Закон і Бізнес


Порівняльна таблиця фінансування судової системи у 2015—2016 рр.


438


Напрям використання/

Розпорядник коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загалом

2016 рік

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

2015 рік

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

Всього

видатки споживання

видатки розвитку

Всього

Всього

оплата праці

ком. послуги та енергоносії

Державна судова адміністрація

3 567 353,1

2 875 321,1

35 358,2

0,0

3 567 353,1

2 856 778,9

1 475 057,6

260 219,8

1 735 277,4

903 194,6

5 302 630,5

3 759 973,5

Організаційне забезпечення діяльності

57 843,0

41 662,2

4 351,7

0,0

57 843,0

54 264,1

52 225,5

43 279,5

95 505,0

35 715,9

153 348,0

89 980,0

Місцеві господарські суди

277 209,1

227 222,4

0,0

0,0

277 209,1

234 839,3

112 289,5

13 497,6

125 787,1

70 052,7

402 996,2

304 892,0

Апеляційні загальні суди

604 169,5

495 224,9

0,0

0,0

604 169,5

460 465,6

234 763,1

25 171,0

259 934,1

128 016,3

864 103,6

588 481,9

Місцеві загальні суди

2 044 961,2

1 653 165,3

28 114,7

0,0

2 044 961,2

1 602 509,9

843 172,3

142 402,5

985 574,8

525 450,1

3 030 536,0

2 127 960,0

Апеляційні господарські суди

121 546,9

99 629,4

0,0

0,0

121 546,9

90 095,6

48 854,2

1 216,9

50 071,1

30 956,3

171 618,0

121 051,9

Вища кваліфікаційна комісія суддів

35 187,9

21 443,4

2 123,3

0,0

35 187,9

38 353,1

8 100,0

0,0

8 100,0

1 194,6

43 287,9

39 547,7

Національна школа суддів

26 633,1

17 460,8

768,5

0,0

26 633,1

25 046,2

100,0

0,0

100,0

0,0

26 733,1

25 046,2

Виконання рішень судів на користь суддів

10 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

7 722,8

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

7 722,8

Апеляційні адміністративні суди

112 439,5

81 662,4

1 133,6

0,0

144 883,2

133 928,1

66 996,6

18 079,8

85 076,4

41 509,6

229 959,6

175 437,7

Місцеві адміністративні суди

207 217,4

150 613,2

1 931,6

0,0

244 919,2

209 554,2

108 556,4

16 572,5

125 128,9

70 299,1

370 048,1

279 853,3

Верховний Суд

95 577,9

54 885,1

3 664,5

0,0

95 577,9

88 456,5

10 800,0

0,0

10 800,0

6 285,0

106 377,9

94 741,5

Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ

94 645,6

76 231,8

1 412,8

0,0

94 645,6

87 452,6

24 704,0

2 400,0

27 104,0

18 700,0

121 749,6

106 152,6

Вищий господарський суд

93 641,1

75 163,3

1 941,8

0,0

93 641,1

86 951,4

27 930,0

6 098,4

34 028,4

33 844,5

127 669,5

120 795,9

Вищий адміністративний суд

82 213,1

65 638,7

2 125,7

4 500,0

82 213,1

76 576,8

14 064,0

0,0

14 064,0

8 089,2

96 277,1

84 666,0

Конституційний Суд

99 603,5

68 231,1

3 437,2

0,0

99 603,5

59 029,7

0,0

0,0

0,0

0,0

99 603,5

59 029,7