Закон і Бізнес


Більше нікому


№21 (1371) 26.05—01.06.0218
5525

При розгляді конкретної справи не утворює конфлікту такий приватний інтерес, який мають усі інші судді. Такий висновок зробила РСУ у рішенні №24, текст якого друкує «Закон і Бізнес».


Рада суддів України

Рішення

18 травня 2018 року                    м.Сєвєродонецьк                        №24

Про наявність конфлікту інтересів у діях суддів Великої палати Верховного Суду

Згідно з п.6 ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VIII Рада суддів здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом).

Комітетом РСУ з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів було розглянуто звернення суддів Великої палати Верховного Суду Антонюк Н.О., Бакуліної С.В., Британчука В.В., Гудими Д.А., Данішевської В.І., Князєва В.С., Лобойка Л.М., Прокопенка О.Б., Рогач Л.І., Саприкіної І.В., Ситнік О.М., Уркевича В.Ю., Яновської О.Г. щодо роз’яснення про наявність або відсутність конфлікту інтересів у діях суддів ВП ВС під час розгляду справи №800/587/17 за апеляційною скаргою Брегея Р.І. на ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі ВС від 12.01.2018 в адміністративній справі за позовом цієї особи до Президента Порошенка П.О. та зазначених позивачем третіх осіб — 113 суддів ВС — про визнання протиправним і скасування указу Президента «Про призначення суддів Верховного Суду» від 10.11.2017 №357/2017.

У цих зверненнях зазначено, що апелянт під час судового засідання оголосив заяву, копію якої ним направлено на електронну адресу ВС, із проханням передати справу на розгляд Київському апеляційному адміністративному суду у зв’язку з наявністю у складу суду, який розглядає справу за його апеляційною скаргою, конфлікту інтересів. Свою позицію Брегей Р.І. обґрунтовує тим, що в наведеній ситуації суд вважається несправедливим, а його рішення буде необґрунтованим і упередженим, оскільки судді мають приватний інтерес, тобто очевидним, на думку апелянта, є конфлікт інтересів.

За інстанційною юрисдикцією, судом першої інстанції для розгляду справ щодо оскарження актів Президента є ВС, а єдиною компетентною апеляційною інстанцією щодо перегляду його рішень — ВП ВС (ч.4 ст.22, ч.4 ст.23 КАС).

Наведене узгоджується також і з п.2 ч.2 ст.45 закону 1402-VIII, відповідно до якого ВП ВС діє як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих ВС як судом першої інстанції.

Таким чином, іншого компетентного суду, крім ВП ВС, для розгляду апеляційної скарги у справі №800/587/17 немає.

Розгляд справи компетентним судом є принциповим з огляду на положення §1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за змістом якої кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Вирішення суддею під час розгляду справи питання стосовно законності акта Президента, яким цього самого суддю призначено на посаду, безперечно, є приватним інтересом.

Ані в законі «Про запобігання корупції», ані в процесуальному законодавстві не розглядається такий випадок, коли суддя буде «прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи» (п.2 ч.4 ст.36 КАС), однак цю справу неможливо буде передати будь-якому іншому судді, адже всі судді матимуть той самий приватний інтерес. Проте в ст.20 §2 Законодавчого інструментарію щодо конфліктів інтересів Ради Європи зроблено такий виняток: «Приватні інтереси не складають конфлікту інтересів, якщо всі інші судді в країні мали би такий самий конфлікт інтересів».

Ураховуючи наявність у міжнародній практиці усталеного підходу в оцінці ситуацій стосовно конфлікту інтересів, ситуації, які стосуються усіх, а не тільки конкретного судді, не є конфліктом інтересів, Рада суддів прийняла рішення від 8.06.2017 №34, яким роз’яснено, що при розгляді конкретної справи не утворює конфлікту інтересів такий приватний інтерес, який мають усі інші судді.

Отже, з урахуванням конституційних вимог щодо необхідності дотримання основних засад судочинства, у тому числі забезпечення права Брегея Р.І. на апеляційний перегляд справи, у суддів ВП ВС під час розгляду справи №800/587/17 відсутній конфлікт інтересів, оскільки ця ситуація стосується всіх суддів ВП ВС, а іншого компетентного суду апеляційної інстанції у справі №800/587/17 немає.

Розгляд зазначеної справи Верховним Судом набув широкого розголосу в суспільстві та висвітлюється в засобах масової інформації, що само по собі є формою контролю за недопущенням конфлікту інтересів.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови комітету РСУ з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Краснова Є.В. стосовно звернення суддів ВП ВС за роз’ясненням щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів, на виконання покладених на РСУ завдань, керуючись ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» і положенням про РСУ, затвердженим позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Роз’яснити, що при розгляді конкретної справи не утворює конфлікту інтересів такий приватний інтерес, який мають усі інші судді.

2. Роз’яснити, що у діях суддів ВП ВС Антонюк Н.О., Бакуліної С.В., Британчука В.В., Гудими Д.А., Данішевської В.І., Князєва В.С., Лобойка Л.М., Прокопенка О.Б., Рогач Л.І., Саприкіної І.В., Ситнік О.М., Уркевича В.Ю., Яновської О.Г. під час розгляду справи №800/587/17 за апеляційною скаргою Брегея Р.І. на ухвалу КАС у складі ВС від 12.01.2018 в адміністративній справі за його позовом до Президента Порошенка П.О. та зазначених позивачем третіх осіб — 113 суддів ВС — про визнання протиправним і скасування указу №357/2017 відсутній конфлікт інтересів, оскільки наведена ситуація стосується всіх суддів ВП ВС, а іншого компетентного суду апеляційної інстанції у справі №800/587/17 немає.

Голова                                                 О.ТКАЧУК