Закон і Бізнес


Прокотити з вітерцем

Перевезення пасажирів без наміру вчинити правопорушення не є підставою для відповідальності


№30 (1380) 28.07—03.08.2018
Оксана ЗВЯГІНА, заступник керівника апарату Каланчацького районного суду Херсонської області
1907

Провадження у справі буде закрито, якщо перевезення пасажирів здійснено одноразово й не мало регулярного та суттєвого характеру. Про таке йдеться в узагальненні практики Каланчацького районного суду Херсонської області щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст.164 КпАП, за І квартал 2018 року.


Суб’єктивна сторона

У документі зазначається, що кваліфікуючою ознакою правопорушення за ч.1 ст.164 КпАП є провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії чи здійснення таких видів діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо це передбачено законом. Об’єктом указаного правопорушення є суспільні відносини у сфері регулювання господарської діяльності.

Згідно із чч.1 і 2 ст.3 Господарського кодексу під господарською «розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва — підприємцями». Відповідно до ст.42 ГК «підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку».

Суб’єктивна сторона зазначеного адміністративного правопорушення характеризується наявністю умислу, спрямованого на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі. Згідно із ч.1 ст.20 закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2.03.2015 №222-VIII «за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність», передбачену КпАП.

У відповідній статті йдеться про накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян «з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої».

Дві справи

За ст.164 КпАП в провадженні суду протягом зазначеного періоду перебувало 7 справ, пов’язаних із незаконним перевезенням пасажирів. Відповідно до ст.255 КпАП протоколи про правопорушення в галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, мають право складати працівники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті. Крім того, протоколи за цією статтею складають і органи Державної фіскальної служби. Чорноморське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки направило до суду 4 матеріали. 3 матеріали направило Головне управління ДФС у Херсонській області.

Всі зафіксовані уповноваженими особами факти стосувалися господарської діяльності щодо перевезення пасажирів через КПВВ «Каланчак» на кордоні з окупованим Кримом без ліцензії. Відповідно до ст.276 КпАП справа про адмінправопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Станом на 5.04.2018 Каланчацький районний суд Херсонської області розглянув дві справи. В обох провадження було закрито. В одній — у зв’язку з малозначністю.

Суд урахував заперечення представника громадянина. Убачається, що транспортний засіб, на якому було вчинено начебто правопорушення, перебуває в оренді в приватного підприємства. Воно має безстрокову ліцензію на здійснення перевезень автобусами на міських, приміських та міжміських маршрутах загального користування. Тому суд вирішив за можливе обмежитися усним зауваженням.

Інше провадження закрите у зв’язку з відсутністю в діях складу правопорушення. Суд, дослідивши матеріали та взявши до уваги пояснення особи, дійшов висновку, що дії, які інкримінувались особі та були викладені в протоколі, не мали ознак адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачено в ч.1 ст.164 КпАП.

По-перше, перевезення пасажирів здійснено одноразово й не мало регулярного та суттєвого характеру. По-друге, особа, стосовно якої складено протокол, не мала будь-якого наміру вчиняти дії, що містили б ознаки провадження господарської діяльності.

Під час розгляду справ цієї категорії судді керувалися національним законодавством. Рішення не оскаржувалися.