Закон і Бізнес


Безпека людей в судах

Чи виконає Національна поліція свої обов’язки?


"Нині 464 суди взагалі не охороняються, 161 охороняється тільки вдень і лише 136, зокрема, столичні, — цілодобово"

№47-48 (1345-1346) 09.12—15.12.2017
НАТАЛІЯ БОГАЦЬКА, голова Асоціації суддів господарських судів України, голова Одеського апеляційного господарського суду
15579

Проблема відсутності охорони судових установ вже близько двох років є однією з актуальніших з моменту ліквідації спеціалізованих підрозділів органів МВС «Грифон». Відвідувачі, учасники проваджень, судді, працівники апарату не відчувають себе у безпеці, оскільки весь цей час суди знаходяться без охорони…


Спершу були лише пікети з палаючими шинами, сміттєві баки та зеленка. Безкарність таких дій мала наслідком те, що на стіл суддів почали кидати бойові гранати, а в адміністративну будівлю суду – «коктейлі Молотова». Останній випадок у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області призвів до загибелі двох осіб та поранення ще 10-ти.

З самого початку ситуація з відсутності охорони судів не залишалася поза увагою ні ВСЮ (ВРП), ні  РСУ, ні ДСАУ.

І наприкінці 2015 року за ініціативою ДСАУ Урядом прийнято постанову «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» № 906.

Здавалося б, законодавчо проблему охорони вирішено. Тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчою воєнізованою охороною Державної судової адміністрації, охорона судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз покладено на підрозділи Національної гвардії та Національної поліції.

Та для реалізації приписів цієї постанови, необхідним було виконання ще двох пунктів цієї ж постанови. Це – затвердження Переліку судів, охорона яких здійснюється підрозділами Національної гвардії та Національної поліції, та Тимчасового порядку охорони судів.

ДСАУ на виконання постанови КМ від 9.11.2015 №906 було розроблено проект Тимчасового порядку охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз, який був опрацьований МВС та остаточно 16.01.2016 погоджений ДСАУ.

Та у свою чергу 29 січня 2016 року Мін’юст повернув без державної реєстрації для доопрацювання наказ МВС про затвердження тимчасового порядку охорони на прохання самого МВС.

Чисельні звернення ДСА, РСУ до виконавчої влади про невиконання постанови КМ № 906 не принесли результату.

З прийняттям нового закону «Про судоустрій і статус суддів» у червні 2016 року законодавець також передбачив, що тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії (п.39 розділу ХІІ «Прикінцеві та Перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів»).

І знову мали місце передумови. На цей раз уже Вища рада правосуддя (ВСЮ на час прийняття закону) разом з МВС за поданням ДСАУ мала затвердити тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них.

На виконання приписів закону, тимчасовий порядок забезпечення охорони судів був затверджений 26 грудня 2016 року і ВСЮ, і МВС.

Документ визначив механізм забезпечення охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Службою судової охорони.

На цей час вже мали місце численні звернення судів до РСУ та ДСАУ стосовно неналежної охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя підрозділами Національної поліції та Національної гвардії або взагалі повної відсутності такої охорони, в яких звернуто увагу на неприпустимість припинення та здійснення неналежної охорони судів та наголошено на тому, що такі дії призводять до вільного доступу до приміщень судів осіб, які перешкоджають роботі судів, належному веденню судових справ, і мають наслідком припинення здійснення правосуддя судами, що порушує гарантоване Конституцією право людини на звернення до суду за захистом прав і свобод.

В одному з рішень РСУ «Щодо неналежної охорони судів» від 6.10.2016 № 69 вищий орган суддівського самоврядування звернув увагу на те, що наявність на території України розповсюдження та неконтрольованого використання зброї створює загрозу життю, здоров'ю та безпеці відвідувачів суду та працівників суду. Водночас, судова влада за відсутності необхідних ресурсів не має можливості самостійно забезпечити безпеку відвідувачів суду та його працівників.

З цього питання РСУ звернулася до уповноважених органів стосовно забезпечення належної охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя підрозділами Національної поліції та Національної гвардії та виконання положень п.39 розділу XII закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VIII.

До того ж, Вища рада правосуддя зверталась до Національної поліції щодо невідкладного вжиття заходів для посилення охорони судів та суддів під час здійснення правосуддя, а також пропонувала Кабінету Міністрів невідкладно затвердити Перелік судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Однак і досі приписи ні постанови КМ №906, ні вже закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині забезпечення охорони судових установ підрозділами Національної поліції та Національної гвардії не виконуються. Підрозділами МВС саботуються виконання прямих обов’язків із забезпечення гарантованої Конституцією та законами України належної охорони судів, суддів, учасників процесу.

Діяльність цих органів зводиться лише до періодичного складання актів обстеження адміністративних будівель, уточнень системи охорони та підписання з судами погоджувальних актів.

Забезпечується правопорядок лише в окремих випадках, на виконання ухвал суду, коли органи Національної поліції, Національної гвардії залучаються з метою забезпечення громадського порядку під час розгляду конкретної справи. Проте, суд далеко не завжди може передбачити настання загрозливих умов для життя та здоров’я учасників процесу та суддів під час судового засідання, а безпосередня і постійна охорона судів так і не здійснюється.

Отже, фактично два роки суди знаходяться без належної охорони, що дає можливість для безперешкодного пронесення до приміщень легкозаймистих, вибухонебезпечних, радіоактивних, отруйних речовин, пронесення вогнепальної та холодної зброї. Така ситуація створює пряму загрозу для життя та здоров’я суддів та працівників апарату, так і для відвідувачів судів.

Навіть у разі реагування рамки металодетектора, наприклад на пронесення зброї, проведення огляду такої особи можливе лише поліцейськими Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії, враховуючи приписи законів «Про Національну поліцію» та «Національну гвардію». Так, законодавством передбачено застосовування превентивних заходів, зокрема здійснення поверхневої перевірки, яка полягає у візуальному огляді особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, у разі існування достатньої підстави вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб.

Незважаючи на норми законодавства, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії не виконують належним чином покладені на них обов’язки щодо охорони приміщень судів, що призводить до вільного доступу до приміщень судів осіб, які перешкоджають роботі судів, порушують громадський порядок, зривають судові засідання, що має наслідком порушення права людини на звернення до суду за захистом прав і свобод, а також  становить реальну загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників апарату та відвідувачів суду.

На початку місяця знову згадали про постанову КМ №906 та на виконання другого її пункту все ж затвердили Перелік судів, що підлягають охороні. Так, КМ прийняв постанову «Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» від 1.12.2017 №902, якою визначено, які суди мають охоронятися Національною поліцією, а які Національною гвардією, що прийнята на зміну постанови КМ №906.

Сподіваємось, що підрозділи Національної поліції та Національної гвардії нарешті на виконання цієї постанови забезпечать належну спеціалізовану охорону судових установ та безпеку суддів, працівників апарату та відвідувачів судів.