Закон і Бізнес


Додана виплата

Працівникам апарату судів можуть перерахувати розмір посадового окладу за 2015 рік, збільшивши його вдвічі


№26 (1324) 01.07—07.07.2017
КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА
143023

Окружний адміністративний суд м.Києва визнав незаконною та нечинною примітку в урядовій постанові щодо умов виплати винагороди працівникам апарату судів, якою передбачалося: у 2015 р. розмір посадового окладу згаданих осіб має бути зменшений на 50%, а інші виплати мали б здійснюватися виключно в межах зарплатного фонду храму Феміди. Якщо це рішення вистоїть у наступних інстанціях, то, зокрема, працівники апарату місцевих судів можуть сподіватися на перерахунок розміру винагороди за 2015 р.


Історія зарплатного питання

«ЗіБ» неодноразово писав про зарплатну боротьбу працівників апарату. Хоча рік тому Верховний Суд України поставив крапку в спорі щодо визначення розміру винагороди згаданих осіб, однак окремі володарі мантій відходять від правових позицій найвищого судового органу. Втім, завдяки ОАСК сьогодні в зарплатній історії неочікувано з’явилася нова сюжетна лінія, яка може вплинути на розв’язання цього питання.

Так, майже 2 роки тому тодішній помічник судді Миколаївського районного суду Львівської області Богдан Мільяр звернувся з позовом до Кабінету Міністрів, у якому просив, зокрема, визнати протиправною та такою, що містить ознаки політичної дискримінації, урядову постанову «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 2.09.2015 №644 в частині встановлення примітки, згідно з якою у 2015 р. місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення для працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Крім того, «інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду».

Нагадаємо історію зарплатного питання. Так, у жовтні 2014 р. набрав чинності закон «Про прокуратуру» в частині внесення змін до ст.144 акта «Про судоустрій і статус суддів», яким було визначено: «Розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30% посадового окладу судді місцевого суду; посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців».

29 березня 2015-го набрав чинності закон «Про забезпечення права на справедливий суд», яким затверджено нову редакцію акта «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно до ч.1 ст.147 профільного документа (у «справедливій редакції») розмір зарплати, зокрема працівників апарату судів, їхнє побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються законом і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців органів законодавчої та виконавчої влади. При цьому в новій редакції була продубльована норма зі старої — ст.144.

Як зазначається в постанові ОАСК від 16.05.2017 (справа №826/26238/15), відповідно до ч.3 ст.129 закону «Про судоустрій і статус суддів» у жовтневій редакції «прокурорського документа» та ч.3 ст.133 профільного акта служителів Феміди (в березневій редакції «справедливого закону») посадовий оклад володаря мантії з місцевої установи встановлюється в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, тобто 12180 грн.

Отже, розмір окладу працівника апарату, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, мав би становити не менш як 3654 грн.

Уряд вийшов за межі

ОАСК звернув увагу й на те, що Кабмін був зобов’язаний у 3-місячний строк з дня набрання чинності законом «Про забезпечення права на справедливий суд» привести постанову «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9.03.2006 №268 у відповідність до вимог згаданого акта.

«Суд доходить висновку, що постанова КМУ №644 прийнята саме на виконання закону «Про забезпечення права на справедливий суд». Проте, на думку суду, внесення змін таким чином не може вважатись приведенням нормативного-правового акта у відповідність до закону, оскільки приміткою до додатку 47 постанови №268 передбачено, що у 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення, що не узгоджується із розміром посадового окладу працівника суду відповідно до закону «Про забезпечення права на справедливий суд», — зазначається в постанові ОАСК.

Як вважає колегія служителів Феміди, наведене свідчить, що у 2015-му Уряд установив посадові оклади в меншому розмірі, ніж передбачено у ч.1 ст.147 «справедливого закону» (в редакції від 29.03.2015), та вийшов за межі наданих йому повноважень.

Дискримінаційна норма

Крім того, ОАСК погодився, що постанова в оскаржуваній частині містить ознаки дискримінації. Проаналізувавши зміст постанови №644, суд зазначив: «обмежувальна примітка» стосується працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Тоді як для працівників ВСУ та вищих спеціалізованих установ таке обмеження не було встановлено.

