Закон і Бізнес


«Репресовані» гроші


№1 (1403) 12.01—18.01.2019
2329

Народні обранці дійшли висновку щодо необхідності зменшення розміру штрафних санкцій за порушення порядку обігу готівки.


На їхню думку, нинішні розміри штрафів набувають «репресивного» характеру й не відповідають основним конституційним принципам щодо відповідності розмірів штрафів учиненим правопорушенням. Тож автори законопроекту «Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (№9451) уважають, що зміна економічних умов потребує й відповідних змін у застосуванні заходів примусу держави щодо вилучення частини майна в суб’єктів господарювання як способу покарання за неправомірну поведінку у сфері розрахункових правовідносин.

Зважаючи на це, було запропоновано запровадити менші за розміром штрафи за порушення касової дисципліни (у тому числі звільнення від штрафів за деякі правопорушення). Зокрема, за зберігання готівки в касах підприємств понад установлений ліміт залишку передбачено зменшення штрафу з 200% від понадлімітної суми до 100%. А також зменшення штрафу за неоприбуткування з 5-кратного розміру неоприбуткованих готівкових коштів до 2-кратного.