Закон і Бізнес


«Зразковий» перерахунок


№11-12 (1361-1362) 17.03—30.03.2018
39203

Органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань. Такий висновок зробив ВС у постанові №820/6514/17, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Верховний Суд

Іменем України

Рішення

15 лютого 2018 року                      м.Київ                                №820/6514/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого судді — КОВАЛЕНКО Н.В.,
суддів: АНЦУПОВОЇ Т.О., ГІМОНА М.М., СТАРОДУБА О.П., КРАВЧУКА В.М.,

розглянувши в письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Особи 1 до Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії,

УСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Особа 1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Головного управління ПФУ в Харківській області, в якому (з урахуванням уточнення позовних вимог від 12.02.2018) просить суд визнати протиправною бездіяльність ГУ ПФУ в Харківській області щодо здійснення перерахунку та виплати Особі 1 пенсії з 1.01.2016 як пенсіонеру органів внутрішніх справ згідно із законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей» від 23.12.2015 №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9.04.92 №2262-XII, постановою Кабінету Міністрів «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 №988, на підставі наданої довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських, зобов’язавши ГУ ПФУ в Харківській області здійснити перерахунок та виплату пенсії Особі 1 з 1.01.2016 як пенсіонеру органів внутрішніх справ згідно з наданою довідкою про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських станом на 1.01.2016, яка виготовлена ліквідаційною комісією ГУ МВС у Харківській області, та вчинити дії щодо виплати пенсії з 1.01.2016 з урахуванням раніше проведених виплат.

2. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що він є пенсіонером органів внутрішніх справ, якому призначена пенсія за вислугою років відповідно до закону №2262-XII. Позивач вважає, що законодавством йому гарантовано право на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за вказаним законом.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

3. Згідно з позовною заявою та поясненням від 12.02.2018 свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 29.12.2015 набув чинності закон №900-VIII. Цим законом унесено доповнення до ст.63 закону №2262-ХІІ, а саме — ст.63 доповнено новою частиною такого змісту: «Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських».

Ліквідаційна комісія Міністерства внутрішніх справ розглянула лист ПФУ від 31.03.2017 №1519/03 щодо перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), призначених відповідно до закону №2262-XII, та за результатами розгляду розробила співвідношення посад і звань працівників міліції та поліції. Крім того, було надано показники середніх розмірів грошового забезпечення поліцейських, визначені з урахуванням поділу за спеціальними званнями, передбаченими ст.80 закону «Про Національну поліцію».

На підставі отриманих списків ліквідаційна комісія ГУ МВС у Харківській області підготувала та відправила до ГУ ПФУ в Харківській області довідку про розмір грошового забезпечення позивача від 19.06.2017 станом на 1.01.2016.

На думку позивача, відповідач протиправно не здійснює перерахунок пенсії позивачу у зв’язку з відсутністю бюджетних коштів, необхідних для проведення перерахунку пенсій, оскільки чинним законодавством не передбачене право органів ПФУ щодо відстрочення або звільнення від виплати пенсійних виплат у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування.

4. 17.01, 12 і 13.02.2018 відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому просив суд відмовити в задоволені позову. На думку відповідача, постанова КМ «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 №988, яка набрала чинності 2.12.2015, тобто до набрання чинності законом №900-VIII, не породжує підстав для проведення перерахунку пенсії позивачу як особі з числа колишніх працівників міліції.

Відповідач зазначив, що у зв’язку з надходженням вичерпної інформації від МВС про підстави перерахунку пенсій, ураховуючи вимоги п.2 порядку №45, Пенсійний фонд листом від 28.03.2017 №9493/02-23 повідомив головні управління ПФУ в областях та м.Києві про підстави для проведення перерахунку пенсій і про необхідність підготовки та надання ліквідаційним комісіям списків осіб, які мають право на перерахунок пенсії у строки, передбачені порядком №45, зазначивши, що перерахунок та виплату перерахованих пенсій слід забезпечити після виділення додаткових коштів з державного бюджету. У своїх запереченнях відповідач посилається на рішення Конституційного Суду від 25.01.2012 №3-рп/2012, в якому встановлено, що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів державного бюджету виходячи з фінансових можливостей держави, яка має справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції, а мета й засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги — принципам пропорційності та справедливості. У рішенні також зазначено, що суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами, у тому числі нормативно-правових актів КМ, виданих у межах його компетенції, на основі і на виконання Бюджетного кодексу, закону про державний бюджет на відповідний рік та інших законів. Листами від 28.03.2017 №9494/02-23 та від 22.06.2017 №19922/02-23 Пенсійний фонд звернувся до Міністерства соціальної політики як головного розпорядника бюджетних коштів щодо необхідності повідомлення Міністерства фінансів про виділення додаткових асигнувань для забезпечення перерахунку пенсій. Кошти, необхідні для перерахунку та виплати пенсій особам з числа колишніх працівників міліції, до цього часу з державного бюджету не виділені.

