Закон і Бізнес


Відкритий лист кандидатів у судді щодо питань резерву


1493

12 листопада 2015 р. закінчився термін дії кваліфікаційного іспиту кандидатів у судді і як наслідок - ці особи будуть виключені з резерву та не зможуть претендувати на посаду судді. З огляду на це претенденти на мантії направили листа голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Князевичу Р.П.


Шановний Руслане Петровичу!

Загальновизнаною в світі гарантією незалежності суддів виступає демократична процедура формування корпусу суддів, за якою добір кандидатів на суддівські посади має бути прозорим та базуватись на об’єктивних критеріях з урахуванням кваліфікації, моральних якостей, здібностей та результатів професійної діяльності. Суворе дотримання принципів добору кандидатів на посади суддів є найважливішою умовою формування професійного суддівського корпусу, здатного на високому рівні здійснювати правосуддя в державі.

На виконання положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі — ВККСУ) було проведено три добори кандидатів на посаду судді, за результатами яких до кадрового суддівського резерву було зараховано загалом 2367 осіб. Упродовж 2012 — 2013 рр. майже тисяча правників поповнили суддівські лави і станом на 14 травня 2015 року в резерві залишилось 1197 кандидатів. При оголошенні кожного з доборів ВККСУ виходила з прогнозованої кількості вакантних посад суддів з тим, щоб кожен зарахований до кадрового резерву кандидат мав реальну можливість скористатись правом бути призначеним на посаду судді. Нова процедура добору кандидатів на посаду судді була високо оцінена провідними вітчизняними та міжнародними експертами, зокрема експертами Центру суддівських студій та представниками проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Україна: справедливе правосуддя”, які надали підтримку ВККСУ в розробці тестових завдань та перевірці їх якості та надійності, в навчанні авторів тестових завдань. До того ж вони безпосередньо були присутніми під час проведення анонімного тестування та кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді. Разом з тим Закон встановлює 3-річний термін дійсності результатів кваліфікаційного іспиту, після закінчення якого, кандидати мають бути виключені з резерву.

12 листопада цього року в 610 осіб, які пройшли прозору процедуру добору за європейськими стандартами, закінчився граничний строк, протягом якого кандидати можуть перебувати в резерві. На цей факт ми неодноразово звертали Вашу увагу в численних зверненнях. Зазначали також про те, що дана ситуація склалась унаслідок розладу в роботі органів судової влади, адже починаючи з 11 квітня 2014 року ВККСУ, в силу положень Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», не здійснювала повноваження щодо проведення конкурсів на заняття вакантних посад суддів. Разом з тим Вища рада юстиції (далі — ВРЮ) через відсутність кворуму не була повноважною вносити подання Президенту України про призначення таких осіб на посаду судді. При прийнятті Закону України «Про відновлення довіри до судової влади» народні депутати України залишили поза увагою наші законні інтереси як осіб, які на той час перебували в резерві на заміщення вакантних посад суддів, не передбачили норму про зупинення перебігу терміну дійсності результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді до початку роботи ВККСУ, ВРЮ в нових складах, внаслідок чого майже РІК від загального 3-річного терміну було витрачено на очікування появи в органів, відповідальних за кадрові призначення у судовій системі, відповідних повноважень.

Очевидно, маючи на меті вирішити ситуацію, яка склалася з резервом, кількома народними обранцями було запропоновано доповнити Прикінцеві та перехідні положень до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» нормою про продовження дійсності результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді (пункт 15), однак в кінцевій редакції ця норма поширювалась лише на 11 окремих представників першого суддівського добору.

Таким чином, з прийняттям Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» для 1208 кандидатів (які перебували в резерві на зайняття посади судді станом на червень 2014 року) були створені менш сприятливі умови в частині строку перебування у резерві, ніж для інших 11 кандидатів, які відповідали викладеним у Законі критеріям.

З огляду на вищевикладене, вважаємо, що чинною редакцією вищевказаної норми Закону порушується задекларований у частині другій статті 38 Конституції України принцип рівності кандидатів на посаду судді у праві на доступ до державної служби, статті 14 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, а також статті 1 Протоколу 12 до неї.

В пояснювальній записці до законопроекту № 2358а «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства», Ви як суб’єкт вказаної законодавчої ініціативи зазначаєте, що такий акт розроблений з метою забезпечення однакового застосування чинного законодавства для усіх категорій осіб, які претендують на посаду судді і пройшли відповідні процедури згідно законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

Разом з цим існування пункту 15 Перехідних та прикінцевих положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" у відверто дискримінаційній редакції, спотворює всі подальші кроки щодо уніфікації підходів законодавця до вирішення питання формування суддівського кадрового резерву.

