Закон і Бізнес


Юридична освіта по-новому: МОН пропонує проект Концепції


28.03.2019 13:19
1965

Міністерство юстиції України та Міністерством освіти і науки України розробили проект Концепції реформування юридичної освіти, мета якої – створення умов для модернізації змісту юридичної освіти.


До роботи над проектом Концепції були залучені представники закладів вищої освіти, громадських організацій, а також експерти міжнародних програм з реформування юридичної освіти в Україні, передає «ЗіБ» з посиланням на прес-службу Мін’юсту.

Автори Концепції наголошують на невідповідності змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним суспільством.

Метою Концепції є створення умов для модернізації змісту юридичної освіти, спрямованих на:

- встановлення стандартів доступу до регульованих видів правничої діяльності, у тому числі, для досягнення стратегічних пріоритетів реформи правосуддя в Україні;

- відповідність освіти сучасним очікуванням і викликам суспільства;

-  підвищення конкурентоспроможності випускників правничих шкіл на ринку праці;

-  формування ґрунтовних теоретичних знань та практичних компетентностей правників;

-  підвищення рівня обізнаності щодо питань професійної етики та прав людини;

-  розуміння фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права через захист прав і свобод людини.

Строк реалізації Концепції становить п’ять років.

Реалізація Концепції сприятиме:

-  підвищенню якості юридичної освіти;

-  зміцненню верховенства права та професіоналізму правників;

-  збалансування ринкового попиту на правників і пропозиції з підготовки правників закладами вищої освіти;

-  підвищенню міжнародної конкурентоспроможності правничих шкіл з підготовки правників;

- зростанню конкурентоздатності випускників українських правничих шкіл в умовах глобалізації на ринку правових послуг;

-  дійснення наукових досліджень у такий спосіб, що відповідає сучасним викликам.

Ознайомитись з Концепцією можна за посиланням.

Закон і Бізнес