Відповідач стверджує, що виходячи з пп.5 п.4 Положення про головні управління ПФУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління ПФУ від 22.12.2014 №28-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 15.01.2015 за №40/26485, нарахування, перерахунок та виплата пенсії позивачу є дискреційними повноваженнями відповідача.

Крім того, відповідач вважає, що вимога позивача в частині зобов’язання ГУ ПФУ в Харківській області здійснити перерахунок пенсії позивачу з 01.01.2016 згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 №988 на підставі наданої довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до абз.3 п.10.3 п.10 постанови пленуму Вищого адміністративного суду від 20.05.2013 №7, резолютивна частина рішення не повинна містити приписів, що прогнозують можливі порушення з боку відповідача та зобов’язання його до вчинення чи утримання від вчинення дій на майбутнє.

Відповідач у відзиві зазначив, що позовні вимоги Особи 1 стосуються періоду з 1.01.2016, що, враховуючи дату звернення до суду, виходить за межі 6-місячного строку звернення до суду. За таких умов наявні підстави для застосування положень стст.122, 12З Кодексу адміністративного судочинства щодо залишення позову без розгляду.

5. Відповідно до ч.8 ст.262 КАС при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази й письмові пояснення, викладені в заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи — також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Справа розглядається в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження на підставі п.2 ч.1 ст.263 КАС.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Особа 1 є пенсіонером ОВС, майором міліції, якому з 1.01.2015 призначена пенсія за вислугу років згідно із законом «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ», що підтверджується посвідченням, виданим УФРЕ УМВСУ в Харківській області, копія якого міститься в матеріалах справи.

7. Позивач перебуває на обліку в ГУ ПФУ в Харківській області.

8. 08.02.2017 Пенсійний фонд отримав від МВС лист від 3.02.2017 №1461105/22-2017 про підстави перерахунку пенсій.

9. МВС листом від 22.03.2017 №4019102/22-2017, який отримано ПФУ 28.03.2017, надав необхідну інформацію для проведення перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), яка запитувалася листом ПФУ від 14.02.2017 №4133102-23.

10. 28.03.2017 листом №9493/02-23 фонд повідомив свої територіальні органи (головні управління ПФУ) про підготовку та надання списків пенсіонерів МВС, які мають право на перерахунок пенсій, до ліквідаційних комісій.

11. Ліквідаційна комісія МВС розглянула лист ПФУ від 31.03.2017 №1519/03 щодо перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), призначених відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та за результатами розгляду розробила співвідношення посад і звань працівників міліції та поліції. Крім того, було надано показники середніх розмірів грошового забезпечення поліцейських, визначені з урахуванням поділу за спеціальними званнями, передбаченими ст.80 закону «Про Національну поліцію».

12. У подальшому на адресу ГУ МВС у Харківській області надіслано списки осіб для видачі довідок.

13. На підставі отриманих списків ліквідаційна комісія ГУ МВС у Харківській області підготувала та відправила до ГУ ПФУ в Харківській області довідку про розмір грошового забезпечення Особи 1 від 19.06.2017 станом на 1.01.2016.

14. Згідно з довідкою, виданою Особі 1, відповідно до рішення КМ від 11.11.2015 №988 розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на 1.01.2016 за посадою «старш. інспект.-чергов. чч. штабу батальону ПС (метро) ХМУ ГУ МВС в Х.О. — старш. інспектор», становить: посадовий оклад — 2500,00; оклад за спец. звання майор поліції — 2000,00; надбавки за вислугу років — 1800,00; премія — 171,99, всього — 6471,99 грн. Копія зазначеної довідки міститься в матеріалах адміністративної справи.

15. 27.10.2017 Особа 1 направив на адресу ГУ ПФУ в Харківській області повторну заяву про причини неперерахування йому пенсії як пенсіонеру ОВС відповідно до закону №900-VIII, стст.51, 63 закону №2262-ХІІ, постанови КМ №988.

16. Листом від 11.11.2017 №2521/К-14 ГУ ПФУ в Харківській області повідомило позивача, що перерахунок та виплату перерахованих пенсій буде проведено після виділення додаткових коштів з державного бюджету.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

17. Спеціальним законом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, є закон №2262-ХІІ. Цим законом держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію, шляхом установлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

18. Згідно із ч.4 ст.63 закону №2262-XII (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) усі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, або у зв’язку з уведенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій та провадиться в порядку, встановленому КМ, у строки, передбачені ч.2 ст.51 цього закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

19. 29.12.2015 набрав чинності закон №900-VIII.

