Закон і Бізнес


Суддя дального плавання


Рішенням КМУ від 25.10.2017 встановлений строк відрядження у разі тимчасового переведення суддів — до одного року.

№42 (1340) 04.11—10.11.2017
7276

Суддів зможуть відряджати до іншого суду не на півроку, як було, а вже на рік. Такі зміни внесені до відповідної постанови Кабінету Міністрів.


Власне закон «Про судоустрій і статус суддів» містив норму, що дозволяла тимчасово переводити суддів до установи того ж рівня і спеціалізації строком до одного року. Проте у постанові КМ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 №98 таку особливість не врахували.

Тож з ініціативи, що виходила від Державної судової адміністрації, рішенням Уряду від 25.10.2017 у згаданій постанові з’явився новий пункт щодо строку відрядження у разі тимчасового переведення суддів — до одного року.

Втім, ніякої потреби у таких мандрівках не було б, якби реформатори заздалегідь подумали про те, як заповнити штати судів достатньою кількістю кадрів.