Закон і Бізнес


Аргументи перемоги

Дебати: останній шанс схилити терези Феміди на свою користь


№3 (1405) 26.01—01.02.2019
Катерина ЗОЗУЛЯ, секретар судового засідання Сьомого апеляційного адміністративного суду
2235
2235

Як відомо, судовий розгляд справ складається з кількох послідовних етапів. Це розгляд справи по суті, з’ясування обставин, дослідження доказів, судові дебати та ухвалення рішення. Який з них найбільш відповідальний для учасників процесу?


Послідовність судового розгляду забезпечує справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення справи судом, а також дотримання основних принципів адміністративного судочинства, таких як рівність усіх учасників процесу перед законом та судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин справи.

Важливе значення серед складових розгляду справи по суті мають судові дебати як вирішальна частина процесу перед виходом суду в нарадчу кімнату для ухвалення рішення. На цьому етапі учасники виступають з аргументованими промовами, аби переконати суд ухвалити рішення на їхню користь.

При цьому особи під час висловлення своєї позиції мають право посилатися лише на докази та обставини, які були досліджені у засіданні.

Порядок проведення судових дебатів визначено ст.225 Кодексу адміністративного судочинства. Відповідно до ч.2 цієї статті кожному учаснику процесу надається однаковий час для виступу.

Що стосується його послідовності, то спочатку слово надається позивачеві та його представнику, а потім — відповідачеві та його представнику.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, та їхні представники виступають після осіб, на стороні яких беруть участь у справі. А треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, та їхні представники беруть участь у дебатах після сторін у справі.

Крім того, КАС наділяє можливістю виступу в судових дебатах лише представників сторін або третіх осіб за наявності відповідного клопотання вказаних учасників справи.

Тривалість дебатів визначає головуючий з урахуванням думки учасників справи та розумного часу для викладення сторонами та третіми особами своїх позицій.

Суд не може зупиняти або обмежувати промовця під час висловлення позиції, крім винятків, коли той:

• виходить за межі справи, що розглядається;

• повторюється;

• істотно виходить за визначені судом межі часу для висловлення промов у судових дебатах.

Особи також можуть з дозволу головуючого обмінюватися репліками, тобто короткими відповідями на промову протилежної сторони. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві та його представнику.

Важливе значення має й підготовка учасників до судових дебатів. Їхні промови мають бути аргументованими, логічними, послідовними та зрозумілими для всіх учасників справи.

Таким чином, судові дебати є важливим етапом розгляду справи по суті. Адже допомагають узагальнити підсумки дослідження обставин справи та перевірки доказів задля ухвалення рішення.