20. Цим законом унесено доповнення до ст.63 закону №2262-ХІІ. Статтю 63 доповнено новою частиною такого змісту: «Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських».

21. У ст.51 закону №2262-ХІІ передбачено, що перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим законом, та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим законом, або у зв’язку з уведенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів ПФУ та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

22. Відповідно до абз.2 розд.ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про Національну поліцію» за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

23. Згідно зі ст.102 закону «Про Національну поліцію» пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в поліції здійснюються в порядку та на умовах, визначених законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

24. Кабмін постановою №988 та постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268» від 18.11.2015 №947 встановив розміри грошового забезпечення працівникам поліції за посадовими окладами і спеціальними званнями, що значно перевищують посадові оклади та плату за спеціальні звання колишніх працівників органів внутрішніх справ.

25. Постанова №988 набрала чинності 2.12.2015.

26. Порядок проведення перерахунку пенсій встановлений постановою КМ «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови КМ від 17.07.92 №393» від 13.02.2008 №45, яка набрала чинності 20.02.2008.

27. Відповідно до пп.1, 2, 3 порядку №45 перерахунок раніше призначених відповідно до закону №2262-ХІІ пенсій проводиться в разі прийняття рішення КМ про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за законом, або у зв’язку з уведенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

28. На підставі зазначеного в п.1 порядку №45 рішення КМ Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Адміністрація Держспецзв’язку, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС повідомляють у 5-денний строк Пенсійному фонду про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.

29. ПФУ повідомляє у 5-денний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку.

30. Головні управління ПФУ складають у 10-денний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за формою згідно з додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

31. На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатком 2 та в місячний строк подають їх головним управлінням ПФУ.

32. Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені зі служби, якщо інше не передбачено цим порядком.

33. Відповідно до п.4 порядку №45 перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права та проводиться у строки, передбачені чч.2 і 3 ст.51 закону №2262-ХІІ. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

34. Згідно із чч.1 та 2 ст.6 КАС суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

35. Відповідно до ч.1 ст.17 закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права.

36. Право на виплати зі сфери соціального забезпечення було включено до змісту ст.1 Першого протоколу до конвенції вперше в рішенні від 16.12.74 у справі «Міллер проти Австрії», де Суд установив принцип, згідно з яким обов’язок сплачувати внески у фонди соціального забезпечення може створити право власності на частку активів, які формуються відповідним чином. Позиція Суду була підтверджена і в рішенні «Гайгузус проти Австрії» від 16.09.96, якщо особа робила внески в певні фонди, в тому числі пенсійні, то такі внески є часткою спільних коштів фонду, яка може бути визначена в будь-який момент, що, у свою чергу, може свідчити про виникнення у відповідної особи права власності.

37. Відповідно до правової позиції ЄСПЛ у справі «Кечко проти України» (рішення від 8.11.2005) у межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм працівникам з державного бюджету. Держава може вводити, зупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, уносячи відповідні зміни до законодавства. Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всіх вимог, необхідних для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти в цих виплатах, доки відповідні положення є чинними. Тобто органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

38. Верховний Суд України у своїх рішеннях неодноразово вказував на те, що відсутність чи скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення будь-яких виплат (постанови від 22.06.2010 у справі №21-399во10, від 7.12.2012 у справі №21-977во10, від 3.12.2010 у справі №21-44а10).

39. Така правова позиція підтримана Конституційним Судом у рішеннях від 20.03.2002 №5-рп/2002, від 17.03.2004 №7-рп/2004, від 1.12.2004 №20-рп/2004, від 9.07.2007 №6-рп/2007, в яких сказано про неможливість поставити гарантовані законом виплати, пільги тощо в залежність від видатків бюджету.

40. Крім того, КС розглядав питання, пов’язані з реалізацією права на соціальний захист певних категорій громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до ст.17 Конституції перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах, забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних силах, органах Служби безпеки, міліції, прокуратури, охорони державного кордону, податкової міліції, Управлінні державної охорони, Державної пожежної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань тощо (рішення КС від 6.07.99 №8-рп/99, від 20.03.2002 №5-рп/2002, від 20.12.2016 №7-рп/2016).