«Таким чином, оскаржувані норми постанови фактично поставили працівників апарату місцевих судів у менш сприятливі умови порівняно з працівниками апарату ВСУ та вищих спеціалізованих судів. При цьому судом не виявлено, а відповідачем не наведено, що застосування менш сприятливих умов оплати праці працівників апарату місцевих судів має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними», — йдеться в рішенні ОАСК.

Інституція зробила висновок: примітка про 50-відсоткове зменшення розміру посадового окладу не відповідає приписам закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та є проявом непрямої дискримінації. До речі, як відзначив ОАСК, Уряд не надав доказів, які підтверджували б проведення антидискримінаційної експертизи оскаржуваної постанови. Хоча таку перевірку має проходити кожен нормативно-правовий акт.

ДСАУ проти

Також відповідач не надав письмових заперечень проти позову та пояснень з приводу заявлених вимог. А от третя особа — ДСАУ — вказала на відповідність оскаржуваної постанови №644 вимогам чинного законодавства та зазначила про відсутність дискримінаційних ознак, про які говорив Б.Мільяр.

Однак на рішення ОАСК думка судової адміністрації вочевидь не вплинула. «Адміністративники» наголосили, що відповідачем не доведено правомірність згаданої постанови в оскаржуваній частині. Відтак «обмежувальна примітка» була визнана судом незаконною та нечинною. Фактично це означає, що сьогодні кожен працівник апарату місцевого храму Феміди може звертатися до суду щодо перерахунку розміру окладу за 2015 р. (збільшення вдвічі).

Що стосується апеляційних установ, то ОАСК не «ліквідував» для працівників цих інституцій «обмежувальної примітки», як просив Б.Мільяр. «Оскільки позивач на момент звернення обіймав посаду помічника судді місцевого суду, він наділений правом звернення до суду з метою оскарження норм постанови, однак лише в частині, що стосується посадових окладів працівників апарату місцевих судів», — йдеться в рішенні ОАСК.

Утім, крапка в цій історії ще не поставлена: ДСАУ подала апеляційну скаргу на постанову «адміністративників». Тож далі буде…

 

КОМЕНТАР ДЛЯ «ЗіБ»

Богдан МІЛЬЯР, 
колишній помічник судді Миколаївського районного суду Львівської області:

— Я працював помічником судді з 8.07.2014 до 15.04.2016. Спочатку я звернувся з позовом до Державної судової адміністрації та Кабінету Міністрів про перерахунок заробітної плати. Звернувся не просто так, а з надією відновити справедливість у тій сфері, в якій працював майже 2 роки, а також через небажання слухати розповіді голови ДСАУ Зеновія Холоднюка про «космічний» розмір зарплат працівників апарату суду і щоб не допустити дискримінації щодо її виплати. Я пройшов усі три «щаблі верховенства права». Маю на увазі суди, в котрих слухалися позови про стягнення невиплаченої зарплати, яка, за моїми підрахунками, становить близько 30000 грн., якщо брати період із жовтня 2014 до вересня 2015 р.

Що стосується подальших дій, то буду звертатись із заявою до Верховного Суду України про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами справи, оскільки Окружний адміністративний суд м.Києва визнав незаконною і нечинною постанову Кабінету Міністрів №644 у частині встановлення у додатку 47 до постанови №268 примітки такого змісту: «У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду».

А «завдяки» цій примітці проводився розрахунок зарплат працівників апарату судів, і нею послуговувалися ДСАУ та Кабмін. Всі три інстанції, зокрема Львівський окружний адміністративний суд, Львівський апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд, відмовили в задоволенні позовів до ДСАУ та КМ.

У свою чергу ОАСК визнав незаконним те, на що посилалися судова адміністрація та Кабмін у засіданнях, коли розглядався мій позов про перерахунок зарплати. Думаю, що ВСУ, час і жага відновлення справедливості поставлять всі крапки над «і». Головне — не поступатися!