Закон і Бізнес


Не дочекавшись охорони


№45 (1395) 10.11—16.11.2018
7662

РСУ доручила ДСАУ забезпечити кожен кабінет і зал засідань тривожними кнопками, а житло суддів — сигналізацією. Такий висновок зробила РСУ у рішенні №65, текст якого друкує «Закон і Бізнес».


Рада суддів України

Рішення

26 жовтня 2018 року                      м.Київ                                №65

Про заходи забезпечення безпеки судів і суддів, охорони судів та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судочинства

Згідно зі ст.126 Конституції незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією та законами.

Відповідно до положень ст.126 закону «Про судоустрій і статус суддів» завданням суддівського самоврядування є захист професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні. Незалежність судів є прерогативою, що надається на користь забезпечення верховенства закону та в інтересах тих осіб, які покладають надію на правосуддя.

У ст.6 закону «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу.

Принцип незалежності суддів та їх недоторканності є важливою гарантією самостійності судової влади та умовою судового захисту прав людини та основоположних свобод. Існування правової держави та правосуддя без дотримання цього принципу неможливе. У правовій системі основне нормативне закріплення принципу незалежності й недоторканності суддів має місце в стст.126, 129 Конституції та конкретизується в стст.6, 47, 48 закону, законах «Про Конституційний Суд України», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» і в кодифікованих процесуальних документах. Норми, які містяться в цих нормативних актах, є імперативними й адресованими не тільки суддям, а й іншим особам.

Безпека суддів та охорона приміщень судів є однією з основних гарантій незалежності суддів та системи правосуддя в цілому.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів.

Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, гарантувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів.

Згідно з чинним законодавством забезпечення питання правового захисту суддів та членів їх сімей входить до повноважень РСУ (п.2 ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Рішенням РСУ від 7.12.2017 №76 визнано неналежною практичну реалізацію положень закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Вказаним рішенням Рада суддів зверталась до Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ щодо необхідності посилення нагляду за додержанням законів стосовно забезпечення державного захисту судів, суддів і працівників апарату судів та щодо необхідності неухильного виконання вимог закону про забезпечення громадського порядку в судах та охорони приміщень судів; захисту життя та здоров’я суддів, працівників апарату судів та учасників судового процесу.

Рішенням від 7.12.2017 №78 Рада суддів звернулась до голови Національної поліції та командувача Національної гвардії України з вимогою забезпечити безпеку судових установ, суддів, працівників апаратів судів та вжити заходів щодо усунення загрози безпеки суддів.

Тим же рішенням Рада суддів звернулась до Державної судової адміністрації та Вищої ради правосуддя щодо термінового початку роботи Служби судової охорони.

Рішенням чергового XV з’їзду суддів «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи» від 7.03.2018 визнано, що стан незалежності судів і суддів потребує посилення, зокрема з питань щодо охорони судів, життя, здоров’я та майна суддів та їх сімей.

Так, із цього приводу з’їздом суддів вирішено звернутись із пропозиціями до Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів щодо:

розробки і прийняття спеціального закону «Про службу судової охорони», який регулюватиме правовий статус вказаного суб’єкта як правоохоронного органу з наділенням його повноваженнями, достатніми та необхідними для негайного реагування і припинення проявів неповаги до суду, тиску на суддів, утручання у здійснення правосуддя;

розробки та внесення на розгляд законопроекту щодо змін до абз.1 ч.1 ст.2 закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» про доповнення переліку правоохоронних органів, що здійснюють державний захист працівників суду, Службою судової охорони і підтримання громадського порядку в судах;

розробки законопроекту змін до Кримінального кодексу та до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення захисту органів судової влади від протиправних посягань.

Також доручено ДСАУ невідкладно забезпечити роботу Служби судової охорони і підтримання громадського порядку в судах.

З’їзд суддів також звернувся до Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, щодо необхідності розробки, прийняття і затвердження типового порядку ведення державної статистики випадків посягань на життя, здоров’я та майно суддів, обмеження їх особистої свободи.

