Закон і Бізнес


Чи доступна публічна інформація?

Припиняється практика надання роз’яснень норм права центральними органами виконавчої влади


№44 (1083) 03.11—09.11.2012
ВЛАДИСЛАВ ОПАНАСИК
1492

Така вказівка міститься в рішенні Кабінету Міністрів від 20.10.2011 (згідно з витягом із протоколу №76 засідання Уряду від 20.10.2011) і суперечить засадам публічності та прозорості влади.


Звернувшись до Міністерства охорони здоров’я із запитом про доступ до публічної інформації, ЮК «Правовий Альянс» отримала відповідь, у якій зазначалось, що міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади наказано припиняти практику надання роз’яснень норм законодавства, крім випадків, передбачених законом.

Варто зазначити, що запит про доступ до публічної інформації не стосувався роз’яснень законодавства.

Такі рішення та відповіді органів виконавчої влади не залишаються непоміченими.

Перш за все ст.1 закону «Про доступ до публічної інформації» закріплено, що публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. А запит на доступ до публічної інформації надсилається саме в порядку, передбаченому цим законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, передбачених законом. Це випадки, коли публічна інформація віднесена до конфіденційної, таємної чи службової інформації, що передбачено ст.6 закону «Про доступ до публічної інформації».

Якщо поставлені питання не стосуються національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, якщо не йдеться про обмеження доступу до інформації з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню відомостей, одержаних конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя, на них має бути дано відповідь.

Крім того, згідно з пп.5 п.4 положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого указом Президента від 13.04.2011 №467/2011, міністерство відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів. Невід’ємною складовою державної політики в згаданих сферах є нормативно-правові акти, які врегульовують відповідні правовідносини, а також практика застосування вказаних актів, яка є похідною від розуміння та тлумачення останніх певним органом.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що вказівка Кабміну, адресована міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади, стосовно припинення практики надання роз’яснень норм законодавства є необгрунтованою та такою, що обмежує право громадян на отримання інформації, а дотримання таких рекомендацій є неприпустимим, оскільки робить інформацію закритою.