Закон і Бізнес


Свій до свого по чуже

Послуги на ринку FОRЕХ можуть надавати лише вітчизняні банки


№45 (1084) 10.11—16.11.2012
ВАЛЕРІЙ ОЛЕФІР
1284

Нацбанк визначив правила роботи на ринку FОRЕХ — послуги з купівлі валюти можуть надавати тільки вітчизняні банки. Разом з тим більшість валютних дилерів зареєстровані в інших країнах і діють відповідно до їхнього законодавства. Тому постанови НБУ вони можуть ігнорувати.


Валютний контроль

На початку серпня Нацбанк постановою правління №327 уніс зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою та інших нормативних актів НБУ щодо законодавчого визначення та закріплення можливості здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти без її фактичної поставки.

Зазначені операції використовуються на валютному ринку FОRЕХ, спектр фінансових послуг на якому останнім часом істотно розширився та пропонується багатьма вітчизняними та іноземними компаніями. Найчастіше такими послугами можна скористатися в мережі Інтернет шляхом надання користувачу за посередництвом дилера (компанія, що надає доступ до ринку FОRЕХ) можливості здійснювати купівлю-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку на різниці курсів.

Саме такі операції НБУ врегулював своєю постановою та визначив їх як «арбітражні операції». Встановлено, що останні на умовах маржинальної торгівлі — безготівкові операції, які передбачають виконання двох зустрічних зобов’язань з купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу та здійснюються без реальної поставки валюти на міжнародному валютному ринку на умовах «тод», «том» або «спот» з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу або хеджування валютних ризиків.

Також установлено умови здійснення арбітражних операцій та надання таких послуг клієнтам. Так, послуги арбітражної торгівлі можуть надавати виключно уповноважені банки. Ця норма істотно звужує кількість гравців з організації торгівлі на ринку FОRЕХ, оскільки переважна більшість осіб, що надають послуги з арбітражної торгівлі, не є банками та можуть бути взагалі не зареєстровані як фінансові установи. В Україні подібні послуги надаються невеликою кількістю банків. Це, зокрема, «Дельта банк», Брокбізнесбанк)». До початку проведення арбітражних операцій банки зобов’язані зареєструвати в НБУ правила проведення таких операцій.

Водночас з огляду на специфіку безготівкової торгівлі, яка здійснюється через канали електронного зв’язку та в якої відсутня чітко визначена територіальна локалізація (ринок FОRЕХ не має певного місця фізичного перебування і є сукупністю центрів укладення угод, до яких надається інформація основними учасниками та постачальниками ліквідності), більшість таких компаній зареєстровані в інших країнах та діють відповідно до їхнього законодавства.

Право не кожного

Крім цього, відповідно до постанови послуги арбітражної торгівлі надаються тільки фізичним особам. Нацбанк заборонив здійснювати арбітражні операції юридичним особам та фізичним особам — підприємцям. У зв’язку із цим досить дивним виглядає посилання НБУ у визначенні арбітражних операцій на хеджування валютних ризиків, що найчастіше здійснюється саме юридичними особами в разі укладення та виконання міжнародних контрактів, платежі за якими здійснюються у валюті.

Також регулятор визначив, що послуги арбітражної торгівлі надаються тільки для валюти 1 групи класифікатора валют НБУ. До неї включено 11 найбільш поширених валют (зокрема долар США та євро), спеціальні права запозичення та 4 банківські метали.

Частина FОRЕХ-компаній, залежно від обраних інструментів можуть надавати можливість здійснення арбіт­ражних операцій і з іншою валютою. Тому певною мірою ця норма звужує можливості здійснення торгівлі на ринку FОRЕХ. Однак, ураховуючи зазначений вище дозвіл тільки банкам надавати послуги арбітражної торгівлі, можемо сказати, що обмеження стосовно валюти не здається занадто суттєвим.

Варто відзначити, що НБУ дав визначення поняттю «гарантійний внесок». Це кошти, які необхідно внести клієнту для отримання можливості здійснювати арбітражні операції. Це гроші клієнта у валюті, за рахунок яких компенсуються збитки, що виникають під час здійснення арбітражних операцій. Саме розмір гарантійного внеску визначає обсяг арбітражних операцій, які може проводити клієнт.

Аналізуючи запроваджені НБУ зміни до законодавства, можна зробити два висновки. По-перше, Нацбанк звертає увагу на нові сфери фінансової діяльності, які де-факто існують в Україні, та поступово встановлює правила й порядок такої діяльності. По-друге, у запроваджених змінах очевидним є намагання посилити роль та регулятивний вплив НБУ на фінансові ринки та грошовий обіг у державі.

Незважаючи на новації, після набрання чинності постановою обсяг послуг на ринку FОRЕХ не змінився. Найбільші компанії зазначають, що вони зареєстровані в інших державах і регулювання НБУ на них не поширюється. Водночас українські банки, що надають зазначені послуги, мають переглянути правила здійснення арбітражної торгівлі й діяти відповідно до них.