Закон і Бізнес


Присяжні на заміну


№11 (1309) 18.03—24.03.2017
6262

Зміни в законодавстві тепер дозволяють розблокувати розгляд ряду цивільних справ, які раніше зупинились через відсутність народних засідателів.


Набув чинності закон «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо розгляду справ за участю присяжних» від 9.02.2017 №1847-VIII.

Законом передбачено, що у випадках, встановлених Цивільним процесуальним кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі судді і двох присяжних. Раніше ж обов’язки присяжних мали виконувати народні засідателі.

Проблема виникла після того, як конституційними змінами було ліквідовано інститут народних засідателів, адже саме вони мали брати участь у справах щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання її недієздатною, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, усиновлення тощо. Як наслідок розгляд цих справ зупинився.

Очікується, що після змін суди зможуть повернутись до розгляду цих справ, залучивши присяжних.