Закон і Бізнес


Обов’язок без спроможності


№5 (1407) 09.02—15.02.2019
2321

До повного забезпечення залів судових засідань технічними засобами доцільно вжити заходів щодо відстрочення повної відеофіксації розгляду кримінальних проваджень.Такий висновок зробив РСУ у рішенні №6, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Рада суддів України

Рішення

25 січня 2019 року                               м.Київ                                №6

Щодо забезпечення організації роботи судів в частині фіксування судового засідання технічними засобами

З 1 січня 2019 року набули чинності зміни до ч.5 ст.27 Кримінального процесуального кодексу. Згідно з новою редакцією цієї норми процесуального закону під час судового розгляду та у випадках, передбачених кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим кодексом.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Наведені законодавчі норми, за своєю суттю, є імперативними, а тому фіксування за допомогою технічних засобів розгляду питань слідчим суддею, віднесених до його компетенції, за винятком випадків, передбачених ч.4 ст.107 КПК, є обов’язковим.

Разом з тим процесуальне законодавство не враховує тих випадків, коли учасники провадження, письмово підтримуючи свою процесуальну позицію, звертаються до слідчого судді з клопотанням про розгляд відповідного питання за їх відсутності.

У зв’язку з вищенаведеним до РСУ надходять численні звернення щодо організації роботи судів при розгляді кримінальних проваджень.

Зокрема, станом на 21.01.2019 до РСУ надійшла інформація про відсутність технічної спроможності забезпечити виконання вимог ч.5 ст.27 КПК у 125 судах. Причиною цього є відсутність більше як 1000 залів судових засідань, невідповідність потребам програмного та технічного забезпечення, спроможності електромереж та мережевого з’єднання.

Станом на сьогодні єдиним програмним комплексом, що використовують у своїй діяльності суди, який має технічну можливість забезпечити в повній мірі виконання вказаних вимог процесуального закону, є комплекс ПЗ «Акорд», поєднаний із відповідною технікою фіксування візуальної та аудіоінформації — мікрофонами, відеокамерами — та з’єднаними з ними комп’ютерними блоками.

Наприклад, у Самарському районному суді м.Дніпропетровська фактично працює 7 суддів, а залів, які обладнані вказаними технічними засобами, лише 3, у Святошинському районному суді м.Києва фактично працює 18 суддів, а залів, які обладнані вказаними технічними засобами, також лише 3, у Сєверодонецькому міському суді Луганської області фактично працює 8 суддів, у той же час залів, які обладнані вказаними технічними засобами, лише 3, у Калуському міськрайоному суді Івано-франківської області фактично працює 6 суддів, а залів, які обладнані вказаними технічними засобами, лише 2, у Кременецькому районному суді Тернопільської області фактично працює 3 судді, а залів, які обладнані вказаними технічними засобами, лише 1 тощо. У багатьох випадках створюються черги судових засідань для розгляду клопотань слідчими суддями та кримінальних проваджень. Разом із цим з інформації Державної судової адміністрації стосовно стану матеріально-технічного забезпечення судів вказаними технічними засобами кримінального провадження вбачається, що остаточне оснащення судів такими засобами відбудеться протягом 2019 року. Тобто фактично має місце ситуація, коли до судів та слідчих суддів у великих обсягах надходять відповідні матеріали для розгляду, але здійснити розгляд останніх у передбачені кримінальним-процесуальним законодавством строки не вбачається можливим.

Як наслідок, така ситуація породжує критику роботи органів судової влади, не сприяє підвищенню авторитету суду в Україні, натомість створені додаткові перепони для виконання завдань кримінального судочинства.

З огляду на наведене є доцільним до повного забезпечення судів залами судових засідань, технічними засобами кримінального провадження вжити заходів щодо відтермінування суцільної відеофіксації судового розгляду кримінальних проваджень. У зв’язку із чим РСУ вважає за доцільне звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо внесення проекту відповідного закону на розгляд до Верховної Ради та звернути увагу законодавчого органу на необхідність прийняття такого законопроекту в найкоротший термін.

При цьому РСУ враховує, що таке відтермінування має уніфікуючий аспект із іншими галузями судочинства та пов’язане з початком роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, функціонування якої і має забезпечити повне фіксування судового засідання за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому положенням про ЄСІТС у цивільному (ст.247 ЦПК), адміністративному (ст.299 КАС) і господарському судочинстві (ст.222 ГПК).

Одночасно із цим ДСАУ має вжити ефективних та дієвих заходів щодо вирішення проблем із забезпеченням судів умовами для належної організації роботи, зокрема повного забезпечення технічними засобами судових проваджень. Перш за все, слід з’ясувати актуальні потреби судів у технічних засобах та терміново, у найкоротші строки та в повному обсязі, забезпечити задоволення таких потреб у звуко- та відеозаписувальних технічних засобах. Окрім цього, за викладених обставин РСУ вважає, що ДСАУ необхідно в найкоротші терміни розробити та проінформувати РСУ про календарний план заходів щодо усунення вказаних недоліків у забезпеченні діяльності судів.

З огляду на наведене, заслухавши та обговоривши висновок члена комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування РСУ Мовчана Д.В., позицію щодо окреслених проблемних питань заступника голови ДСАУ Чорнуцького С.П., який підтримав пропозиції РСУ в цьому питанні, Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи з рекомендацією про невідкладне внесення змін до ч.5 ст.27 КПК щодо перенесення термінів відеофіксації судових засідань.

2. Звернутися до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду з проханням надати методичну допомогу щодо:

• виконання положень ч.4 ст.107 КПК в частині застосування технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею в тому випадку, коли учасники провадження звернулися до слідчого судді з відповідними письмовими заявами про розгляд такого питання за їх відсутності;

• застосування ч.6 ст.107 КПК у випадку, коли сторони не вважають за необхідність фіксування процесу з допомогою відеофіксації.

3. Державній судовій адміністрації:

• невідкладно вивчити актуальні потреби судів у відео- та звукозаписувальних технічних засобах, виходячи із необхідності забезпечення роботи всіх суддів, а не лише з наявних залів судових засідань;

• у строк до 15.02.2019 проінформувати РСУ про календарний план заходів щодо забезпечення діяльності судів у частині повного фіксування судового засідання технічними засобами.

Голова                                    О.С.Ткачук