Закон і Бізнес


Член РСУ, суддя Касаційного господарського суду Є.Краснов:

«Завдання комітету - не лише опрацювання звернень, а й підвищення обізнаності суддів з питань етики та конфлікту інтересів


Єгор Краснов: «Завдання комітету - не лише опрацювання звернень, а й підвищення обізнаності суддів з питань етики та конфлікту інтересів

№14 (1416) 13.04—19.04.2019
АННА ЛИНДІНА
3316

Сьогодні конфлікт інтересів можна виявити там, де його нібито не мало бути. Та жартувати з ним не можна, бо його поява загрожує суддям звільненням, а ще не призначеним кандидатам у судді — анулюванням результатів співбесіди. Про те, як знайти істину в обвинуваченнях у необ’єктивності та упередженості, розповів суддя Касаційного господарського суду, член Ради суддів, голова комітету РСУ з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів Єгор КРАСНОВ.


«Рада не може вирішити замість судді, чи задовольняти відвід»

— Єгоре Володимировичу, РСУ внесла зміни до Положення про комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. Чим доповнили документ, а що, можливо, з нього прибрали?

— Передусім потрібно розуміти, у чому полягала необхідність унесення змін. Тут можна виділити два основні фактори. Перший — зміни в законодавстві щодо повноважень РСУ. Останні були звужені, тобто частину повноважень передано Вищій раді правосуддя і Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Другий, як ви знаєте, — у березні 2018 р. відбувся з’їзд суддів, на якому було обрано новий склад РСУ. На установчому засіданні було прийнято рішення про створення нових комітетів зі зміненими назвами та акцентами. Так, було створено комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, до назви якого додали антикорупційну складову та прибрали професійний розвиток суддів. Фактично положення про комітет було приведено у відповідність до чинного законодавства та рішення Ради, це певний еволюційний процес.

— У частині врегулювання конфлікту інтересів із попереднього положення нічого не прибирали?

— Нічого, адже це питання регулюється законодавством, а воно в цій частині не змінювалося. Закон «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень Ради суддів відносить здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, голови чи членів ВККС, голови Державної судової адміністрації чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом). Наш комітет лише опрацьовує відповідні звернення, готує проекти відповідних рішень ради, проводить консультативні зустрічі із суддями і т. ін.

— Як відбувається робота в комітеті?

— Переважна більшість звернень, що до нас надходять, є типовими. Тут необхідно сказати, що рада врегульовує лише позапроцесуальний конфлікт інтересів. Наприклад, ні Господарський процесуальний, ні Цивільний процесуальний кодекси, ні Кодекс адміністративного судочинства не містять визначення поняття «конфлікт інтересів». Утім, вони передбачають підстави для відводу чи самовідводу судді. Це і є процесуальний спосіб урегулювання цього питання.

Рада не може вирішити замість судді, чи задовольняти йому відвід або чи заявляти самовідвід, оскільки це питання регулюється в порядку, визначеному процесуальним законом. Разом з тим за нехтування цією нормою суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

До комітету здебільшого звертаються судді, які обіймають адміністративні посади голів судів чи їхніх заступників або які працюють в одній установі зі своїми родичам. Наприклад, суддя запитує, чи виникає конфлікт інтересів, якщо його син працює в цій же установі. Чи заступник голови одружився з прес-секретарем суду. Ці питання відносяться до нашої компетенції. Але часто доводиться відмовляти з посиланням на те, що такий конфлікт має врегульовуватися суддею у процесуальний спосіб.

Трапляються й неординарні випадки. До ради звернулися судді Великої палати Верховного Суду щодо роз’яснення з приводу наявності або відсутності конфлікту інтересів під час розгляду справи за апеляційною скаргою судді, який брав участь у конкурсі до ВС і вирішив оскаржити результати. Його позов спочатку розглядав Касаційний адміністративний суд, ухвалу якого він оскаржував до ВП ВС. З цього питання на засіданні ради у Сєвєродонецьку було прийнято рішення №24, в якому роз’яснено, що при розгляді конкретної справи не утворює конфлікту інтересів такий приватний інтерес, який мають усі інші судді.

