Закон і Бізнес


Екологічний тренд

Позначки на товарах про органічність часто не відповідають дійсності і є звичайним маркетинговим ходом


Тетяна Ситник (праворуч) констатувала, що в нас є багато виробників «псевдоорганіки», з якими ведеться активна боротьба.

№22 (1320) 03.06—09.06.2017
4938

Через відсутність чіткого правового регулювання Україна перебуває у чорному списку щодо виробництва органічної продукції. Однак учасники семінару «Правове регулювання виробництва органічної продукції», організованого Асоціацією правників України, вважають, що прийняття законопроекту №5448 має докорінно змінити ситуацію.


Переваги натуральності

Прерогативою органічної продукції є повна відмова від застосування синтетичних мінеральних добрив, консервантів, штучних барвників, стимуляторів росту, хімічних засобів захисту, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку тощо. Вона виготовляється виключно з органічної сировини, що відповідає вимогам закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Тільки в деяких випадках за згодою центрального органу виконавчої влади дозволяється використовувати традиційну продукцію (виготовлену за загальноприйнятними технологіями виробництва, із застосуванням хімічних засобів захисту). В таких випадках сертифікат видається за умови, що не менш як 90% інгредієнтів переробленої сільськогосподарської продукції є органічними.

Сертифікація органічного виробництва є передумовою забезпечення соціально-економічного благополуччя виробника. А її успішне законодавче врегулювання повинне полегшити діяльність останнього та уповноважених державних органів у цій сфері.

Коли йдеться про органічну продукцію й розвиток її ринків, надзвичайно велику роль відіграє гарантійна система, що включає в себе інспекційні та сертифікаційні органи. Так, вони використовують як правові норми, що встановлюють обов’язкові вимоги в рамках державного регулювання, так і певні визначені стандарти — добровільні угоди, які є результатом досягнення консенсусу споживачів і виробників товарів і послуг. У сучасному світі переважає тенденція до заміни правових норм щодо органічної продукції стандартами, оскільки вони простіші в застосуванні й легше піддаються міжнародній гармонізації.

Європейські стандарти

Система інспекції органічної продукції в більшості країн ЄС є змішаною — державно-приватною. Державні органи проводять акредитацію приватних сертифікаційних установ та нагляд за їх діяльністю. Ті, у свою чергу, контролюють виробників сільгосппродукції та переробні підприємства й сертифікують їхню продукцію відповідно до «органічних» стандартів. Експорт органічної продукції в ЄС з інших країн передбачає обов’язкову наявність сертифіката, виданого акредитованою в ЄС установою.

У такий спосіб гарантійна система забезпечує відповідність органічним стандартам усього процесу сільськогосподарського виробництва й переробки до рівня кінцевої продукції, включно з пакуванням, маркуванням та доставкою споживачам. З 1.07.2012 для усієї пакованої органічної продукції, виробленої на території ЄС, обов’язковим є нанесення на упаковку спеціального уніфікованого логотипу, разом з яким можуть розміщуватися приватні, регіональні або національні логотипи. Уніфікований логотип органічної продукції, прийнятий в ЄС, також може використовуватися для маркування органічних продуктів, не розфасованих для кінцевого споживача, а також для органічних продуктів, що імпортуються на територію ЄС з третіх країн.

А тим часом в Україні…

«Нині на території нашої держави діє 17 міжнародних органів сертифікації, які мають право надати виробнику відповідні висновки», — зазначила президент ГО «Органічна Україна» Олена Березовська. Однак далеко не всі бажають сертифікувати продукцію. Деякі недобросовісні виробники фальсифікують продукцію, заманюючи потенційних покупців. Це, на думку О.Березовської, відбувається через те, що попит значно перевищує пропозицію.

Про виробництво «псевдоорганіки» розповіла й експерт з розвитку органічного ринку в Україні Тетяна Ситник. «Часто виробники вводять в оману споживача та зазначають на упаковці продукту, що товар є органічним, — констатувала вона. — Завдяки громадським організаціям та активістам ми змусили їх не обманювати та прибрати написи про органічність з упаковок». Але виробники знайшли вихід: почали писати на товарі «Якісна продукція» чи «Смачна продукція», що також є певним психологічним впливом на споживача.

З оптимізмом у майбутнє

Як зазначила асоційований партнер правничої фірми «Софія» Вікторія Варєнікова, реалізація положень проекту «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№5448) сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків збуту. «Крім цього, документ гарантуватиме споживачам якість продуктів, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції», — зауважила доповідачка. Цей закон, на її думку, забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів.

В.Варєнікова відзначила: хоча нині в Україні діє закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», проте його положення не забезпечують належного функціонування ринку органічної продукції, що створює сприятливе середовище для введення в обіг фальсифікованої продукції та дозволяє уникати відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.

При порівнянні чинного закону з проектом видно, що додано чимало процедурних моментів. Наприклад, у ч.6 ст.32 акта пропонується до переліку термінів, написів, які можуть бути використані на упаковці імпортованої органічної продукції, додати «органік», «натуральний» або будь-які похідні слова з частинами «біо-», «еко-». Це унеможливить потрапляння імпорту, який не відповідатиме українському законодавству. Так само деталізовано й норми щодо продукції, виробленої в Україні.

Передбачено заборону використання напису «органічний продукт» у власних назвах, торговельних марках при рекламуванні «будь-якого неорганічного продукту», продукції перехідного періоду (ч.5 ст.32 проекту). Це насамперед є захистом права споживача на отримання достовірної інформації про товар. Однак, на думку В.Варєнікової, наведену норму слід деталізувати, а саме — розширити заборону і зазначити, що не дозволяється використовувати не тільки напис «органічний продукт», а й похідні від нього. Такий захід дасть змогу уніфікувати позначення «органічний продукт» і застосовувати його в чітко окреслених випадках.

На думку В.Варєнікової, Україна має значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту та споживання на внутрішньому і міжнародному ринках. Розвитку органічного виробництва в нашій країні перешкоджають недосконале нормативно-правове забезпечення, відсутність фінансової підтримки держави, низький рівень поінформованості споживачів і виробників щодо продукції. «Тож з прийняттям законопроекту №5448 ситуація в органічному світі повинна врегулюватися», — резюмувала доповідачка.

 

КОМЕНТАР ДЛЯ «ЗіБ»

Вікторія ВАРЄНІКОВА, 
асоційований партнер правничої фірми «Софія»:

— Окрема увага у проекті №5448 приділяється відповідальності. Водночас це межує з конституційною нормою про неприпустимість подвійної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Чи є виправданим установлення таких видів відповідальності, як штраф, конфіскація, виключення з реєстру операторів, реєстру органів сертифікації, сплата 50% вартості товару? Так, у самому проекті (ст.37) та в Кодексі про адміністративні правопорушення є ідентичні норми щодо відповідальності. Крім того, не виключено, що одна й та ж людина може притягатися до відповідальності двічі: відповідно до проекту закону — як ФОП, а за КпАП — як фізична особа.

Загалом проект №5448 заслуговує на високу оцінку, оскільки вперше пропонується державно-приватна модель регулювання ринку та взаємодії між державою та органом сертифікації.