Закон і Бізнес


Авторитет — у спільних інтересах


№40 (1390) 06.10—12.10.2108
4462

Прокурори та адвокати погодилися, що служителів Феміди не можна дискредитувати та тиснути на них. Таку резолюцію прийняли спільно судді, прокурори та адвокати 21 вересня 2018 року у Києві.


Рада суддів України
Рада прокурорів України
Рада адвокатів України
Резолюція 

Професійна етика правосуддя

21 вересня 2018 року                       м.Київ

21 вересня 2018 року члени Ради суддів України, Ради прокурорів України та Ради адвокатів України обговорили актуальні питання захисту прав людини та основоположних свобод, а також стандарти професійної етики у сфері правосуддя та їх дотримання.

Відповідно до розд.VII Конституції судді, прокурори і адвокати належать до сфери правосуддя та судової влади. Авторитет судової влади в суспільстві залежить від дій усіх учасників судового процесу.

Однією з головних (ключових) умов зміцнення довіри та поваги суспільства до правосуддя є рівень захисту прав людини та основоположних свобод і етична та професійна поведінка судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу.

Їхня поведінка регулюється Кодексом суддівської етики, Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, правилами адвокатської етики, затвердженими вищими органами професійного самоврядування. Однак не завжди цих стандартів дотримуються, що негативно позначається на якості здійснення правосуддя та призводить до порушення прав людини та основоположних свобод.

З’їзд суддів та РСУ неодноразово звертали увагу на необхідність дотримання вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема стст.6 та 10, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме щодо неприпустимості:

• публічної критики судових рішень до набрання ними законної сили;

• порушення принципу презумпції невинуватості;

• публічного обговорення перебігу судового розгляду, у тому числі резонансних справ, до його завершення;

• інших форм тиску та протиправного впливу на суд, втручання в його діяльність, виявлення неповаги до суду та правосуддя в цілому.

Ці ж проблеми констатувала Вища рада правосуддя у національній доповіді «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» (13.02.2018).

Ураховуючи висновок Консультативної ради європейських суддів №16(2013), прийнятий на 14-му пленарному засіданні, і №12(2009) про відносини між суддями та адвокатами та №4(2009) — Консультативної ради європейських прокурорів щодо взаємин між суддями та прокурорами у демократичному суспільстві, а також найкращу світову практику здійснення правосуддя, усвідомлюючи спільну відповідальність за стан правосуддя в Україні, маючи на меті підвищення авторитету судової влади та поваги до неї, зміцнення довіри, забезпечення дієвості професійних етичних стандартів, підвищення ефективності системи правосуддя, у тому числі в аспекті забезпечення права на ефективний юридичний захист, учасники спільного засідання,

ВИРІШИЛИ:

1. Налагодити постійну співпрацю між РСУ, РПУ, РАУ з метою проведення спільних заходів для подальшого утвердження високих стандартів правосуддя в Україні, професійного навчання, підвищення рівня професійної етики судового процесу.

2. Створити координаційний комітет правосуддя у складі 3-х осіб. Запропонувати РСУ, РПУ та РАУ делегувати до складу комітету по одному члену.

3. Вважати за доцільне формування єдиних стандартів професійної етики у сфері правосуддя.

Створити робочу групу для розроблення проекту Кодексу професійної етики та визначення спільних етичних принципів у сфері правосуддя.

Запропонувати РСУ, РПУ та РАУ делегувати до складу робочої групи по 5 членів.

Координатором робочої групи визначити голову комітету РСУ з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, суддю Верховного Суду Краснова Є.В.

Доручити робочій групі до 1.11.2018 розробити та запропонувати концепцію Кодексу професійної етики.

4. Запровадити на базі Національної школи суддів, Національної академії прокуратури та Вищої школи адвокатури НААУ періодичне спільне навчання суддів, прокурорів та адвокатів з питань захисту прав людини та основоположних свобод з урахуванням положень конвенції і практики ЄСПЛ; професійної етики та практики застосування відповідних правил; відповідальності та забезпечення авторитету судової влади, а також з інших тем.

Спільні навчання суддів та адвокатів необхідно проводити як на національному, так і на міжнародному рівнях.

5. Забезпечити оперативний розгляд звернень РСУ, РАУ, РПУ щодо фактів порушення стандартів захисту прав людини та основоположних свобод і професійної етики у сфері правосуддя.

6. Визнати такими, що призводять до порушення гарантій незалежності судової влади, ставлять під сумнів утвердження принципу верховенства права в Україні та підривають основи правопорядку в державі, випадки впливу, тиску, втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення правосуддя судами та суддями, зокрема вплив на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового розслідування. А також незаконні дисциплінарні та кримінальні переслідування, зокрема за завідомо неправосудні рішення.

Вищенаведене жодним чином не позбавляє захисту адвокатів на підставі ст.10 конвенції з урахуванням відповідної практики ЄСПЛ. Певною мірою ці положення стосуються й п.7 резолюції.

7. Вважати неприпустимими та такими, що порушують Конституцію, підривають довіру до судової влади і державної влади загалом, випадки приниження авторитету судової влади та дискредитації суддів народними депутатами, посадовими особами органів державної влади, безпідставні публічні звинувачення судів та суддів (без наведення конкретних фактів) у протиправній діяльності.

8. З метою забезпечення кожному захисту його прав, свобод та інтересів упродовж розумних строків та уникнення порушень ст.6 конвенції рекомендовано суддям організовувати розгляд судових справ у межах чинного процесуального законодавства, затверджувати після обговорення зі сторонами, ураховуючи їхню зайнятість, а також фіксувати графіки засідань, установлювати відповідні строки для виконання процесуальних дій.