Закон і Бізнес


Додатковий не завжди зайвий

Коли необхідно звільняти помічника служителя Феміди


№20 (1318) 20.05—26.05.2017
КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА
24386

Рада суддів пояснила, за яких, на її думку, умов додаткові помічники володарів мантій повинні залишати свої посади, а за яких — продовжувати працювати. Також «самоврядники» порадили, як реагувати на рекомендації ревізорів щодо звільнення додаткових помічників у зв’язку з неефективним та нераціональним використанням бюджетних коштів.


До РСУ надходять численні звернення від судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації, які стосуються необхідності звільнення помічників служителів Феміди, котрі тимчасово виконують обов’язки додаткових помічників, за результатами проведених перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби. Орган суддівського самоврядування висловив свою думку щодо цього питання.

Так, у вересні минулого року РСУ прийняла рішення, в якому вказала на необхідність збереження посад помічників суддів у випадку тривалої відсутності володаря мантії (тривале відрядження, відсторонення від посади, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо), а також «у період з моменту припинення повноважень судді щодо здійснення правосуддя або з моменту звільнення судді із займаної посади».

Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затверджене рішенням РСУ від 25.03.2011 (зі змінами), не містить поняття «тимчасовий помічник». Натомість у документі визначена можливість тимчасового виконання обов’язків додаткового помічника особою, яка займає посаду помічника судді на момент звільнення володаря мантії (за яким такий помічник закріплений) або припинення його повноважень щодо здійснення правосуддя.

«Під поняттям «додатковий помічник» розуміють помічника судді, який у випадку припинення повноважень або звільнення з посади відповідного судді, до якого такий помічник судді прикріплений, прикріплюється до іншого судді, в якого вже є призначений раніше помічник судді, за поданням цього судді та заявою помічника. Означене впроваджено з метою вирівнювання додаткового навантаження на суддю та його основного помічника, яке виникає внаслідок появи в суді вакантних посад суддів», — ідеться в повідомленні РСУ.

Кілька місяців тому з позицією «самоврядників» погодився і найвищий орган суддівського самоврядування — XIV позачерговий з’їзд суддів. Крім того, наприкінці вересня 2016-го ДСАУ рекомендувала місцевим, апеляційним судам та теруправлінням, аби до моменту зайняття вакантної посади служителя Феміди помічники, які були підзвітні звільненим суддям, тимчасово виконували обов’язки помічника або додаткового помічника іншого законника.

«У разі отримання висновків, у яких органи контрольно-ревізійної служби рекомендують звільняти додаткових помічників у зв’язку з неефективним та нераціональним використанням бюджетних коштів, РСУ рекомендує оскаржувати такі висновки», — порадив орган суддівського самоврядування.

За словами голови ради Валентини Сімоненко, крім ДСАУ та її теруправлінь, відповідно до ст.155 «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату суду. Він несе персональну відповідальність за неналежне організаційне забезпечення діяльності установи, володарів мантій та судового процесу.

Тому в разі неякісного забезпечення органи суддівського самоврядування повинні ставити перед Вищою радою правосуддя питання про притягнення до відповідальності суб’єкта, який має дбати про належні умови роботи суду.

«Необхідність у призначенні помічника як додаткового помічника іншого судді визначається керівництвом суду з урахуванням обсягу видатків державного бюджету та виходячи з обов’язку кожної судової установи забезпечувати розгляд справ у визначені законодавством строки, обов’язку кожного судді прийняти у справі вмотивоване рішення та надати його учасникам судового засідання у строки, встановлені законом. Питання щодо звільнення помічників суддів повинне вирішуватися залежно від зазначених обставин та може бути предметом розгляду на зборах суддів», — саме від таких умов, вважають у РСУ, залежить, чи залишиться помічник на посаді.