Закон і Бізнес


Довіра з чуток і власного досвіду


Узагальнені результати оцінювання роботи судів

№3 (1249) 16.01—22.01.2016
ОКСАНА ПІДГАЙНА, керівник апарату Апеляційного суду Волинської області
72305

Останнім часом у засобах масової інформації часто-густо наводяться результати соціологічних опитувань та вказується рівень довіри до суду. При цьому переважна більшість авторів пишуть про вкрай низький відсоток довіри до вітчизняної Феміди — від 2 до 5%. При цьому не називаються ні дата проведення опитування, ні місце, ні категорії респондентів та питань, які порушувалися. То чи відповідають дійсності такі показники?


В апеляційному, в окремих місцевих загальних судах Волинської області та в судах інших регіонів України громадські організації систематично проводять анонімні опитування осіб, які отримували судові послуги й сформували думку зі свого досвіду «спілкування», а не з чуток чи популістських висловлювань.

Опитування проводилися незалежними громадськими організаціями у 2010, 2012, 2014, 2015 рр. за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя». Моніторинг підтримали керівники судів, адже наша мета — створення умов та покращення доступу до правосуддя, виявлення складних питань й усунення недоліків.

Під час анонімного опитування використовувалась методологія карток громадського звітування, розроблена проектом USAID «Справедливе правосуддя». При цьому включити до анкети запитання щодо фактів корупційних дій та хабарництва запропонували самі працівники суду.

Що ж показали результати? У 2010 та 2012 рр. оцінювання здійснювалося за п’ятибальною шкалою. Загальна оцінка якості роботи Апеляційного суду Волинської області — 4,5 бала, узагальнена середня оцінка судів України — 4,11 бала.

Майже 90% відвідувачів позитивно оцінили роботу апеляційного суду, в тому числі 64% — на відмінно (добре — 25%, задовільно — 4,1, погано — 6,7%). Висока оцінка є сталою, з позитивною динамікою, свідченням чого є її зростання на 0,4 бала порівняно з результатами дослідження 2010 р., коли вона дорівнювала 4,1 бала.

Доволі високими є результати моніторингу, що проводився у 2014 р. на виконання рішення Ради суддів.

Так, 91,1% респондентів на «4» і «5» оцінили зручність умов перебування громадян в Апеляційному суді Волинської області. Водночас середній показник по Україні становив 68,9%.

Оцінка ефективності організації роботи установи (дотримання строків та процедури розгляду справ; вчасність отримання повідомлень про розгляд; обгрунтованість затримки/перенесення слухань тощо) також вища за середню — 77,2% (проти 66,9%).

Більш як половина респондентів (50,6%) уважають, що апеляційний суд при розгляді їхньої справи був незалежним та неупередженим. А ставлення до сторін у справі понад 80% відвідувачів визнали коректним і ввічливим.

При цьому 59,5% відвідувачів Апеляційного суду Волинської області дотримуються думки, що рішення, прийняте в їхній справі, є/буде справедливим (по Україні — 58,3%). Такий самий відсоток волинян висловив довіру до установи (по Україні цей показник навіть вищий — 65,2%).

Три чверті респондентів зазначили, що їм не відомі факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників апарату установи, до якої вони звернулися. Щоправда, загальний рівень довіри до судової влади становить 32,9% у відвідувачів Апеляційного суду Волинської області та 46,5% по Україні. Але це аж ніяк не 2—5%, про які говорять і пишуть у засобах масової інформації. А розбіжність в оцінці установи, до якої звернулися респонденти, і судової системи в цілому пояснюється тими самими шаблонами, які нав’язуються суспільству через ЗМІ.

Про неупередженість таких опитувань говорить той факт, що в судах Волинської області вони проводилися громадсько-консалтинговою групою «Партнер» та Асоціацією захисту прав молоді Волині. В інших — також різними громадськими організаціями, які виграли грант проекту USAID «Справедливе правосуддя».

Тож просимо шановних журналістів та усіх експертів судової системи використовувати у своїх публікаціях конкретні факти, цифри та інші дані, що стосуються роботи суду.

А всіх громадян, яким доведеться звернутися до суду, можемо запевнити, що ми працюємо для захисту ваших прав, свобод і законних інтересів. Ми прагнемо, щоб кожна людина почували себе захищеною законом, і водночас сподіваємося, що працівники суду відчуватимуть себе захищеними з боку держави.