення позову шляхом арешту активів, міжнародної правової допомоги, захисту осіб, які сприяють розкриттю корупційних злочинів, спеціальної конфіскації, правових аспектів незаконного збагачення, а також про процесуальні особливості допиту свідків, участь адвокатів, ухвалення процесуальних рішень та рішень по суті провадження.

Експерти не лише були модераторами під час обговорення кейсів, але й брали участь у фасилітації роботи малих груп, долучалися до палких дискусій та підбиття підсумків. Всі активні учасники отримали сертифікати про проходження навчання, а окремих суддів тренер вітав схвальними словами.

Після завершення тренінгу Е.Гупер поділився своїми враженнями від 4-денної роботи із суддями ВАКС та зазначив, що вони були дуже мотивованими, хотіли навчатися. Особливо корисним він вважає таке навчання для суддів, які були науковцями та юристами не судової системи, що допоможе їхній адаптації в новому процесуальному статусі. Експерт висловив бажання продовжити співпрацю із НШС та приділити окрему увагу проведенню дводенного поглибленого курсу для слідчих суддів ВАКС.

Позитивно сприйняли тренінг і судді-учасники. Так, голова ВАКС Олена Танасевич відзначила, що захід є актуальним з огляду на нещодавно схвалений Комітетом ВР з питань антикорупційної політики проект закону щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Цей проект стосується як криміналізації незаконного збагачення, так і можливого запровадження інституту «цивільної конфіскації» активів; обидва механізми належатимуть до юрисдикції ВАКС.

У найближчих планах НШС — проведення навчання працівників апарату ВАКС, зокрема помічників суддів та секретарів судових засідань, на основі стандартизованої тренінгової програми. Вона охоплюватиме питання ведення діловодства, особливостей роботи з автоматизованою системою документообігу суду, фіксації судового процесу технічними засобами, основ управління часом та ефективного планування, мистецтва правового письма та процесуального документування.

У планах школи на 2020 рік — запровадження стандартизованих навчальних курсів «Особливості розгляду проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Застосування електронних доказів під час розгляду справ, пов’язаних з корупцією» та «Судова практика при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів».

Отже, зусилля НШС щодо посилення механізмів запобігання корупції через інструменти професійного навчання суддівського корпусу сприяють зміні професійної свідомості, утвердженню цінностей верховенства права та появі в українській реальності легітимованого суспільством, дієвого і справедливого судочинства.