Закон і Бізнес


Не ганьбіть систему!


№17 (1263) 23.04—29.04.2016
1597

Доведення ситуації до конфлікту без знаходження порозуміння та створення недопустимої обстановки є порушенням правил суддівської етики. Про це йде мова в рішенні Ради суддів України про результати перевірки організації діяльності Дніпровського районного суду м.Херсона,текст якого публікує "Закон і Бізнес".


Рада суддів України

Рішення

8 квітня 2016 року м.Київ №25

Про результати перевірки організації діяльності Дніпровського районного суду м.Херсона

Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Сімоненко В.М. про результати перевірки організації діяльності Дніпровського районного суду м.Херсона, відповідно до ч.5 ст.131 закону «Про судоустрій і статус суддів» та положення про Раду суддів, затвердженого 16.09.2010 рішенням Х позачергового з’їзду суддів (зі змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозицією щодо розгляду питання про наявність у діях Стамбули М.І., Ратушної В.О., Гордимова А.В., Біла-Кисельової А.А., Решетова В.В. порушень, визначених стст.1, 3, 13, 15 Кодексу суддівської етики, затвердженого V з’їздом суддів 24.10.2002, у редакції, затвердженій ХІ черговим з’їздом суддів 22.02.2013.

2. Звернути увагу суддів Дніпровського районного суду м.Херсона на неприпустимість:

• порушення повноважень зборів суддів та розгляду питань, які не відносяться до їх компетенції, зокрема тих, що мають вирішуватися процесуальним шляхом або відповідно до положення про автоматизовану систему документообігу суду;

• розгляду питань щодо автоматичного розподілу певних справ та вирішення певних проблемних питань авторозподілу без внесення змін до засад використання автоматизованої системи документообігу суду, які мають визначати принципи та процедури авторозподілу справ у певному суді;

• зловживання правом та обов’язком самовідводу та неприпустимість суперечок щодо отримання справ, самовідводів та підсудності справ.

3. Звернути увагу зборів суддів Дніпровського районного суду м.Херсона на необхідність приведення засад використання автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до чинного законодавства та положення про автоматизовану систему документообігу суду.

4. Звернути увагу голів судів на неприпустимість відкликання суддів з відпусток без їх згоди та порушення принципу рівності суддів.

5. Звернути увагу суддів та зборів суддів на те, що:

• відповідно до ч.5 ст.126 закону «Про судоустрій і статус суддів» до компетенції зборів суддів відноситься обговорення внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, у тому числівирішення проблемних ситуацій у частині спілкування суддів, конфліктів між суддями та працівниками суду, працівниками апарату судів на самому їх початку;

• доведення конфліктної ситуації в суді між суддями без знаходження порозуміння та створення в судді обстановки, недопустимої для функціонування судової влади, є порушенням правил суддівської етики та діями, які ганьблять авторитет судової влади та суду.

6. Звернутися до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» у частині обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад, шляхом передання цих повноважень Раді суддів.

7. Направити довідку про перевірку організації роботи Дніпровського районного суду м.Херсона до судів загальної юрисдикції для обговорення на зборах суддів з метою недопущення таких порушень та недоліків у роботі інших судів.

8. Запропонувати ДСАУ разом з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» та комітетом судового адміністрування РСУ протягом квітня - червня 2016 року провести навчання керівників апарату судів першої інстанції стосовно належного виконання приписів процесуальних кодексів та положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Голова В.СІМОНЕНКО