Закон і Бізнес


Червона пігулка для нотаріату

Посвідчення електронних правочинів може стати реальністю за умови законодавчих змін


№9 (1359) 03.03—09.03.2018
Олена КИРИЛЮК, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, к.ю.н., голова комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування
6232
6232

Нотаріат, як Нео у славнозвісному фільмі «Матриця», стоїть перед непростим вибором: або провадити паперове діловодство і грузнути в документах, або перейти в електронну площину. От тільки запровадження новітньої системи вимагає внесення змін до законодавства.


Розвиток за програмою

Нотаріат України — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом,  з метою надання їм юридичної вірогідності. Таким чином, нотаріус виступає посередником і гарантом законності правочину й дотримання прав та інтересів як фізичних, так і юридичних осіб — учасників цивільного обороту.

У 2013 р. були внесені зміни до профільного закону, які унормували діяльність державних та приватних нотаріусів, а також регламентували створення самоврядної професійної організації — Нотаріальної палати України. Сьогодні відповідно до відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів кількість державних нотаріальних контор становить 788, а приватних нотаріусів — 5517 осіб. Така чисельність дає змогу створити розгалужену систему офісів в усіх куточках країни. Важливим при цьому для витратної частини державного бюджету є повне самозабезпечення нотаріусів, без залучення бюджетних асигнувань.

Разом з тим великий обсяг паперової роботи впливає на продуктивність діяльності нотаріусів.

У червні 2017 р. НПУ оприлюднила Концепцію реформування нотаріату в Україні, яка визначає порядок перетворення інституту нотаріату, його ключові цілі, завдання та прогнозовані результати.

Відповідно до концепції метою реформи органів нотаріату є, крім іншого, створення умов для збереження професії нотаріуса за швидкого розвитку сфери цифрових послуг, що передбачає розроблення та впровадження «цифрового нотаріату» та електронного реєстру вчинення нотаріальних дій, створення електронного цифрового нотаріального архіву.

Запровадження електронного нотаріату відповідає етапам державної політики, закріпленим у законі «Про Національну програму інформатизації» від 4.02.98 №74/98-вр, згідно із ч.3 ст.2 якого «нацпрограма інформатизації формується виходячи з довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку країни з урахуванням світових напрямів розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв’язання найважливіших загальносуспільних проблем (забезпечення розвитку освіти, науки, культури, охорони довкілля та здоров’я людини, державного управління, національної безпеки та оборони держави та демократизації суспільства) та створення умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної геополітики».

«Павутиння» реєстрів

Перехід нотаріату в цифровий простір, в якому нотаріуси зможуть посвідчувати як електронні, так і паперові правочини, можливий шляхом запровадження електронного реєстру нотаріальних дій в широкому розумінні або електронної нотаріальної інформаційної системи — «е-нотар». За логікою функціонування системи нотаріату, власником, адміністратором та розпорядником «е-нотар» має стати НПУ.

«Е-нотар» має становити апаратно-програмний комплекс, на базі якого створюватиметься реєстраційна система, що включатиме такі розділи:

безпосередньо нотаріальні реєстри:

• електронний реєстр нотаріальних дій;

• спадковий реєстр;

• єдиний реєстр довіреностей;

• єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

• реєстр заяв-згод батьків на вивезення неповнолітніх за кордон;

• реєстр постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій;

• нотаріальна звітність;

• публікація інформації про розшук спадкоємців;

• клієнтська база;

• база проектів документів;

• нотаріальний архів;

реєстри, які, крім нотаріусів, можуть використовувати та наповнювати інші користувачі, однак вони мають синхронізуватися з «е-нотар»:

■ Єдиний державний демографічний реєстр;

■ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

■ Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

■ Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

■ Державний земельний кадастр;

■ Єдиний реєстр боржників;

■ Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

■ Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ про володіння транспортними засобами;

■ реєстр недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

■ реєстри територіальних громад тощо.

У реєстрі нотаріальних дій реєструватимуться всі без винятку нотаріальні дії та вноситиметься інформація про:

▶ особу суб’єкта нотаріальної дій;

документи, за допомогою яких установлюється особа;

▶ інші документи;

▶ зміст дії.

У результаті синхронізації реєстру нотаріальних дій з іншими реєстрами нотаріус отримуватиме інформацію з них в автоматичному режимі шляхом обрання потрібних полів для пошуку:

◆ в демографічному реєстрі перевірятиметься паспорт громадянина, отримуватиметься інформація щодо зареєстрованих за певною адресою осіб;

◆ у ДРРП, реєстрі обтяжень здійснюватимуться пошуки, передбачені законодавством;

◆ у реєстрі актів цивільного стану перевірятиметься сімейний стан суб’єкта тощо.

Після проведення всіх визначених законом перевірок нотаріус реєструватиме правочин у відповідному реєстрі в автоматичному режимі за допомогою синхронізації даних, унесених до реєстру нотаріальних дій.

Електронний правочин

Якщо правочин вчиняється за допомогою електронних засобів зв’язку, то нотаріус готуватиме його текст, попередньо з’ясувавши, чи відповідає правочин дійсному волевиявленню сторони. Після цього текст підписуватиметься електронним цифровим підписом сторони/сторін і нотаріуса та архівуватиметься в електронному архіві нотаріуса.

При вчиненні правочину з використанням електронних засобів зв’язку допускатиметься застосування будь-яких електронних технологій (Blockchain тощо), які дають змогу виконати вимоги законодавства щодо дотримання умов чинності правочину, у тому числі перевірки нотаріусом дієздатності сторін, відповідності волевиявлення особи, встановлення особи, аутентифікації підпису особи. Встановлювати відповідність особи, яка накладає електронний цифровий підпис, особі, яка є стороною правочину, можна за допомогою програми Skype.

Обов’язковою та необхідною умовою посвідчення правочинів з використанням електронних засобів зв’язку є створення електронного реєстру недієздатних та обмежено дієздатних осіб. Такі реєстри успішно функціонують у державах, в яких нотаріально посвідчуються електрон-ні правочини, наприклад у Грузії та Литві.

Якщо правочин вчинятиметься у паперовому вигляді, то він посвідчуватиметься нотаріусом, і завершальною стадією процесу стане архівація його даних з автоматичним рознесенням по електронних архівних книгах.

До переваг роботи з електронним реєстром нотаріальних дій для внутрішнього діловодства можна віднести відсутність паперових книг, журналів тощо, автоматичне формування звітів, автоматичне заповнення описів, номенклатури і т.ін.

Перспективами роботи з «е-нотар» для зовнішнього використання є можливість електронного документообігу між нотаріусами та іншими суб’єктами, а також реальність нотаріального посвідчення правочинів з використанням електронних засобів зв’язку.

Разом з тим для запровадження та реалізації в Україні «е-нотар» потрібно законодавство, яке відповідає за регулювання сфери діяльності нотаріату, привести у відповідність до європейських і світових стандартів. Та чи зможе законодавець оперативно вирішити цю проблему — невідомо.