Закон і Бізнес


Контроль над контролером


№50 (1348) 23.12—29.12.2017
4376

За якістю послуг аудиторів стежитиме Орган суспільного нагляду. У разі порушень він буде вести дисциплінарні провадження та накладати стягнення. Також врегульовано відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності.


Парламент прийняв у цілому проект закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  (№6016-д), що визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її здійсненні.

Передбачено, що аудитор набуває права на провадження діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності та набуття практичного досвіду в порядку, визначеному законом. Він може працювати в складі аудиторської фірми або як фізособа - підприємець чи провадить незалежну професійну діяльність. Аудиторам забороняється займатися іншими видами підприємницької діяльності.

Аудитори підлягають нагляду Органу суспільного нагляду. Він має складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. ОСН несе відповідальність за:

– реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– впровадження міжнародних стандартів аудиту;

– контроль за атестацією і навчанням аудиторів;

– контроль якості аудиторських послуг, а також дисциплінарні провадження щодо аудиторів і застосування стягнень.