Закон і Бізнес


Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій:

«Повинні бути вагомі підстави для руйнування вже відбудованої та дієво функціонуючої системи адвокатського самоврядування»


Валентин Гвоздій: «Повинні бути вагомі підстави для руйнування вже відбудованої та дієво функціонуючої системи адвокатського самоврядування»

№49 (1347) 16.12—22.12.2017
РОМАН ЧИМНИЙ
3830

Нинішня влада успішно, на її думку, провела реформи правоохоронних органів, прокуратури, судової системи. Незайманою до останнього часу залишалась адвокатура. Проте, як з’ясувалось, і до неї вже дійшли руки — на європейську експертизу без розголосу й помпезних реляцій було відправлено проект змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».Напередодні професійного свята правників — Дня адвокатури — «ЗіБ» поспілкувався із заступником голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Валентином ГВОЗДІЄМ, щоб з’ясувати, як сьогодні українські адвокати планують відстоювати свою незалежність.


«Реформувати адвокатуру без її участі як мінімум дивно»

— Валентине Анатолієвичу, як розвивається ситуація навколо підготовки змін профільного закону? Якось удалося налагодити співпрацю з Радою з питань судової реформи чи варто чекати продовження скандалу довкола реформи адвокатури?

— Важливо знати, що до складу Ради з питань судової реформи члени НААУ включені не були. На вимогу включити наших представників Адміністрація Президента відповіла відмовою.

Водночас Рада з питань судової реформи понад рік тому створила робочу групу, завданням якої було напрацювання змін до закону про адвокатуру.

Усі добре пам’ятають недавній скандал, який обурив українське й міжнародне адвокатське співтовариство. Була спроба приховати від самих адвокатів розроблений цією групою текст скандального «законопроекту» про адвокатуру.

Зазначений документ вказана робоча група розробила та, як виявилось, якимось чином навіть «затвердила» його, не обговоривши із самими адвокатами, не проаналізувавши ні потреб організації, ні її проблем. Відсутність належного чисельного представництва НААУ в цій робочій групі, як і відсутність регулювання механізму ухвалення нею рішень на тлі незрозумілого юридичного статусу дала змогу координаторам цієї групи видати на-гора документ, який, видно, їх влаштовує з усякого погляду.

Чи варто говорити про те, що реформувати адвокатуру без її участі як мінімум дивно? Не кажу вже про те, що інститут адвокатури був недавно реформований згідно з високими європейськими стандартами.

— У чому суть пропонованої «реформи» адвокатури, якщо коротко?

— Те, що закладене в нову редакцію закону про адвокатуру під авторством робочої групи Ради з питань судової реформи, можна звести до 5 основних тез.

По-перше, є намагання зруйнувати адвокатське самоврядування в Україні. А значить, незалежність адвокатури як інституту. Для цього використовується відомий та перевірений сторіччями принцип контролю — поділяй і володарюй. Пропонується створити 27 незалежних регіональних асоціацій замість однієї, а НААУ, РАУ позбавити всіх повноважень, залишити весільними генералами. По суті, це спроба позбавити адвокатів України захисту їхніх професійних прав.

Також пропонується ліквідувати ради адвокатів у регіонах, регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Замість них створити регіональні палати, які очолюватиме одна людина. Вона ж одноосібно розпоряджатиметься грошима адвокатів регіону.

По-друге, передбачено, що кожен регіон вестиме свій реєстр адвокатів.

По-третє, буде взятий під контроль процес складання іспитів по всій країні. Для цього Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури наділяється відповідними повноваженнями, кандидати позбавляються права на справедливе оскарження її рішень. Адже, погодьтеся, безглуздо скаржитися на рішення до органу, який його ж і приймав.

По-четверте, всі дисциплінарні процедури пропонується здійснювати в рамках дисциплінарних комісій, які стануть частиною самих регіональних палат. Таким чином, комісії опиняться під контролем цих палат.

Нарешті, повністю обмежується незалежність органів адвокатського самоврядування, оскільки вони позбавляються фінансування.

— І яка ваша загальна оцінка цього проекту?

— Документ неякісний, багато в чому суперечливий, повністю не відповідає європейським і світовим стандартам організації незалежної адвокатської професії. Він породжує низку корупційних ризиків і відкидає українську адвокатуру на 25 років назад в її розвитку.

«Офіс Ради Європи намагаються використовувати всліпу, щоб таким чином освятити свої дії»

— Наскільки я розумію з повідомлень у ЗМІ, а також з інтерв’ю голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової нашому виданню, у цей скандал намагаються втягнути й Раду Європи. Представники НААУ мали можливість пояснити європейським експертам, що відбувається?

