Закон і Бізнес


За роботу в судах перекладачам пропонують платити більше


01.07.2016 16:20
11853

Наразі існує проблема із залученням перекладачів до участі в судових процесах з огляду на невеликий розмір оплати за надані послуги. Щоб урегулювати цю проблему Державна судова адміністрація України звернулась до Кабміну.


Так, як повідомляє "ЗіБ" з посиланням на ДСАУ, розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди перекладачам не відповідають фактичній вартості цих послуг і понесеними перекладачами витрат.

Таким чином, з метою застосування єдиного підходу до визначення розміру компенсації та збільшення рівня оплати послуг усного та письмового перекладу в судовому процесі, ДСАУзапропонувала внести зміни до постанови КМУ від 01.07.1996 №710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів".

Зауважимо, даною постановою встановлено розмір винагороди перекладача, як і іншого спеціаліста, якщо виконана робота не є їх службовим обов'язком. Згідно з цим документом розмір винагороди перекладача обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи (проект постанови доступний за посиланням).

ДСАУ в свою чергу пропонує встановити:

- розмір оплати за годину роботи перекладача з надання послуг усного перекладу становить 15 % мінімальної зарплати, встановленої законом на час надання таких послуг;

- розмір оплати надання перекладачем послуг з письмового перекладу становить 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час надання таких послуг, за друкований текст у кількості 1860 знаків разом із пробілами.

В ДСАУ нагадують, що судочинство в судах України провадиться державною мовою. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.

Згідно із законодавством особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною мовою, у порядку, встановленому законом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача у встановленому порядку.