Закон і Бізнес


КС по-новому

Експерти дали прогноз, як працюватиме Конституційний Суд після реформи


№38 (1284) 17.09—23.09.2016
4333

Найближчим часом до Верховної Ради буде подано законопроект "Про Конституційний Суд України", підготовлений у рамках реформування третьої гілки влади. Чи зможуть нововведення стати ефективним способом захисту прав, - "Закон і Бізнес" запитав у юристів.


АРТЕМ ТКАЧЕНКО, юрист ЮК "Пронін та партнери":

— Нині право громадян і суб’єктів господарювання на звернення до Конституційного Суду для офіційного тлумачення Конституції та законів дає обмежену функцію для реалізації інституту конституційного права.

Необхідно звернути увагу, що інститут конституційної скарги є надбанням європейського демократичного суспільства. Сьогодні практику його втілення можна спостерігати в багатьох країнах Заходу. А отже, очевидним стає те, що, обравши напрямок європейської інтеграції, Україна зацікавлена запровадити новий для себе механізм.

Завдяки йому особа зможе звертатися до КС задля аналізу прийнятих до цього рішень, якими були порушені основні гарантії права. Тобто таке нововведення слід оцінювати не як порядок судового захисту, а як пряме право впливати на законність національного законодавства. Впевнений: Україна готова до впровадження інституту конституційної скарги, і завдяки їй заявники отримають змогу стати «конституційними інспекторами» над владою. Тому така новела відповідає всім ідеям народовладдя і теперішнім потребам українського суспільства.

А ось те, чи стане новий механізм дійсно дієвим інструментарієм правового захисту, залежатиме лише від практики.

ОЛЬГА ШЕНК, старший юрист ЮФ CMS CameronMcKenna:

— Інститут конституційної скарги існує в багатьох країнах Європи як один з механізмів захисту конституційних прав і свобод особи. Тому запровадження такого інституту в Україні є позитивним кроком і сприяє приведенню українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

Але, як відомо, диявол криється в деталях, тому очікуваний механізм функціонування інституту конституційної скарги в Україні викликає в юристів-практиків низку запитань.

З одного боку, подання конституційної скарги має на меті забезпечення прямого доступу до конституційного правосуддя широкому колу осіб для отримання можливості впливу на владу у випадках законодавчого свавілля. Тому, за задумом, застосування такої скарги має гарні перспективи.

З другого — необхідно забезпечити, щоб право на подання конституційної скарги не перетворилося на інструмент для процесуальних зловживань і не призвело до перетворення КС на такий собі суд четвертої інстанції, перевантажений конституційними скаргами.

НІНА КУЧЕРУК,адвокат, керівник практики судових спорів та арбітражу ЮК Jurimex:

— На перший погляд, запровадження інституту касаційної скарги може свідчити про покращення доступу громадян до конституційного правосуддя. Однак, якщо проаналізувати відповідні конституційні зміни глибше, стає очевидним, що вони є недосконалими, а інколи і взагалі не будуть застосовуватися. Зокрема, не зовсім вдалим видається формулювання конституційної норми, за якою звернення з такою скаргою можливе лише в разі наявності остаточного рішення у справі та після використання всіх національних засобів юридичного захисту.

На момент звернення з конституційною скаргою судове рішення вже може бути виконане, що унеможливить його перегляд за нововиявленими обставинами з підстав визнання закону неконституційним. Тобто в такому разі відпаде необхідність звернення до КС, що нівелює значення цієї норми для заявника.

Для уникнення таких ситуацій до процесуальних кодексів слід унести зміни щодо умов перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Також не можна визнати досконалою норму про внесення конституційної скарги тільки щодо законів, адже судове рішення може бути прийняте на підставі не тільки норм закону, а й інших правових актів Президента, Верховної Ради, Кабміну тощо.

ДЕНИС ШКАРОВСЬКИЙ, юрист VB PARTNERS:

— Інститут конституційної скарги є абсолютно новим інструментом доступу громадян та юридичних осіб до правосуддя. На мою думку, такий інструмент може стати дієвим механізмом захисту порушених прав, оскільки надає безпосередній доступ особі до КС.

Будь-яка особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон суперечить Конституції, матиме можливість захистити своє порушене право та в разі задоволення скарги отримати право на перегляд незаконного судового рішення.

Крім того, за наявною інформацією, проект закону передбачає особливу процедуру розгляду конституційних скарг. Це забезпечить зменшення навантаження на суддів при розгляді скарг, які не відповідають вимогам законодавства, та зменшення строків їх вивчення.

Враховуючи це, вважаю, що конституційна скарга може стати ефективним способом захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб.

ОЛЕГ МИХАЛЮК, адвокат АО PwC Legal:

— Учасники судового процесу отримують ще одну можливість  захистити свої права. Втім, результативність такого захисту буде залежати від багатьох чинників і в першу чергу, це рівень проактивності учасників судового процесу та суддів КС.

Запровадження інституту конституційної скарги, окрім всього, може мати неабиякий позитивний вплив на правову систему в цілому. Адже в такий спосіб, КС матиме змогу усувати системні помилки правозастосування та виправляти недоліки, яких припустився законодавець.

В той же час, має бути забезпечено дієвий механізм, котрий би унеможливив для учасників судового процесу зловживання правом на подання конституційної скарги. При цьому, відмова у відкритті провадження не повинна грунтуватись на формальних міркуваннях.

У свою чергу, під час здійснення конституційного контролю КСУ доведеться шукати баланс між захистом індивідуальних прав та забезпеченням принципів правової визначеності та стабільності судового рішення ("res judicata").