Закон і Бізнес


Завдання переважають міркування


№10 (1412) 16.03—22.03.2019
5622

Відсутність ЄСІТС жодним чином не створює перешкод у поданні скарг у паперовій формі безпосередньо до апеляційних судів. Такий висновок зробив ВС в постанові №496/585/18, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Верховний Суд

Іменем України

Постанова

23 січня 2019 року                             м.Київ                               №496/585/18

Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі:

головуючого — ВИСОЦЬКОЇ В.С. (суддя — доповідач),
суддів: ЛЕСЬКО А.О., МАРТЄВА С.Ю., ПРОРОКА В.В., ФАЛОВСЬКОЇ І.М. —

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження за позовом публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Особи 1 про стягнення заборгованості за кредитним договором за касаційною скаргою Особи 1 на ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 3.07.2018, учасники справи: позивач — ПАТ «КБ «ПриватБанк», відповідач Особа 1.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. У лютому 2018 року ПАТ «КБ «ПриватБанк» звернулося до суду з позовом до Особи 1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Короткий зміст судових рішень

2. Рішенням Біляївського районного суду Одеської області від 19.04.2018 позов задоволено.

Стягнуто з Особи 1 на користь ПАТ «КБ «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором, укладеним 15.05.2014, у розмірі 27698,90 грн., у тому числі: заборгованість за кредитом — 478,16 грн., заборгованість за процентами за користування кредитом — 21525,55 грн., заборгованість за пенею та комісією — 3900 грн., штраф (фіксована частина) — 500 грн., штраф (процентна складова) — 1295,19 грн.

3. Ухвалою АСОО від 3.07.2018 апеляційну скаргу Особи 1 на рішення суду першої інстанції повернуто заявнику без розгляду на підставі пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу.

4. Ухвала апеляційного суду мотивована тим, що апеляційна скарга подана безпосередньо до апеляційного суду, а не через суд першої інстанції, тобто з порушенням порядку її подання.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. У касаційній скарзі, поданій у серпні 2018 року, Особа 1 просить скасувати ухвалу апеляційного суду, справу повернути до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі, посилаючись на порушення норм процесуального права.

6. Доводи касаційної скарги зводяться до порушення апеляційним судом принципу верховенства права, конституційних прав особи, зокрема права на апеляційний перегляд судового рішення, та ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує права особи на доступ до суду і справедливий розгляд її справи судом.

Доводи інших учасників справи

7. Інші учасники справи не скористались своїм правом на подання до суду своїх заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги й до касаційного суду їх не направили.

Позиція Верховного Суду

8. Перевіривши наведені у касаційній скарзі доводи, Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

<…>12. З матеріалів справи випливає таке.

13. У лютому 2018 року ПАТ «КБ «ПриватБанк» звернулося до суду з позовом до Особи 1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

14. 19.04.2018 Біляївський районний суд ухвалив рішення, яким з Особи 1 стягнув на користь ПАТ «КБ «ПриватБанк» 27698,90 грн. заборгованості за кредитним договором, укладеним 15.05.2014.

15. Особа 1 оскаржив рішення місцевого суду до апеляційного суду.

16. Ухвалою АСОО від 3.07.2018 апеляційну скаргу Особи 1 повернуто заявнику без розгляду.

17. При поверненні апеляційної скарги апеляційний суд зробив висновок, що скарга подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції, однак, виходячи зі змісту пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» ЦПК, її слід було подавати через місцевий суд, який ухвалив оскаржуване рішення.

18. Згідно із ст.355 ЦПК апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

19. Відповідно до пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» ЦПК до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

20. Європейський суд з прав людини зауважує, що національні суди мають вибирати способи такого тлумачення, які зазвичай можуть включати акти законодавства, відповідну практику, наукові дослідження тощо (п.45 рішення від 6.12.2007 у справі «Volovik v. Ukraine»).

21. Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

22. Європейський суд з прав людини зауважує, що процесуальні норми поклика забезпечити належне здійснення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності, а також про те, що сторони повинні мати право очікувати, що ці норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується щодо не лише сторін, але й національних судів (п.47 рішення від 21.10.2010 у справі «Diya 97 v. Ukraine»).

23. Отже, особа, яка подає скаргу, вправі очікувати застосування норм процесуального законодавства (ст.355 ЦПК, пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» ЦПК), які дають їй право як безпосереднього подання апеляційної скарги до апеляційного суду, так і подання апеляційної скарги через місцевий суд. Протилежне тлумачення норм процесуального законодавства (ст.355 ЦПК, пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» ЦПК) матиме наслідком порушення судами ст.6 конвенції в контексті «права на справедливий суд».

24. Відсутність ЄСІТС жодним чином не створює перешкод учасникам провадження та апеляційному суду в поданні апеляційних скарг у паперовій формі безпосередньо до апеляційних судів.

25. Відповідно до ст.129 Конституції суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права та застосовує засади судочинства, серед яких — забезпечення права на апеляційний перегляд справи, розумні строки розгляду справи судом.

26. Згідно із чч.2, 3 ст.2 ЦПК суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданнями цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Основними засадами (принципами) цивільного судочинства є верховенство права, пропорційність, забезпечення права на апеляційний перегляд справи.

27. Застосування принципу пропорційності при здійсненні судочинства вимагає такого тлумачення пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» ЦПК, що гарантувало б особі право на безпосереднє звернення з апеляційною скаргою до апеляційного суду, визначене ст.355 ЦПК, оскільки держава не вправі обмежувати права особи без певної мети для захисту якогось суспільного інтересу.

28. Аналогічного висновку ВС дійшов у постанові від 20.06.2018 у справі №514/134/17.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

29. За викладених обставин ухвала АСОО від 3.07.2018 не може вважатися законною й обґрунтованою та підлягає скасуванню, а справа — переданню до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду (ч.6 ст.411 ЦПК).

Керуючись стст.406, 411, 416 ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити частково.

2. Ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 3.07.2018 скасувати, справу передати до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.