— На жаль, ви маєте рацію: у конфлікт навколо «реформування» незалежної української адвокатури прагнуть утягнути і європейські інституції. Зокрема офіс Ради Європи, яку, створюється враження, намагаються використовувати всліпу, щоб таким чином освятити свої дії.

Трохи історії. Офіс РЄ в Україні в рамках свого проекту під назвою «Підтримка впровадження судової реформи в Україні» погодився досліджувати згаданий законопроект і підготувати відповідний експертний висновок про його відповідність мінімальним, підкреслюю, європейським стандартам. З метою його обговорення в жовтні цього року НААУ відвідали експерти Ритіс Йокубаускас і Вахе Григорян. При цьому вони відмовилися надати НААУ сам текст документа, тому він так і не був обговорений.

Також у рамках іншого проекту — «Консолідація реформи у сфері юстиції в Україні» — РЄ підготувала проект звіту «Про потреби Національної асоціації адвокатів України». Його зміст не тільки не відповідає назві, не проаналізовано й не визначено справжніх потреб професійної організації адвокатів України. Більше того, виконання рекомендацій експертів призведе до протилежного результату — руйнування НААУ.

— Я правильно розумію, що цей звіт був, що називається, узятий зі стелі? Експерти хоч би намагалися дізнатися, якою є думка органів адвокатського самоврядування про передбачувану реформу?

— У НААУ експерти РЄ не направили жодного запиту, не зажадали ні одного документа чи будь-якої іншої аналітичної, статистичної або фінансової інформації. Всі висновки звіту будуються на домислах і неперевірених фактах.

Виглядає так, що експерти, підмінивши суть поставленого Радою Європи завдання, вирішили пролобіювати новий законопроект про адвокатуру, який містить положення, які суперечать європейській практиці та стандартам, висновкам Венеціанської комісії та генеральної дирекції з прав людини і верховенства права РЄ, практиці Європейського суду з прав людини. Також проігноровані численні рекомендації та резолюції Парламентської асамблеї РЄ.

Крім того, звіт фактично схвалює закладені в проекті корупційні ризики. Особливо — щодо регулювання роботи адвоката в державних органах і органах місцевого самоврядування, де закладені взаємовиключні правила. Експерти не відмітили, що документ не сприяє дотриманню правил юридичної визначеності — однієї зі складових принципу верховенства права.

Відмовившись від дослідження реальних потреб НААУ, експерти РЄ не висвітлили проблем, що виникають в її повсякденній діяльності. Рекомендації не надають НААУ допомоги в подоланні викликів, що стоять перед організацією.

— І як на це будете реагувати?

— НААУ різко виступила проти такої політики, що проводиться офісом РЄ в Україні, детально виклавши свою позицію у зверненні до представника генерального секретаря РЄ з питань координації співпраці Мортена Енберга.

«Запропоновані зміни призведуть до того, що голос адвокатів перестануть чути, а важелі захисту — відберуть»

— Можливо, ви згущуєте барви й реформа дасть поштовх до подальшого розвитку самоврядування. Чому ви впевнені, що запропоновані нововведення матимуть такі катастрофічні наслідки для української адвокатури?

— На користь наших прогнозів говорять факти й оцінки європейських інституцій. Так, чинний закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ухвалено лише 5 років тому, у 2012-му, на основі спільного висновку Венеціанської комісії та дирекції з питань правосуддя і людської гідності у складі генеральної дирекції з прав людини і верховенства права РЄ. Цей висновок був прийнятий на 88-ій пленарній сесії ВК в жовтні 2011 року.

Закон повною мірою реалізований, для чого були потрібні людські й ресурсні зусилля тільки самих адвокатів.

17 листопада НААУ відсвяткувала 5 років з дня свого заснування. Сьогодні асоціація являє собою історію успіху на європейській та світовій арені в плані побудови незалежної організації. Це визнали у своїх виступах гості з високорозвинутих європейських країн, таких як Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща, та багатьох інших.

Держава й міжнародні донорські організації цей процес не фінансували! Тому повинні бути вагомі підстави для руйнування вже відбудованої та дієво функціонуючої системи адвокатського самоврядування в країні.

— На ваш погляд, самі адвокати відчують різницю між сьогоднішньою єдиною вертикаллю самоврядування й захистом місцевого рівня?

— Думаю, так, і це — очевидно. Статистичні дані діяльності регіональних органів за ці 5 років свідчать про достатньо високий рівень їх розвитку. Кількість вирішуваних радами адвокатів питань професійної діяльності, захисту адвокатів за вказаний період свідчить про зрослу довіру до цих органів.

Пропоноване так зване регіональне членство призведе до створення значної кількості штучних проблем, починаючи з дисциплінарних питань (ч.3 ст.33 закону) й закінчуючи перепонами для забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів (стст.45, 48 закону). Немає необхідності в регіональному членстві. Воно роз’єднає адвокатське співтовариство.

