Закон і Бізнес


Про покарання гривнею


.

№37 (1439) 21.09—27.09.2019
6685

Компенсація моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, має на меті ще й запобігання вчиненню такими суб’єктами подібного в майбутньому.


На цьому в постанові від 15.08.2019 наголосив Верховний Суд.

Постанова №823/782/16 прийнята за результатом розгляду в касаційному порядку адміністративної справи за позовом проти відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Суть спору полягала в тому, що відділення відмовило позивачеві у видачі його особової справи, стосовно якої прийнято постанову щодо страхових виплат, а також дало письмові відповіді на запитання позивача, які він уважає відпискою. Громадянин просив визнати таку відповідь неправомірною, зобов’язати відповідача направити йому конкретні відповіді на кожне з його запитань, стягнути моральну шкоду.

ВС скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які відмовили в задоволенні позову, та ухвалив постанову, якою позов задовольнив частково.

Проаналізувавши положення ч.3 ст.32 Конституції, законів «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), Суд не побачив підстав, аби  вважати інформацію про застраховану (потерпілу) особу, яка міститься в її особовій справі, такою, що становить державну таємницю чи є відомостями, які з інших причин не можуть бути надані особі, якої вони стосуються, для ознайомлення.

Якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано матеріальної чи моральної шкоди, виникає право на її відшкодування за рішенням суду. Отже, тривалий (понад 15 років) нерозгляд належним чином заяви позивача, ненадання на неї чіткої відповіді зумовили необхідність неодноразових звернень до судів, виконавчої служби і призвели до порушення прав та інтересів позивача, у тому числі права на інформацію. Узявши до уваги стан здоров’я і вік громадянина, ВС дійшов висновку, що позивачеві завдано моральної шкоди, яку має бути стягнуто з відповідача.