Закон і Бізнес


Про договірні зобов’язання


№24 (1270) 11.06—17.06.2016
3491

Згідно із ч.3 ст.18 закону «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 №1023-XII умови договору про виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця або третьої особи в разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання ним договірних зобов’язань є несправедливими. Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 11.05.2016, ухваленій у справі №6-3020цс15.


Зокрема, несправедливими є умови про взаємозалік, зобов’язання споживача щодо оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця, встановлення жорстких обов’язків споживача, тимчасом як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця.

Також несправедливими визнано забезпечення можливості продавцю не повертати кошти в разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору, права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не вказаних у договорі, визначення ціни товару на момент його поставки споживачеві або забезпечення продавцю можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірвати договір у разі зростання ціни порівняно з тією, що була погоджена на момент укладення договору.