Закон і Бізнес


Реорганізація навпомацки

Злиття місцевих установ відбувається всупереч законодавству — без затвердженої процедури та нових штатних розписів


№39 (1389) 29.09—05.10.2018
Дмитро НОВАК, голова Диканського районного суду Полтавської області, заслужений юрист України
15868
15868

Нині активно проходить процес реорганізації (злиття) місцевих загальних судів та державної реєстрації новоутворених окружних судів. Водночас виникає низка запитань щодо розмежування повноважень як комісії з реорганізації та її очільника, так і голів судів, керівників апарату.


Привласнені повноваження

Так, до багатьох місцевих загальних судів з деяких територіальних управлінь Державної судової адміністрації надійшли листи, в яких, усупереч вимогам чинного законодавства, вказується: видача наказів щодо суддів та працівників апарату, а також оформлення інших документів (зокрема табелів обліку використання робочого часу) належать до повноважень голови комісії з реорганізації з дня ознайомлення з наказом про утворення комісії та призначення її голови.

Аналіз чинного законодавства з питань реорганізації (ліквідації) органів державної влади, якими є суди, свідчить, що типовими рекомендаціями передбачається розроблення і затвердження Положення про комісію з реорганізації (ліквідації) державного органу. При цьому головою цієї комісії є керівник такого органу. В такому разі відпадає потреба узгоджувати між керівником державного органу і головою комісії питання розмежування повноважень під час реорганізації.

На жаль, такого положення, в якому були б урегульовані питання взаємодії між указаними посадовими особами, ДСАУ дотепер не розробила і не затвердила.

Втім, відповідні норми законодавства дають підстави стверджувати, що на період реорганізації (ліквідації) голова суду і керівники апарату в повному обсязі виконують свої повноваження, як і суд у цілому. Тобто саме вони вирішують питання стосовно забезпечення діяльності установи, прийняття на роботу і звільнення працівників, щодо заохочень і стягнень тощо.

Згідно з положеннями законодавчих актів саме цим посадовим особам, а не голові комісії, надано право приймати на роботу, звільняти з неї, вирішувати всі поточні питання діяльності установи тощо. Такі повноваження припиняються лише у день унесення відповідного запису до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про припинення діяльності юридичної особи (суду) і виключення відомостей про неї з реєстру. Отже, ні комісія, ні її голова в процесі реорганізації не мають і не можуть мати повноважень  голови суду або керівника апарату.

Функції комісії

Комісія та її голова, не перебираючи на себе повноважень інших посадових осіб, повинні вжити комплекс заходів щодо інвентаризації матеріальних цінностей, архівного фонду, діловодства, судових справ тощо для подальшого передання всіх цінностей до новоутвореної установи, яка є правонаступником суду в разі його реорганізації.

Ці питання діяльності комісії з реорганізації (ліквідації) повинні знайти своє відображення у відповідному положенні. В ньому також має бути передбачено, що повноваження голови комісії продовжуються й після припинення діяльності місцевого суду та завершуються у день передання останнього акта, документа створеному окружному суду.

Як накази ДСАУ, так і, сподіватимемося, розроблене і затверджене Положення про комісію з реорганізації (ліквідації) місцевих судів є підзаконними нормативними актами. Вони повинні розроблятися і прийматися відповідно до Конституції, законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», норм Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю і в жодному разі не суперечити їм. Бо тоді вони будуть незаконними.

Не втратити кадрів!

Сьогодні в Україні проведено державну реєстрацію значної кількості новоутворених окружних судів. Однак, незважаючи на численні звернення судів, які перебувають у процесі реорганізації (злиття), ДСАУ не надає нових штатних розписів. Це зумовлює напруження серед суддів і працівників апарату і може в подальшому негативно позначитися на роботі новоутворених установ. Адже через зволікання з наданням штатних розписів судова система може залишитися без професіоналів з великим досвідом роботи.

Така позиція ДСАУ викликає здивування, бо саме вона згідно із чинним законодавством повинна вживати заходів щодо організаційного і кадрового забезпечення окружних судів. Часу було достатньо, бо з дня прийняття указів Президента про реорганізацію місцевих загальних судів минуло аж 9 місяців!

Отже, необхідно негайно розробити і затвердити положення, яке передбачало б процедуру реорганізації (ліквідації) та чітке розмежування повноважень очільника комісії та голови суду і керівників апарату. Також необхідно терміново затвердити штатні розписи новоутворених окружних судів з метою їх подальшого належного укомплектування та функціонування. Це сприятиме як якісній реорганізації (ліквідації) судів, так і діяльності новоутворених установ.