У рішенні №8-рп/99 у справі за конституційним поданням МВС щодо офіційного тлумачення положень ст.5 закону «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» КС прямо зазначив, що служба в органах внутрішніх справ має ряд специфічних властивостей (служба в правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя та здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей), що повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексом заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби в ОВС, так і після звільнення в запас або відставку.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи

41. Суд уважає необґрунтованими доводи відповідача про те, що постанова №988, яка набрала чинності 2.12.2015, тобто до набрання чинності законом №900-VIII, не породжує підстав для проведення перерахунку пенсії позивачу як особі з числа колишніх працівників міліції, оскільки на день набрання чинності законом №900-VIII постанова №988 діяла і є чинною на цей час.

Конституційний Суд у рішенні від 9.02.99 №21-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначив, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності та припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце, положення ч.1 ст.58 Конституції про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб.

Збільшення грошового забезпечення поліцейських, яке, за своїми складовими, є ідентичним складовим колишніх працівників міліції, але за розміром більшим, є безумовною підставою для перерахунку пенсії позивача як колишнього працівника міліції на підставі постанови №988 згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

42. Суд також уважає безпідставними посилання відповідача на відсутність постанови КМ про встановлення умов, порядку та розмірів перерахунку пенсій особам рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ України (міліції), оскільки порядок проведення перерахунку пенсій, встановлений постановою КМ «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови КМ від 17.07.92 №393» від 13.02.2008 №45, яка набрала чинності 20.02.2008. постановами КМ «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 №988 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268» від 18.11.2015 №947 встановлені розміри грошового забезпечення працівникам поліції за посадовими окладами та спеціальними званнями.

43. Посилання відповідача на те, що нарахування, перерахунок та виплата пенсії позивачу є дискреційними повноваженнями відповідача, є неналежними, оскільки відповідно до рекомендації Комітету міністрів Ради Європи №R(80)2, прийнятої 11.03.80, під дискреційними повноваженнями необхідно розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин. Натомість згідно з пп.5 п.4 Положення про головні управління ПФУ в АР Крим, областях, мм.Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління ПФУ від 22.12.2014 №28-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 15.01.2015 за №40/26485, ГУ ПФУ відповідно до покладених на нього завдань здійснює призначення (перерахунок) та виплату пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зазначена норма не передбачає дискреційних повноважень у відповідача щодо нарахування, перерахунку та виплати пенсії в розумінні рекомендації №R(80)2.

44. Суд уважає необґрунтованим посилання відповідача на пропуск Особою 1 строку звернення до адміністративного суду з огляду на таке.

Відповідно до чч.1 та 2 ст.122 КАС позов може бути подано в межах строку звернення до адмінсуду, встановленого цим кодексом або іншими законами. Для звернення до адмінсуду по захист прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

КАС є загальним законом, яким урегульовані строки звернення до адміністративного суду по захист прав. Натомість спеціальним законом, яким урегульовано правовідносини щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та строки перерахунку пенсій, є закон №2262-ХІІ.

Згідно із ч.3 ст.51 закону №2262-ХІІ (у редакції закону від 15.07.2015 №614, який набрав чинності 1.01.2016) перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із цим законом, або у зв’язку з уведенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів ПФУ та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

У ході розгляду справи встановлено, що перерахунок розміру пенсії позивачу у зв’язку з набуттям чинності постановою №988 та законом №900-VIII, яким унесено доповнення до ст.63 закону №2262-ХІІ, не проведений з 1.01.2016 саме з вини державних органів, на яких покладено обов’язок щодо перерахунку та виплати пенсії позивачу. Тому право позивача щодо перерахунку пенсії з 1.01.2016 є абсолютним та не може бути обмежено будь-яким строком у силу вимог ч.3 ст.51 закону №2262-ХІІ.

Висновки за результатами розгляду справи

45. Відповідно до закону №900-VIII, ст.63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» зміна грошового забезпечення поліцейських, яке за своїми складовими є ідентичним складовим колишніх працівників міліції, але за розміром більшим, є безумовною підставою для перерахунку пенсії позивача як колишнього працівника міліції на підставі постанови №988, яка набрала чинності 2.12.2015.

46. Згідно зі ст.51 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» позивач має право на перерахунок пенсії з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Оскільки постанова №988, якою встановлені розміри грошового забезпечення працівникам поліції за посадовими окладами і спеціальними званнями, набрала чинності 2.12.2015, Особа 1 має право на перерахунок пенсії з урахуванням видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських, з 1.01.2016.

47. Ураховуючи те, що право позивача на перерахунок пенсії встановлено чинним законодавством, дотримано всі вимоги, передбачені порядком №45, для проведення перерахунку пенсії, Особа 1 має законні підстави щодо перерахунку його пенсії на підставі довідки про грошове забезпечення з урахуванням грошового забезпечення поліцейських. При цьому посилання відповідача на відсутність коштів на проведення виплати пенсії в перерахованому розмірі порушує гарантоване ст.1 Першого протоколу конвенції право мирно володіти своїм майном. Оскільки чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок, і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти в цих виплатах, доки відповідні положення є чинними. Тобто органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань (рішення ЄСПЛ від 8.11.2005 у справі «Кечко проти України»).

