Закон і Бізнес


Не юрисдикцією єдиною…

Правові позиції ВП ВС щодо набувальної давності, прилюдних торгів та повноважень на розгляд де-яких спорів


№26 (1428) 06.07—12.07.2019
Катерина МАНОЙЛЕНКО, партнер, керівник практики вирішення судових спорів, адвокат GOLAW; Наталія МАТВІЙЧУК, юрист GOLAW
9782

Велика палата Верховного Суду оприлюднила черговий огляд своєї практики. Традиційно більшість рішень стосувалася визначення юрисдикції тих чи інших категорій спорів. Водночас були висловлені й правові позиції щодо застосування норм матеріального права.


Підстави поновлення строку на оскарження

У справі №205/8482/15 суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства та не належить до господарської юрисдикції. Перед тим ухвалою господарського суду першої інстанції провадження у справі припинено.

У своїй постанові від 15.05.2019 у даній справі ВП ВС наголосила, що такий висновок є помилковим. При цьому наявність ухвали господарського суду про припинення провадження є перешкодою для повторного звернення особи до належного суду.

З огляду на це зазначено, що визначення ВП ВС юрисдикційності даної категорії спорів може бути підставою для поновлення строку на апеляційне чи касаційне оскарження процесуального рішення, яке є перешкодою для повторного звернення особи до належного суду. Така постанова вищої судової інстанції може бути процесуальною підставою для звернення з позовом до належного суду.

Спір щодо правомірності використання ділянки

У зв’язку із самовільним використанням відповідачем земельної ділянки як платної стоянки для автомобільного транспорту міська рада звернулася до загального суду з позовом про стягнення збитків, завданих використанням відповідачем цієї ділянки. Розглянувши 15.05.2019 касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №686/19389/17, ВП постановила, що спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

На час звернення з позовом відповідачка, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, використовувала спірну ділянку як платну стоянку для автомобільного транспорту, чого вона не заперечувала. При цьому правовстановлюючі документи на нерухоме майно та спірну ділянку були відсутні.

За таких обставин ВП вважає, що суди попередніх інстанцій помилково розглянули спір у порядку цивільного судочинства. Адже правовідносини в цій справі виникли між фізичною особою — підприємцем і міською радою щодо ділянки, яка належить останній та водночас використовується відповідачем для провадження підприємницької діяльності.

Отже, спір щодо правомірності використання ділянки суб’єктом господарювання в підприємницькій діяльності підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Де оскаржувати рішення ДКЦПФР

У справі №2а-10585/10/2670 акціонери ЗАТ оскаржили до адміністративного суду рішення територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випусків акцій товариства. Вони посилалися на недотримання суб’єктом владних повноважень установленого порядку проведення такої реєстрації. 14.05.2019 ВП ВС розглянула касаційну скаргу в цій справі.

Позивачі обґрунтовували свої вимоги протиправністю реєстрації вказаних випусків акцій товариства у зв’язку з поданням ЗАТ рішень про випуск акцій, оформлених протоколами загальних зборів акціонерів, правомірність яких позивачі заперечували. Звідси випливає, що звернення до суду зумовлене необхідністю захисту корпоративних та майнових прав, а не прав у сфері публічно-правових відносин. Це виключає розгляд справи в порядку адміністративного судочинства.

Палата визначила, що спір про оскарження рішення ДКЦПФР щодо реєстрації випуску акцій підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, бо він зумовлений необхідністю захисту корпоративних і майнових прав.

Право власності за набувальною давністю

Однією з умов набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю є добросовісність особи саме на момент заволодіння нею чужим майном. Такий висновок ВП ВС виклала в постанові від 14.05.2019 (справа №910/17274/17).

При цьому володілець майна в момент заволодіння не знає (і не повинен знати) про неправомірність заволодіння майном. Крім того, позивач як володілець майна повинен бути впевненим у тому, що на це майно не претендують інші особи й він отримав його за таких обставин і з таких підстав, які є достатніми для права власності.

Володіння майном за договором, що опосередковує передання майна особі у володіння (володіння та користування), проте не у власність, унеможливлює набуття майна у власність за набувальною давністю, адже в цьому разі володілець володіє майном не як власник.

Таким чином, ВП дійшла висновку, що після заволодіння чужим майном подальше володіння особою ним має бути безтитульним, тобто фактичним володінням, яке не спирається на будь-яку правову підставу. Володіння майном на підставі певного юридичного титулу виключає застосування набувальної давності.

Визнання прилюдних торгів недійсними

15.05.2019 ВП ВС розглянула справу №678/301/12, яка стосувалась у тому числі визнання торгів недійсними, та зазначила таке.

Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною оцінкою, та інші відомості. Визначення стартової ціни лота здійснюється на підставі початкової вартості майна за результатами проведеної оцінки майна незалежним суб’єктом оціночної діяльності.

На момент проведення прилюдних торгів, у тому числі повторних, для визначення вартості об’єкта оцінки звіт про оцінку майна повинен бути дійсним. Однак у вказаній справі на час проведення прилюдних торгів строк дії оцінки майна закінчився. Повторна його оцінка не проводилася.

Палата дійшла висновку, що проведення прилюдних торгів для реалізації майна за ціною, визначеною у звіті про оцінку майна, який утратив чинність, є підставою для визнання цих торгів недійсними. Разом з тим для визнання торгів недійсними з підстави закінчення строку дії оцінки майна необхідно, щоб недодержання порядку одночасно порушувало права чи законні інтереси особи, яка оскаржує торги.