Закон і Бізнес


Bad idea,

або Чому відеофіксація нотаріальних дій не подолає рейдерства


Вимога фіксувати нотаріальні дії на камеру призведе до порушення нотаріальної таємниці.

№40 (1390) 06.10—12.10.2108
Володимир МАРЧЕНКО, президент Нотаріальної палати України
14899
14899

Як тільки починається осінь і народні депутати повертаються до роботи, в парламенті настає час «розкидати каміння»: реєструється безліч законопроектів. На жаль, певну їхню частину можна назвати законодавчим спамом з характерними рисами популізму. Разом з тим немає жодних гарантій, що деякі проекти, які на перший погляд можуть здатися абсурдними, не будуть прийняті. Хто ж тоді «збиратиме каміння»?


Cтандартне питання

Приклад такої неоднозначної, небезпечної ініціативи депутатів, справжня bad idea — зареєстрований на початку вересня проект №9063 з гучною назвою «Рейдерству СТОП!», або ж «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав власників майна шляхом аудіо- та відеофіксації процесу проведення нотаріальних дій». Нині проект перебуває на розгляді у Комітеті ВР з питань економічної політики.

В документі пропонується внести низку змін до багатьох нормативно-правових актів з метою запровадити аудіо- та відеофіксацію нотаріальних дій.

Після вивчення проекту нотаріальна спільнота розробила пропозиції щодо вдосконалення запропонованих змін. Нотаріальна палата України звертає увагу на фрагментарність підходу авторів документа та відсутність у ньому комплексного механізму реформування нотаріату, а також на відсутність матеріального та фінансового підґрунтя для впровадження новацій.

Так, в Україні сьогодні немає державних стандартів аудіо- та відеофіксації й зберігання цифрових даних.

Правовідносини щодо загальнодоступного збирання інформації регулюються положеннями §1 ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.19 Загальної декларації прав людини 1948 року, ст.34 Конституції, ст.302 Цивільного кодексу. Відповідно до вказаних норм кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Проте інформація у сфері вчинення нотаріальних дій має особливий статус: становить таємницю, захищається державою, надається виключно особам та на підставах, передбачених законом.

Нині жоден нормативно-правовий акт не визначає державних стандартів, механізмів і вимог щодо фіксації інформації, яка становить нотаріальну таємницю. Така ситуація ставить під загрозу збереження останньої, а також цілісності зібраних даних, створює передумови для їх незаконного поширення та зловживань.

Саме тому відповідні норми й стандарти в жодному разі не можуть бути застосовані під час фіксування нотаріальних дій.

Загрозлива ситуація

Реалізація законопроекту матиме наслідком значне фінансове навантаження. Як приклад можна навести проблему відеофіксації порушень Правил дорожнього руху: система досі не впроваджена через відсутність нормативних актів, які визначали б технічні вимоги до системи фіксації, а також нестачу коштів.

За офіційними результатами аудиту Національної поліції, для створення і введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи автоматичної фіксації порушень ПДР та програмного забезпечення до неї необхідно 317,7 млн грн.; для обстежень комплексної системи захисту інформації об’єктів і програмного забезпечення цієї системи — 29,3 млн грн.; на придбання і введення в експлуатацію відповідного комп’ютерного, мережевого та телекомунікаційного обладнання — 118,7 млн грн. Загалом, за розрахунками фахівців, для впровадження автоматичної відеофіксації порушень ПДР потрібно понад 1,1 млрд грн.

Також варто зазначити, що вчинення нотаріальних дій покладено не тільки на приватних нотаріусів, а й на державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, органи місцевого самоврядування, консульські установи. Вимоги, порядок і процедура вчинення нотаріальних дій є однаковими для всіх органів та посадових осіб, отже, і вимоги щодо забезпечення аудіо- та відеофіксації будуть поширюватись і на них.

Ще одне суперечливе питання стосується відкритості персональних даних. Законопроект №9063 передбачає внесення змін до закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких матеріали повного фіксування процесу посвідчення правочину за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів мають бути невід’ємною складовою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює, що дані згаданого реєстру є відкритими і загальнодоступними, тоді як доступ до вчинених нотаріальних дій — обмеженим.

Нотаріальний процес — особливий

Нині аудіо- та відеофіксація застосовується в судовому процесі, що обумовлено чіткою регламентованістю всіх його стадій кодифікованими нормативними актами — процесуальними кодексами.

Процесуальне право — це окрема галузь, яка має свої нюанси та особливості. Наприклад, передбачає можливість он-лайн-трансляції судового процесу, присутність сторонніх осіб та фіксування ними процесу власними приладами. Але це неприпустимо під час вчинення нотаріальних дій!

У сфері нотаріату відсутній кодифікований процесуальний закон, який регламентував би стадії вчинення відповідної дії, статус учасників процесу тощо.

Основна мета проекту, як убачається з його назви, — боротьба з рейдерством. Але сама по собі аудіо- та відеофіксація не сприятиме протидії рейдерству, оскільки вона не захищатиме громадян та нотаріусів від підробки документів, які подаються для вчинення нотаріальної дії.

Нотаріус відповідно до закону «Про нотаріат» зобов’язаний зберігати нотаріальну таємницю (сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса, в тому числі про особу, майно, права та обов’язки тощо) як у разі вчинення нотаріальної дії, так і при наданні юридичної консультації. Люди приходять до нотаріуса як до лікаря або священика і навряд чи захочуть, щоб процес спілкування записувався та був доступний третім особам.

Тому реалізація проекту не вбачається можливою, а прогнозована ефективність від запропонованих змін досягнута не буде.

Конструктивне рішення

З огляду на викладене НПУ не підтримує проект №9063, адже має ґрунтовне розуміння, як забезпечити законність нотаріальних дій.

Україна в 2013 році стала членом Міжнародного союзу латинського нотаріату. Всі країни — члени цього об’єднання впроваджують у свою діяльність електронний нотаріат, який передбачає створення електронного Реєстру нотаріальних дій, вчинення правочинів з використанням електронного цифрового підпису тощо. Також нотаріусам необхідно мати доступ до Єдиного державного демографічного реєстру для точної ідентифікації особи, яка звертається по вчинення нотаріальної дії.

Тому впровадження змін, які пропонуються в проекті №9063, буде більш ефективним за умови комплексної реформи. Саме електронний Реєстр нотаріальних дій повинен стати основним засобом захисту від підробки документів. Адже тоді можна буде реалізувати інструменти архівування та зберігання аудіо- та відеозаписів, про які йдеться в проекті. А отже, буде досягнута мета, яку проголошують його автори, — забезпечення законності нотаріальних дій та захист від рейдерських схем захоплення майна й бізнесу.

До реформи нотаріату НПУ закликає вже два роки, і варто зауважити, що мета змін — забезпечення відповідних потреб населення України. Пропонуючи подібну ініціативу, НПУ готова взяти на себе всі організаційні заходи щодо створення та впровадження такого реєстру. Сподіваємося, що найближчим часом з’явиться політична воля для втілення в життя справжніх антирейдерських механізмів захисту прав.