— Деякі ваші колеги можуть посперечатися з такими прогнозами. Адже критерій істини — це практика.

— Можливо, молоді адвокати не відразу погодяться зі мною, а корифеї адвокатури негайно ж пригадають негативний досвід регіонального членства. Адже до 1992 року в Україні існували обласні колегії адвокатів за типом пропонованих регіональних палат або регіональних асоціацій з власними органами. Колегія була юридичною особою. Її очолював голова.

Крім того, існувала президія колегії — колегіальний орган, який виконував також дисциплінарну функцію. При колегії діяли атестаційна комісія та ревізійна комісії. Всі ці органи не мали статусу юридичної особи, повністю залежали від голови колегії.

Кожна обласна колегія нагадувала окреме князівство зі своїми традиціями, законами й високим ступенем залежності організації від однієї особи. Це не давало можливості адвокатурі заявити про себе як про цілісний загальнонаціональний інститут. З’явилася ця можливість тільки з 2012 року, у зв’язку із заснуванням НААУ.

«Поділ адвокатури на «князівства» неодмінно призведе до безлічі конфліктів і анархії»

— Тобто відновлення регіонального членства повертає адвокатуру фактично в радянське минуле, якому ми нині так наполегливо намагаємося сказати остаточне «прощавай»?

— Так, по суті, це повернення в часи існування України як УРСР у складі СРСР. Цей шлях веде до регресу в розвитку, до розособлення адвокатів і відведення адвокатурі другорядної ролі в системі правосуддя.

Сьогодні в українських адвокатів є захист в особі НААУ й РАУ. Запропоновані зміни призведуть до того, що голос адвокатів перестануть чути, а важелі захисту будуть відібрані.

Розділення адвокатури на «князівства», що категорично не прийнятно для унітарної держави, неодмінно призведе до безлічі конфліктів і анархії. Колись Київська Русь припинила своє існування саме із цієї причини. Проте, як бачимо, історія нічого не вчить.

— Якщо в кожної регіональної палати буде свій реєстр адвокатів, то хто контролюватиме, що адвокат, чия діяльність припинена в одній області, не продовжує її вести, зареєструвавшись в іншій?

— Якщо прибрати функцію ведення реєстру адвокатів однією структурою, він перестане бути єдиним. І ви маєте рацію, з позбавленням НААУ контрольної функції з’явиться ризик наповнення його недостовірними даними. Адже перевірити їх просто не буде кому! Я не здивуюся, якщо при такому регулюванні в ньому з’явиться яка-небудь голлівудська знаменитість.

Сьогодні Єдиний реєстр адвокатів України є високоякісним, інноваційним і безпечним програмним продуктом, який перевершує практично всі аналоги в Європі. За 5 років існування реєстр довів, що працює безперебійно, має високий ступінь захисту від хакерських атак.

Всі ради адвокатів регіонів високо оцінюють надійність роботи програмного продукту ЄРАУ.

«Ми спостерігаємо спробу псевдореформи найважливішого конституційного інституту адвокатури»

— Чим не догодили авторам проекту кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури? Чому, на ваш погляд, їх зібралися ліквідувати як клас?

— Щоб відповісти на ваше запитання, відзначу, що КДКА сьогодні діють як окремі органи в системі адвокатського самоврядування. З метою збереження повної незалежності їхньої діяльності та щоб уникнути будь-якого впливу, зокрема фінансового тиску, КДКА й Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повинні й надалі залишатися незалежними юридичними особами в системі органів НААУ.

Така структура відповідає положенням, викладеним у висновку Венеціанської комісії та дирекції з питань правосуддя і людської гідності у складі генеральної дирекції з прав людини і верховенства права РЄ від 18.10.2011 №632/2011. Вона визнана такою, що створює належну основу для регулювання професії адвоката (п.113 спільного висновку).

Мабуть, саме така незалежність кваліфікаційно-дисциплінарних органів і не влаштовує авторів проекту.

— Зі сказаного вами можна зробити головний висновок: незалежність адвокатури та її органів дуже не влаштовує тих, хто задав вектор її реформування Раді з питань судової реформи.

— Насправді, на жаль, ми спостерігаємо спробу псевдореформи найважливішого конституційного інституту адвокатури, його руйнування. Замість того щоб посилити гарантії адвокатської діяльності й захистити права адвокатів, продублювати їх у процесуальних кодексах, установити жорстку відповідальність за порушення цих прав, реформатори з ентузіазмом узялися за ліквідацію органів адвокатського самоврядування й незалежності організації.

Сьогодні НААУ, РАУ є незалежними органами, які стоять на захисті адвокатів, передусім від самої ж держави. Звичайно ж, комусь від цього незручно. Зручніше знищити такий орган. А найкращий спосіб для цього — реформувати його.