Крім того Рада суддів зверталась до ДСАУ щодо забезпечення функціонування Служби судової охорони та підвищення рівня забезпеченості судів технічними засобами (системи відеоспостереження, металошукачі, турнікети, камери схову тощо) і в своєму рішенні від 18.05.2018 №22.

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 12.07.2018 №2509-VIII у зв’язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» ст.160 закону «Про судоустрій і статус суддів» замінено гл.4 «Служба судової охорони».

Зазначеними змінами зокрема визначено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює ССО.

Однак указаним Законом відтерміновано кінцеву дату забезпечення виконання в повному обсязі Службою судової охорони своїх повноважень до 1.01.2019.

Пунктом 39 розд.ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії.

Слід констатувати, що, незважаючи на численні звернення РСУ та з’їзду суддів до Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, керівництва Національної поліції та Національної гвардії, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації ситуація із станом забезпеченням охорони судів, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу залишається вкрай критичною.

Крім випадків, які відображені в рішенні РСУ від 7.12.2017 №76, останнім часом спостерігається збільшення випадків нападів на суддів та членів їх сімей, завдання шкоди їх життю, здоров’ю чи майну.

Такі випадки призводять до дестабілізації діяльності судової влади, становлять загрозу утвердженню в Україні принципу верховенства права, підривають основи правопорядку в державі, завдають непоправної шкоди авторитету України на міжнародній арені.

Рада суддів укотре наполягає на негайному запровадженні превентивних та захисних механізмів з метою недопущення аналогічних випадків у подальшому та ретельного об’єктивного розслідування всіх без винятку протиправних дій щодо життя та здоров’я суддів, працівників апарату судів та майна судів.

Суди є єдиними легітимними органами державної влади, на які покладено обов’язок здійснювати правосуддя в Україні. Ніщо не здатне замінити чи підмінити суд як найвищого арбітра у вирішенні суспільних конфліктів, останню правову інстанцію.

Як наголошується в рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність і недоторканність суддів не є привілеєм суддівського корпусу, а встановлюється з метою забезпечення і дії принципу верховенства права та права осіб на справедливе правосуддя. Виконавча та законодавча влада повинні гарантувати незалежність суддів та утриматися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

У висновку №1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги КМ РЄ щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів відзначається, що незалежність суддів є передумовою верховенства права та основоположною гарантією справедливого суду. На суддів покладається відповідальність за прийняття остаточного рішення у справах стосовно життя людини, свобод, прав, обов’язків та власності громадян.

У п.13 рекомендацій СМ/Rес (2010) 12 КМ РЄ державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки зазначено, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення поваги, захисту і сприяння незалежності та неупередженості суддів.

Крім того, забезпечення безпеки всіх учасників судових процесів в Україні, зокрема адвокатів та прокурорів, є однією з умов для здійснення незалежного правосуддя на засадах верховенства права та законності.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комітету РСУ з питань забезпечення незалежності суддів Жука А.В., з метою вжиття заходів щодо утвердження авторитету судової влади, забезпечення правопорядку та створення належних умов для здійснення незалежного правосуддя на засадах верховенства права та законності, практичної реалізації положень закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», положення про Раду суддів, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (з наступними змінами), на виконання рішення чергового XV з’їзду суддів «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи» від 7.03.2018, Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації щодо невідкладного запровадження виконання Службою судової охорони повноважень, передбачених законом «Про судоустрій і статус суддів.

2. Звернутись до Міністерства внутрішніх справ щодо вжиття заходів для забезпечення підтримання громадського порядку в усіх судах України, а також охорони приміщень суду, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу підрозділами Національної поліції та Національної гвардії до початку виконання в повному обсязі повноважень Службою судової охорони.

3. Звернутись до міністра внутрішніх справ щодо забезпечення першочергового реагування та виїзду підрозділами Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій на виклики, які надходять від судів та суддів.

4. Звернутись до ДСАУ щодо забезпечення всіх залів судових засідань та кабінетів суддів засобами сповіщення про небезпеку («тривожними кнопками»).

5. Доручити ДСАУ забезпечити за рахунок коштів Державного бюджету житла суддів охоронною сигналізацією протягом 2019 року.

Голова                                                     О.ТКАЧУК