Закон і Бізнес


Примушування гривнею

Кілька способів контролю за виконанням судових рішень


№26 (1324) 01.07—07.07.2017
Наталія Тарнавська, начальник відділу аналітично-статистичної роботи Хмельницького окружного адміністративного суду
21189

Суддя, який ухвалив постанову в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, подати в установлений строк звіт про виконання цього рішення. У разі неподання такого звіту на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, може бути накладено штраф.


Установлення строків

Кожний судовий процес повинен завершуватися реалізацією рішення в спірних правовідносинах. Способи судового контролю за виконанням рішень передбачені ст.267 Кодексу адміністративного судочинства.

Прикладом може слугувати справа №822/5966/15 за позовом особи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про зобов’язання вчинити дії, а саме: встановити для особи коефіцієнт «зеленого» тарифу з урахуванням дати введення в експлуатацію Кунівської ГЕС — 3.04.2013. Постановою ХОАС від 18.11.2015, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 24.02.2016, позовні вимоги задоволено повністю.

Крім того, 18.11.2015 ХОАС зобов’язав комісію подати в 30-денний строк звіт про виконання рішення. Оскільки він вчасно поданий відповідачем не був, ухвалою суду від 14.04.2016 на керівника комісії накладено штраф у розмірі 10 м.з.п., з яких половину стягнено на користь позивача, іншу половину — до державного бюджету, та встановлено новий строк для подання звіту — до 14.05.2016 включно.

До — рано, після — пізно

У разі звернення позивача із заявою про зобов’язання відповідача подати звіт про виконання рішення після прийняття останнього суд відмовляє в її задоволенні. Таке роз’яснення міститься в листі Вищого адміністративного суду від 9.01.2013 №28/12/13-13. Отже, вирішення питання щодо подання звіту повністю належить до повноважень суду.

Приміром, у справі №822/3729/13-а за заявою товариства з обмеженою відповідальністю про здійснення судового контролю за виконанням постанови ВААС від 11.12.2013 встановлено, що рішення не містить зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про його виконання. Оскільки звернення позивача з відповідною заявою надійшло після прийняття постанови у справі, колегія дійшла висновку, що заява задоволенню не підлягає.

Водночас позивач, на користь якого ухвалено постанову, має право подати заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Це можна зробити протягом 10 днів з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше дня завершення строку пред’явлення до виконання виконавчого листа.

У разі наявності підстав для задоволення заяви суд ухвалює одну з постанов, передбачених ч.2 ст.162 кодексу. Їх може бути оскаржено лише в апеляційному порядку.

Як приклад — справа №822/1242/15 за заявою особи про контроль за виконанням рішення в адміністративній справі, за її позовом до Міністерства оборони про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.  Суд дійшов висновку, що розмір одноразової грошової допомоги повинен визначатись виходячи з розміру грошового забезпечення, який існував станом на час виникнення правовідносин, тобто на час встановлення І групи інвалідності та призначення у зв'язку із цим одноразової допомоги.

Оскільки станом на час виплати допомоги у 2013 році розмір грошового забезпечення був  підвищений відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів, виплата допомоги мала здійснюватись виходячи з такого розміру. Отже, дії відповідача, що полягають у  неправильному розрахунку та виплаті одноразової грошової допомоги у заниженому розмірі, є протиправними.

Право суду, але  не обов’язок

Судді ХОАС застосовують надані контрольні повноваження, які дозволяють відслідковувати стан виконання їхніх рішень та, відповідноЮ, реального поновлення порушених прав.

Згідно із ч.1 ст.267 КАС зобов’язання подати звіт є правом суду, а не обов’язком. Передбачивши таке повноваження, законодавець не визначив умов його використання, залишивши вирішення вказаного питання виключно на роздум суду.

ВАС у листі від 9.01.2013 №28/12/13-13 також звернув увагу на те, що зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт — це право, яке реалізується під час прийняття постанови у справі. Строк, необхідний для подання звіту, визначається в резолютивній частині постанови суду відповідно до п.7 ч.1 ст.163, п.5 ч.1 ст.207 КАС.