Закон і Бізнес


Публічність у приватному


№11 (1309) 18.03—24.03.2017
4111

Пропонується підвищити прозорість фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах у відповідності до євростандартів. Це сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.


Відповідні зміни містяться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)» (№5592).

Зокрема, передбачається вдосконалення порядку емісії цінних паперів і вимог щодо оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів та допуску їх до торгів, визначаються винятки, за яких оформлення проспекту не вимагається. 

Запроваджується обов’язок розкриття інформації про зміну володіння пакетом акцій, розмір порогового значення яких передбачений законом, та впроваджується механізм розкриття такої інформації емітентом та іншими учасниками фондового ринку.

Також загальні збори АТ зможуть приймати рішення щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, удосконалюється функціонування органів ПАТ, зокрема наглядової ради та її комітетів.

Прикінцевими положеннями проекту передбачений спрощений механізм для зміни типу АТ з публічного на приватний.