Закон і Бізнес


Реєстр реєстрів


№30 (1380) 28.07—03.08.2018
3502

У країні існує понад 350 електронних реєстрів, держателями яких є більше 80 органів влади. Діяльність цих баз даних урегульована 190 нормативними актами, з яких 135 законів. Це обумовлює відсутність єдиних підходів до їх створення та ведення.


Автори проекту закону «Про публічні електронні реєстри» (№8602) пропонують уніфікувати створення, функціонування та інформаційну взаємодію всіх реєстрів, кадастрів та інформаційних систем. Також визначити єдиний термінологічний апарат, єдині вимоги до створення, обміну, зберігання, виправлення та формату реєстрових даних тощо.

За проектом до 1.01.2020 має з’явитися Реєстр реєстрів. У ньому обліковуватимуться усі інші бази даних та інформаційні системи.

Серед іншого, передбачається обов'язкове повідомлення правоволодільця про запити будь-яких осіб про інформацію про нього та приналежні йому майно, майнові, правові та інші спеціальні статуси.

Оскільки на щорічну підтримку лише 25 пріоритетних держреєстрів витрачається понад 500 млн грн., пропонується якось на цьому заробляти. Зокрема, передбачена можливість укладання договорів для отримання знеособленої інформації для потреб суб’єктів господарювання.