Закон і Бізнес


Більшість для змін


№28 (1326) 15.07—21.07.2017
3397

Зміни до статутного капіталу акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та тих, де частка держави становить 100%, мають ухвалюватися простою більшістю голосів.


Такі зміни пропонуються проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства» (№6665).

Як зазначено у пояснювальній записці, законом «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства» від 19.03.2015 №72-VIII було зменшено кворум загальних зборів АТ з «не менш ніж 60%» до «більше ніж 50%» голосуючих акцій. Водночас, за твердженням автора проекту, така норма може поставити під загрозу забезпечення безперервності та беззбитковості діяльності підприємств, які мають вагу для економіки та безпеки держави.

Тому пропонується, аби у випадку якщо таке АТ має непогашений податковий борг та встановлені ознаки неплатоспроможності, рішення про зміни статутного капіталу може прийматися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в них та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.