Закон і Бізнес


РСУ висловила зауваження щодо проекту Положення про ДСАУ


№50 (1400) 15.12—21.12.2018
4693

Рада суддів України в цілому підтримує запропоновані Вищою радою правосуддя проекти Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про ТУ ДСАУ та вважає їх затвердження можливим, за умови врахування викладених у цьому консультативному висновку зауважень та пропозицій, текст якого друкує «Закон і Бізнес».


РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 85

Щодо надання позиції РСУ стосовно проектів Положення про ДСАУ та Типового положення про ТУ ДСАУ

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. за результатами розгляду листа Вищої ради правосуддя щодо надання позиції Ради суддів України стосовно змісту проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Затвердити консультативний висновок Ради суддів України щодо проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, що додається.

2.Направити консультативний висновок Вищій раді правосуддя.

Голова Ради суддів України                   О.С. Ткачук

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 3 Закону України "Про вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління.

Частиною 6 статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Згідно з підпунктом 8 пункту 6 Положення про Раду суддів України Рада судів України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів, а також інших питань, віднесених Законом до її компетенції здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Державну судову адміністрацію України та типового положення про її територіальне управління.

16.11.2018 року Вища рада правосуддя звернулась до Ради суддів України з проханням повідомити позицію Ради суддів України стосовно змісту проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України.

Розглянувши отримані проекти Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, задля приведення проектів Положень у відповідність до чинного законодавства України та усунення прогалин у регулюванні окремих питань, Рада суддів України пропонує внести наступні зміни та редакційні правки:

1. Підпункт 12 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію викласти в наступній редакції: «Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб;".

Запропонована редакція узгоджується з пунктом 10 частини 1 статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відео конференції.

2. Відповідно до статті 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечення роботи з’їзду суддів України, спільних зборів суддів місцевих загальних судів, діяльності Ради суддів України здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI цього Закону.

Відповідно до частини 1 статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

До повноважень Державної судової адміністрації, передбачених статтею 152 вищезазначеного закону, зокрема, відноситься забезпечення належних умов діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом.

Так, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України в системі суддівського самоврядування вищим органом суддівського самоврядування (у період між з'їздами суддів України) є саме Рада суддів України.

З урахуванням зазначеного, забезпечення діяльності Ради суддів Українивідповідно до потреб, визначених у відповідному рішенні Ради суддів України. покладається саме на Державну судову адміністрацію України, проте пунктом 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію вищезазначений обов’язок не врегульований, що є підставою для усунення цієї прогалини.

Тому пропонуємо пункт 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію доповнити підпунктом 57-1 такого змісту:

«57-1) «Забезпечує діяльність Ради суддів України відповідно до потреб, визначених у відповідному рішенні Ради суддів України».

3. Підпункт 7 пункту 9 проекту Положення про Державну судову адміністрацію викласти в наступній редакції: «За поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, їх заступникам, першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу».

Запропонована редакція відповідає змісту пункту 7 частини 4 статті 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу.

4. В підпункт 2 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію внести редакційну правку в словосполучення "Верховного суду" та викласти підпункт 2 пункту 6 в наступній редакції: «Здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, ДСА України та її територіальних управлінь».

5. Підпункти 20, 21 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію виключити, оскільки за проектом Положення ці ж самі повноваження, відповідно до підпункту 21 пункту 9, відносяться до повноважень Голови Державної судової адміністрації України.

6. У проекті Положення не запропоновано механізму взаємодії Державної судової адміністрації України з органами суддівського самоврядування у реалізації їх завдань.

Відповідно до ст. 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.

До завдань суддівського самоврядування, в першу чергу Ради суддів України, належить, зокрема, вирішення питань:

1) щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади.

Оскільки саме органи суддівського самоврядівання забезпечують організаційну єдність функціонування органів судової влади, то саме Рада суддів України, як постійно діючий орган, який репрезентує усіх суддів України, повинна визначати, якими саме засобами ця єдність забезпечується.

Відтак, Рада суддів України у взаємодії з ДСА та іншими органами суддівського врядування визначає стандарти організації роботи судів, а ДСА України забезпечує їх впровадження.

Це повинно бути відображено у Положенні про ДСА.

Тому пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Впроваджує заходи Ради суддів України щодо забезпечення організаційної єдності функціонування судів».

2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;

Відповідно до ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України: 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань.

В Положенні немає норм, які стосуються захисту професійних інтересів суддів. Відтак, виконання цього завдання суддівського самоврядування не забезпечено організаційно та фінансово.

Питання соціального захисту суддів у Положенні також відсутні. Відтак, будь-які рішення Ради суддів України, які стосуються цих питань, виконуватися не будуть, як такі, що не відносяться до повноважень ДСА України. Такий підхід явно не сумісний із завданнями Ради суддів України.

З огляду на це, Положення слід доповнити повноваженнями ДСА України вживати заходи щодо правового та соціального захисту суддів та їхніх сімей відповідно до рішень Ради суддів України.

Пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Впроваджує заходи Ради суддів України щодо зміцнення незалежності судів, суддів, захисту професійних інтересів суддів, у тому числі захисту від втручання в їхню діяльність, правового і соціального захисту суддів та їхніх сімей».

3) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення.

У положенні про ДСА не визначено, як саме Рада суддів України буде брати участь у визначені цих потреб та в який спосіб контролювати. Всупереч наведеній нормі Закону у Положенні відсутні норми про підконтрольність ДСА Раді суддів України.

Відповідно до ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України: 1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів.

Відповідно до цього положення Ради суддів України розробляє та організовує виконання зазначених заходів, а ДСА України їх безпосередньо виконує. Отже, саме Рада суддів України, яка репрезентує потреби усіх суддів, визначає пріоритети роботи ДСА України. Відтак, усі плани роботи ДСА України повинні бути попередньо погоджені з Радою суддів України.

Тому пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Бюджет та плани роботи ДСА України повинні бути попередньо погоджені з Радою суддів України».

4) здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Це повноваження передбачено у п. 3 ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У Положенні не відображено, як ДСА України буде взаємодіяти з Радою суддів України під час реалізації цього повноваження.

Пропонується доповнити Положення пунктом про підзвітність Голови ДСА України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь з питань організації діяльності суддів Раді суддів України. Така підзвітність буде дієвою, якщо Рада суддів України буде мати право вживати певні заходи за наслідками звіту:

«Голова ДСА України, його заступники, керівники структурних підрозділів і територіальних управлінь з питань організації діяльності суддів підзвітні Раді суддів України. За наслідками звіту Рада суддів України має право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність відповідних посадових осіб».

Виходячи з викладеного, Рада суддів України в цілому підтримує запропоновані Вищою радою правосуддя проекти Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України та вважає їх затвердження можливим, за умови врахування викладених у цьому консультативному висновку зауважень та пропозицій.