Закон і Бізнес


Якщо впустили — не скаржтеся!


№17-18 (1419-1420) 09.05—17.05.2019
5447

Допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень під час її призначення. Такий висновок зробив ВС в постанові №807/2062/17, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Верховний Суд

Іменем України

Постанова

21 лютого 2019 року                      м.Київ                               №807/2062/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача — ПАСІЧНИК С.С.,
суддів: ВАСИЛЬЄВОЇ І.А., ЮРЧЕНКО В.П.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за касаційною скаргою Головного управління ДФС у Закарпатській області на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 1.02.2018 та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 11.07.2018 у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатлістранс» до ГУ ДФС у Закарпатській області про визнання протиправними та скасування наказів,

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року ТОВ «Закарпатлістранс» звернулося до суду з адміністративним позовом до ГУ ДФС у Закарпатській області, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ ГУ ДФС у Закарпатській області «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» від 23.11.2017 №1780 та наказ «Про продовження терміну проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Закарпатлістранс» від 4.12.2017 №1834. Визнати незаконними дії ГУ ДФС у Закарпатській області щодо проведення перевірки ТОВ «Закарпатлістранс» на підставі вказаних наказів.

Обґрунтовуючи позовну заяву, зазначило про відсутність у відповідача правових підстав для видачі наказу про призначення документальної позапланової виїзної перевірки відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу, а також наказу про продовження терміну її проведення і, як наслідок, про протиправність дій щодо її проведення, оскільки ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення перевірки товариства і на підставі якої прийнято оскаржувані накази, скасована в судовому порядку.

Постановою ЗОАС від 1.02.2018, залишеною без змін постановою ЛААС від 11.07.2018, позов задоволено.

Рішення судів попередніх інстанцій обґрунтовано тим, що оскільки ухвала слідчого судді, яка стала підставою для видачі наказу про призначення спірної перевірки, скасована в апеляційному порядку, то правові підстави для проведення перевірки відсутні.

Не погоджуючись із рішенням судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив їх скасувати та ухвалити нове — про відмову в задоволенні позовних вимог.

У доводах касаційної скарги посилається на те, що суди першої та апеляційної інстанцій не врахували, що після допуску до перевірки права платника податків можуть порушувати тільки незаконні наслідки її проведення.

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, ВС дійшов висновку про задоволення касаційної скарги.

Так, суди попередніх інстанцій установили, що ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі наказу «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» від 23.11.2017 №1780 та наказу «Про продовження терміну проведення документальної позапланової виїзної перевірки» від 4.12.2017 №1834 провело документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Закарпатлістранс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 1.01.2016 до 1.11.2017.

Наказ №1780 прийнято на підставі пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК у зв’язку з отриманням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 30.10.2017 у справі №466/7172/17 про надання дозволу на проведення перевірки позивача, яку, у свою чергу, ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 14.12.2017 скасовано.

Суди при прийнятті оскаржуваних рішень виходили з того, що, оскільки єдиною підставою, зазначеною в наказі ГУ ДФС у Закарпатській області від 23.11.2017 №1780, була ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 30.10.2017 у справі №466/7172/17, яка скасована судом апеляційної інстанції, призначення та проведення перевірки позивача є протиправним.

ВС не погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про невідповідність вимогам чинного законодавства вказаних наказів з огляду на таке.

Згідно з п.61.1 ст.61 Податкового кодексу податковий контроль — система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з пп.75.1.2 п.75.1 ст.75 ПК документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи Державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом Державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Пункт 78.1 ст.78 ПК визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав: отримано рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене відповідно до закону.

Враховуючи викладене, підставою для прийняття контролюючим органом наказу про проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК є, зокрема, отримання податковим органом рішення слідчого судді про призначення перевірки, а не про надання дозволу на проведення перевірки.

У свою чергу, згідно із пп.17.1.7 п.17.1 ст.17 ПК платник податків має право оскаржувати в порядку, встановленому цим кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб).

Виходячи з наведеного, платниками податків до суду можуть бути оскаржені рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень, які порушують права, свободи та інтереси. При цьому ці рішення, дії або бездіяльність у будь-якому випадку повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов’язки у сфері публічно-правових відносин. Отже, задоволенню в адміністративному судочинстві підлягають лише ті позовні вимоги, які відновлюють фактично порушені права, свободи та інтереси особи у сфері публічно-правових відносин.

Отже, позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок, можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. Тобто саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Таким чином, наказ є актом одноразового застосування та вичерпує свою дію фактом його виконання.

Враховуючи факт допущення позивачем посадових осіб контролюючого органу до перевірки, у спірних правовідносинах актом, що має певні правові наслідки, породжує права та обов’язки для платника податків, є рішення податкового органу (акт індивідуальної дії), прийняте за результатами проведеної перевірки.

Отже, висновок судів першої та апеляційної інстанцій у справі, що розглядається, не ґрунтується на правильному застосуванні вказаних норм матеріального права.

Тому касаційний суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог товариства.

Відповідно до чч.1, 3 ст.351 КАС підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права; неправильним застосуванням норм матеріального права вважається неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Оскільки суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували (тлумачили) норми матеріального права щодо розглядуваних правовідносин, постановлені у справі рішення підлягають скасуванню з прийняттям нового — про відмову в задоволенні позову.

Керуючись стст.341, 345, 349, 351, 355, 359 КАС, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Головного управління ДФС у Закарпатській області задовольнити.

Постанову Закарпатського окружного адміністративного суду від 1.02.2018 та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 11.07.2018 у справі №807/2062/17 скасувати й ухвалити нове рішення.

У задоволенні позову ТОВ «Закарпатлістранс» про визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДФС у Закарпатській області «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» від 23.11.2017 №1780 та наказу «Про продовження терміну проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Закарпатлістранс» від 4.12.2017 №1834, визнання незаконними дій ГУДФС у Закарпатській області щодо проведення перевірки ТОВ «Закарпатлістранс» на підставі вказаних наказів відмовити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття й оскарженню не підлягає.