— Вам часто заявляють відводи?

— Досить часто. Проте жодного разу відвід не задовольняли. Кілька разів я заявив самовідвід, як того вимагають відповідні норми процесуального закону.

— Суддя Вищого господарського суду у відставці Олександр Удовиченко в інтерв’ю «ЗіБ» відзначив, що його участь у засіданнях як представника сторони в КГС можлива, з приводу цього РСУ дала роз’яснення. Хоча половина суддів перейшла зі старої установи.

— Це цікаве питання. У деяких країнах передбачений так званий період охолодження. Він полягає в тому, що колишній суддя не може протягом певного часу, як пішов з посади, представляти інтереси в суді, де він працював. Проте у кожній країні різні строки.

Вітчизняне законодавство таких обмежень не містить, оскільки ст.26 закону «Про запобігання корупції» визначає, що особам, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов᾽язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

 «Ми поглиблюємо знання суддів, бо через велике навантаження вони не завжди знаходять час для пошуку такої інформації»

— Хіба це критично, коли є випадки одруження судді та помічника?

— На наших заходах ми часто розглядаємо подібні ситуації. Наприклад, коли із членами комітету відвідували Івано-Франківськ, разом із суддями розбирали справи, що набули розголосу у ЗМІ. Наприклад, чи створює конфлікт робота в одній установі суддів та їхніх близьких осіб?

Ми не є дисциплінарним органом, рада є вищим органом суддівського самоврядування. Тому наша роль полягає у створенні стандартів, наданні роз’яснень і захисті незалежності суддів. Під час таких зустрічей ми акцентуємо увагу на окремих положеннях закону і поглиблюємо знання служителів Феміди, бо розуміємо, що через велике навантаження вони не завжди знаходять час для пошуку такої інформації.

Ми навіть на сайті РСУ створили окремий розділ — «Конфлікт інтересів», де можна знайти відповідні рішення ради. Розробили путівники для судді, в якого виникла етична дилема або є сумніви щодо конфлікту інтересів. За допомогою міжнародних донорів розробили посібники, які надаємо кожному судді, де зібрані витяги із законодавства, акти РСУ, рекомендації та роз’яснення, описуються типові ситуації.

Я бачу роботу комітету не лише у наданні роз’яснень і відповідей на звернення, а й у підвищенні обізнаності суддів із зазначених питань. Ми працюємо у двох напрямах — у форматі згаданих заходів у регіонах та за допомогою технічних засобів.

У червні минулого року разом з Генеральною прокуратурою та Національним агентством з питань запобігання корупції ми провели захід у Львові стосовно притягнення суддів до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Це актуальне питання, оскільки вчинення дій в умовах конфлікту інтересів тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності, що в подальшому може бути підставою для відкриття дисциплінарного провадження ВРП.

Недавно стався випадок, який ілюструє цю ситуацію. Суддя із Черкащини одружився з помічником, і коли став головою суду — підписав наказ про надання їй відпустки, на яку вона згідно із законом мала право. Втім, він фактично діяв в умовах конфлікту інтересів. Щодо нього Служба безпеки склала протокол. До речі, зараз це компетенція інших органів — НАЗК та управління захисту економіки Національної поліції. Протокол був направлений до суду, а суддю притягнули до відповідальності. Після цього було відповідне звернення до ВРП, дисциплінарна палата вирішила, що суддю потрібно звільнити, але на засіданні ВРП цей вердикт був змінений, судді було оголошено догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом місяця.

У вересні 2018 р. ми провели консультативну зустріч із суддями Одеської області, а також з представниками Національної поліції, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції щодо суддівської незалежності. У жовтні обговорювали із федеральним суддею США, який є членом органу, аналогічного РСУ, Вільямом Турманом і доктором права з Німеччини Тілманом Гоппе актуальні питання врегулювання конфлікту інтересів в суддівській діяльності. Намагаємось усе це робити, щоб у суддів складних питань було якнайменше.

— Часто судді просять пояснити, чи підпадають їхні випадки під конфлікт інтересів?

