Закон і Бізнес


Справи про картелі


№6 (1408) 16.02—22.02.2019
6514

Народні депутати відновили принципи процесуальної справедливості — на вимогу Європейського Союзу. Урегульовано порядок і строки розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.


Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України…» (№6746). Мета — забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Запроваджено новий правовий інститут — процедуру врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії. Відтепер рішення органів Антимонопольного комітету не можуть ґрунтуватися на доказах, з якими особам, які беруть участь у справі, не була забезпечена можливість ознайомитися. Також неприпустимими вважатимуться докази, здобуті з порушенням законодавства та прав осіб, зокрема права на захист.

Окрім того, встановлено правила врегулювання спорів у справах про картелі та вдосконалено Програму звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.