Закон і Бізнес


Від лікування не ухилитися


Під місцем виявлення хворого може розумітися як місце його проживання, так і, що вірогідніше, місцезнаходження медичного закладу, де в особи виявлено відповідне захворювання.

№15 (1313) 15.04—21.04.2017
10011

Примусова госпіталізація можлива лише в тому випадку, коли особа із заразною формою туберкульозу порушила встановлений щодо неї протиепідеміологічний режим. Такий висновок зробив ВССУ в узагальненні, текст якого друкує «Закон і Бізнес».


Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Узагальнення

Про практику розгляду судами справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

Вступ

Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

Відповідно до інформації, викладеної в аналітично-статистичному довіднику «Туберкульоз в Україні» (Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник) / Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» (УЦКС). — К.: «Бланк-Прес», 2015. — 142 с.), у 2014 році Україна вперше ввійшла до п’яти країн світу з найвищим рівнем мультирезистентного туберкульозу (найбільш небезпечна форма туберкульозу, яка є стійкою до щонайменше двох найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів). Хоча, за висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні за останніх 5 років спостерігається тенденція до зменшення темпів захворювання та смертності від туберкульозу, але рівень захворюваності залишається, як і раніше, дуже високим. Зокрема, визначається збільшення раніше пролікованих випадків туберкульозу в період 2010—2014 рр., що спричинено поширеністю ВІЛ-інфекції і мультирезистентного туберкульозу.

У зв’язку з цим сьогодні боротьба з туберкульозом є одним із найбільш пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку, а також предметом міжнародних зобов’язань України.

У 2014 році показники захворюваності на туберкульоз (вперше зареєстровані хворі та рецидив), його поширеності (усі активні форми туберкульозу), а також смертності від нього в Україні становили відповідно 70,5; 90,2 і 12,2 випадки на 100 тис. населення. Порівняння показників захворюваності на туберкульоз за попередні роки загалом по Україні та окремо за регіонами здійснене Українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ (інформація з довідника «Туберкульоз в Україні», 2015 рік).

З повним текстом узагальнення можна ознайомитись на нашому сайті.