— Закон зобов’язує суддів у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів не пізніше від наступного робочого дня повідомити про це РСУ. Ми простежили тенденцію, що після низки проведених у регіонах консультативних зустрічей кількість звернень зросла. Мовою цифр: за 2018 р. ми отримали 182 звернення при загальній кількості суддів на початок року 5515. З них 74 — щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів, 35 — про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, 12 — щодо поведінки суб’єктів конфлікту інтересів. Натомість у 2016 р. до ради надійшло 127 звернень, а суддів на той час налічувалося 7139, у 2017-му — 137 при кількості суддів 5990.

— Можна приклад?

— Приклад із життя. Керівником апарату призначено брата голови цього суду. У цьому випадку наявний реальний конфлікт інтересів у голови установи. Відповідно до ст.24 закону «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду контролює ефективність діяльності апарату, погоджує призначення на посаду керівника апарату, заступника керівника апарату, а також вносить подання про застосування до керівника апарату, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства. Таким чином, у цій ситуації близька особа перебуває в організаційному підпорядкуванні голові суду, їхні службові обов’язки перетинаються, виникає реальний конфлікт інтересів, який слід врегулювати (рішення РСУ від 4.11.2016 № 75).

У такому випадку повинен бути відповідний порядок дій голови суду та керівника апарату. Слід повідомити про конфлікт інтересів не пізніше  від наступного дня у письмовій формі уповноважені органи: голова суду повідомляє РСУ, керівник апарату — НАЗК. Голова суду не повинен вчиняти дій та приймати рішень по суті в рамках виконання своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів.

Можна також вжити заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту інтересів або звернутися до РСУ з приводу рішення про врегулювання конфлікту інтересів. До заходів самостійного врегулювання конфлікту інтересів відноситься подання заяви про звільнення родича з посади керівника апарату.

— Як часто збирається комітет, щоб розглядати такі звернення?

— Коли рада проводить засідання, напередодні чи після нього ми зазвичай збираємося, щоб обговорити складні питання, аналогічно — під час проведення заходів під егідою комітету. Звернення, що надходять одразу, направляються кожному члену комітету. І, якщо якесь з них неординарне, ми обговорюємо його та надаємо свої пропозиції.

«РСУ не має повноважень щодо складання протоколів»

— Чи очікуєте ви звернень щодо конфлікту інтересів від кандидатів, щодо яких ВРП має внести Президентові подання про їхнє призначення? Адже їм може видатися, що їх «посунули» діючі члени органу?

— Із цього приводу, наскільки мені відомо з повідомлень у ЗМІ, було звернення до НАЗК, до нас щодо цього питання не зверталися. Стаття 133 закону визначає коло осіб, щодо яких РСУ здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів.

— Це означає, що звернення з приводу конфлікту інтересів, приміром, члена ВРП, розглядатиметься?

— Члени ВРП з цих питань звертаються до НАЗК. Утім, до нас звертаються члени ВККС. Але навіть у випадку наявності конфлікту інтересів РСУ не має повноважень щодо складання відповідних протоколів. У мене як голови комітету здебільшого організаційні обов’язки, але мене часто запитують, чи має місце у конкретному випадку конфлікт інтересів, і я щоразу наголошую: у прийнятих радою рішеннях більшість випадків уже врегульовано. Якщо ви прочитаєте рішення №№34, 36, 46, 75, 77, то зможете там знайти всі відповіді, а якщо ситуація нестандартна — звертайтеся до РСУ.

— Народна мудрість каже, що найкращий спосіб розв’язання конфлікту — уникати його. Що ви порадили б колегам, аби їм не довелося звертатися до РСУ з приводу таких ситуацій?

— Якщо є сумніви — слід звертатися до нас. І пам’ятати про те, що судді служать Феміді 24 години 7 днів на тиждень. Тому їхня поведінка у процесі та поза ним повинна відповідати найвищим стандартам. Коли ми погодилися на цю роботу, то прийняли розумні самообмеження, бо розуміємо, що суспільство формує враження про суд, дивлячись у тому числі і на нашу поведінку.