48. При цьому суд звертає увагу на підвищені гарантії соціальної захищеності осіб, що перебувають на службі в ОВС, з боку держави, що повинні бути реалізованими в комплексі заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби в ОВС, так і після звільнення в запас або відставку (рішення КС №8-рп/99).

49. За результатами судового розгляду встановлено, що ліквідаційна комісія ГУ МВС у Харківській області на підставі списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, надала до ГУ ПФУ в Харківській області довідку від 19.06.2017 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії Особі 1, що свідчить про дотримання державним органом порядку №45 у частині надання довідок до органу фонду.

50. На порушення вимог ст.51 закону №2262-ХІІ та порядку №45 відповідач, орган ПФУ пенсію Особі 1 після надходження довідки не перерахував.

51. Суд зауважує, що відповідач у листі від 11.11.2017 №2521/К-14 не заперечував права Особи 1 щодо перерахунку та виплати пенсії згідно із законом №900-VIII, постановою КМ №988, на підставі наданої довідки від 19.06.2017 про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських. Неможливість перерахувати та виплатити пенсію позивачу відповідач пояснив відсутністю коштів у держбюджеті.

52. Відповідно до ч.2 ст.2 КАС у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи й цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

53. У зв’язку з викладеним суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог Особи 1 до ГУ ПФУ в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії.

54. Згідно з ч.1 ст.139 КАС при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Ознаки типових справ

55. 1) позивач: пенсіонер ОВС; фізична особа, якій призначено пенсію згідно із законом «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ»;

2) відповідач: суб’єкт владних повноважень — територіальний орган ПФУ, на обліку якого стоїть позивач та який здійснює виплату пенсії позивачу;

3) предмет спору: бездіяльність відповідача (відмова вчинити дії) щодо перерахунку та виплати пенсії пенсіонеру ОВС з 1.01.2016 згідно із законом №900-VIII, ст.63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ №988, на підставі наданих відповідними органами/пенсіонером довідок про розмір грошового забезпечення з дотриманням порядку №45.

Обставини зразкової справи, які обумовлюють типове застосування норм матеріального права та порядок застосування таких норм

56. Висновки ВС у цій зразковій справі підлягають застосуванню в адміністративних справах щодо звернення пенсіонерів ОВС, яким призначено пенсію згідно із законом «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ» до суду з адмінпозовами до територіальних органів ПФУ, на обліку яких стоять позивачі та які здійснюють виплату пенсій позивачам, з позовними вимогами щодо визнання протиправною бездіяльності відповідача (відмови вчинити дії) щодо здійснення перерахунку та виплати позивачам пенсії з 1.01.2016 як пенсіонерам ОВС згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ №988, на підставі наданої довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських; зобов’язання відповідачів здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачам з 1.01.2016 як пенсіонерам ОВС згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ №988, згідно з наданою довідкою про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських.

Обставини, які можуть впливати на інше застосування норм матеріального права, ніж у зразковій справі

57. При застосуванні висновків ВС у цій зразковій справі суди повинні враховувати те, що довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських повинні бути одержані з дотриманням порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою КМ від 13.02.2008 №45. Ці довідки мають бути чинними.

58. Суди повинні встановити, чи дотримано всіх вимог, передбачених порядком №45, для проведення перерахунку та виплати пенсії позивачам.

Керуючись стст.241—246, 262, 263, 266, 290, КАС

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Особи 1 до ГУ ПФУ в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії — задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність ГУ ПФУ в Харківській області щодо здійснення перерахунку та виплати Особі 1 пенсії з 1.01.2016 як пенсіонеру ОВС згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ №988, на підставі наданої довідки ліквідаційної комісії ГУ МВС у Харківській області про грошове забезпечення від 19.06.2017 для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських.

Зобов’язати ГУ ПФУ в Харківській області здійснити перерахунок та виплату пенсії Особі 1 з 1.01.2016 року як пенсіонеру ОВС згідно із законом №900-VIII, стст.51, 63 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою КМ №988, на підставі наданої довідки ліквідаційної комісії ГУ МВС у Харківській області про грошове забезпечення від 19.06.2017 для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських.

Стягнути на користь Особи 1 судові витрати за сплату судового збору в загальному розмірі 640 грн. за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ПФУ в Харківській області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення ВС, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої палати ВС за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до ВП ВС протягом 30 днів з дня його ухвалення.