Закон і Бізнес


Армійські порядки

КС пояснив, чому не можна зменшувати пенсію військовослужбовцям, і передав естафету загальним судам


Суддя-доповідач Михайло Запорожець (у центрі) та його колеги переконані в протиправному обмеженні виплат, але з рішенням не поспішали.

№1 (1299) 01.01—13.01.2017
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ
8773

Наприкінці року Конституційний Суд зробив своєрідний подарунок для військових пенсіонерів, вказавши на неприпустимість обмеження їхніх виплат. Проте така позиція Суду навряд чи порадує тих, хто впродовж року недоотримував кошти. Надто пізно на вул.Жилянській прийняли рішення, і навряд чи комусь вдасться повернути гроші. Звісно, якщо військових не підтримають суди загальної юрисдикції.


Від ВС до КС

Останнє в цьому році рішення КС оголосив 23 грудня. Предметом розгляду стало положення другого речення ч.7 ст.43 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», відповідно до якого тимчасово, у період з 1 січня до 31 грудня 2016 р., максимальний розмір пенсії обмежено сумою 10740 грн. (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії). Крім цього, на підставі положення першого речення ч.1 ст.54 було зупинено виплату пенсії особам, котрі працюють на посадах на умовах, передбачених законами «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів». Виняток становили лише деякі категорії громадян, які могли розраховувати на ці кошти.

З поданням до КС звернувся Верховний Суд, вказавши, що ці положення суперечать низці норм Основного Закону. Зокрема, чч.2, 3 ст.22, відповідно до яких «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані», а «при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Як зазначено в рішенні, Суд «неодноразово розглядав питання, пов’язані з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою в Конституції виокремлюються певні категорії громадян, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави». До такої категорії належать особи, які перебувають на службі у Збройних силах та інших військових формуваннях.

У КС наголосили, що організаційно-правові та економічні заходи, спрямовані на забезпечення належного соціального захисту громадян, які перебувають на військовій службі, та членів їхніх сімей пов’язані не з втратою працездатності, безробіттям або відсутністю достатніх засобів для існування, а з особливістю виконуваних ними обов’язків щодо забезпечення однієї з найважливіших функцій держави — захисту суверенітету, територіальної цілісності України.

Також Суд нагадав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після неї зумовлена тим, що їхня професія пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, «підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей».

Тому КС вважає, що норми ч.5 ст.17 Основного Закону щодо соціального захисту військових є пріоритетними та мають безумовний характер. «Тобто заходи, спрямовані на забезпечення державою соціального захисту вказаної категорії осіб у зв’язку, зокрема, з економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами, не можуть бути скасовані чи звужені», — наголосили в єдиному органі конституційної юрисдикції.

Обмежуйте інших

Отже, вказав КС, законодавчі норми, які обмежували пенсійні виплати, суперечать Конституції. Також Суд акцентував увагу на особливостях статусу військовослужбовців і неможливості обмежувати їхні права. Разом з тим про ст.22 Основного Закону на вул.Жилянській не згадували.

Таким чином, це рішення фактично підтримує ідею, що певні виплати можуть обмежуватись, якщо вони не стосуються «захищених» категорій. Так, у рішенні від 26.12.2011 №20-рп/2011 Суд наголосив, що «передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними». На його думку, механізм реалізації цих прав держава може змінити, зокрема, через неможливість фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усіх верств суспільства. Крім того, на думку суддів КС, такі заходи можуть бути обумовлені необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці України, що згідно із ч.1 ст.17 Конституції є найважливішою функцією держави.

«Зміна механізму нарахування певних видів соціальних виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальний захист», — підкреслив КС.

Таким чином, єдиний орган конституційної юрисдикції перебуває на певному роздоріжжі й завжди може обрати один із двох варіантів: вказати на право законодавця обмежити виплати або ж на особливість певної категорії громадян. При цьому ці варіанти можна застосувати до будь-кого. Наприклад, зазначивши, що професія вчителя пов’язана з «підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей». До того ж учитель забезпечує реалізацію однієї з конституційних гарантій — права на освіту, а тому потребує гарантованого соціального захисту. Або ж можна в разі надходження відповідного подання дозволити обмежити пенсії працюючим вчителям. Або будь-які інші виплати.

Проте військові пенсіонери фактично нічого не виграли. ВС звернувся на вул.Жилянську досить оперативно — ще у березні, але рішення було прийняте наприкінці грудня, коли практичного значення від нього майже немає. Звісно, особи, які недоотримували впродовж року пенсію, можуть звернутися до судів загальної юрисдикції з вимогою зобов’язати державу повернути «борги». Але ймовірність позитивного результату невелика.

До того ж за кілька днів до оголошення рішення КС народні депутати ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (проект №5130), яким визначили, що обмеження виплати пенсій продовжується до 31 грудня 2017 р. Таким чином, положення, ідентичне до неконституційного, діятиме і в наступному році.

Напевне, на вул.Жилянській так само скажуть, що воно суперечить Основному Закону, але не виключено, що знову наприкінці року.

Повний текст рішення читайте на нашому сайті.