Ми переконані, що держава має реальну можливість та повинна усунути таку помилку через законодавчий механізм внесення змін до раніше прийнятих законів. Так, законопроектами № 2429а від 22 липня 2015 року та № 2429а-1 від 03 серпня 2015 року пропонуються зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» щодо продовження для всіх без винятку кандидатів на посаду судді строку дії результатів кваліфікаційних іспитів.

У листі-відповіді на наше попереднє звернення №04-29/18-4854 від 14 вересня 2015 року, Ви вказали на необхідність здійснення підготовки і попереднього розгляду вказаних законопроектів та повідомили про направлення відповідного запиту до ВККСУ для надання пропозицій щодо обґрунтованості і доцільності їх прийняття.

За наданою секретаріатом очолюваного Вами Комітету інформацією, в листі № 19-12397/15 від 08.09.2015 року, ВККСУ висловила позицію, згідно з якою вважає наявними правові підстави для продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту для призначення кандидатів на посаду судді. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2015 року № 677-VІІІ зазначені законопроекти включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Втім, попри включення вказаних законопроектів до порядку денного сесії ще в вересні цього року та надзвичайну актуальність законодавчого врегулювання питання наповнюваності резерву на заміщення вакантних посад судді, станом на сьогоднішній день законопроекти не розглядались на засіданнях Головного Комітету на предмет їх підготовки до першого читання. Крім того, нам невідомо, чи направлялись вказані законопроекти для проведення наукової експертизи на предмет їх відповідності чинному законодавству.

Враховуючи те, що починаючи з 12 листопада 2015 року у зв’язку з закінченням терміну дійсності кваліфікаційного іспиту ми втратили об’єктивну можливість брати участь у конкурсах на посаду судді, затягування процедури проходження у Верховній Раді України законопроектів, від яких залежить наша професійна доля, не можна визнати виправданим.

Не хотіли, але вимушені нагадати Вам про вимоги частини третьої статті 93 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», яким встановлено, що комітет попередньо розглядає законопроект не пізніш як у 30-денний строк.

Просимо Вас звернути увагу також на той факт, що за результатами проведення засідання кваліфікаційної палати ВККСУ, яке відбулося 16 листопада цього року, членами Комісії було вирішено відкласти питання про виключення з резерву кандидатів другого суддівського добору до прийняття Верховною Радою України відповідного рішення по вказаним законопроектам. Такими діями ВККСУ продемонструвала виваженість та послідовність у питаннях, що стосуються резерву кандидатів на заміщення вакантних посад суддів та додатково підтвердила обґрунтованість законопроектів. Зволікання ж Верховної Ради України з розглядом законопроектів та прийняттям відповідних змін до закону, створює ситуацію правової невизначеності в питаннях формування резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Виходячи з того, що проведення якісної судової реформи, спрямованої на оновлення суддівського корпусу, процедура добору якого відповідає високим європейським стандартам, очищення судової системи від осіб, які не відповідають критеріям професійності та доброчесності, наразі є найактуальнішими вимогами українського суспільства, переконані в наявності достатніх підстав для підтримки ініціативи щодо продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді українським Парламентом.

У зв’язку з наведеним та з метою з’ясування питань, що стосуються порушення наших прав, просимо:

Виходячи з того, що поправки народних депутатів України Шпенова Д.Ю., Хлань С.В., Яніцького В.П.., що містились в останній редакції проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», який був предметом обговорення на засіданні Комітету з питань правової політики та правосуддя 11-12 лютого цього року, стосувались продовження терміну результатів кваліфіспиту кандидатів на посаду судді на час бездіяльності ВРЮ та ВККСУ, повідомити:

•  ким була зініційована необхідність внесення до Перехідних та прикінцевих положень вказаного проекту Закону пункту 15 про продовження дійсності результатів кваліфікаційного іспиту для ОКРЕМИХ резервістів першого добору;

•  які підстави та обґрунтування цієї пропозиції лягли в основу того що вона була підтримана народними депутатами саме в такій редакції.

Повідомити, чим зумовлена надмірна тривалість проходження законопроектами № 2429а від 22 липня 2015 року та № 2429а-1 від 03 серпня 2015 року законодавчої процедури, встановленої Розділом IV Регламенту Верховної Ради України? Коли вказані законопроекти будуть внесені очолюваним Вами Комітетом на пленарний розгляд Верховної Ради України?

Роз’яснити, чи поширюватимуться (у випадку прийняття) положення  підпункту 3 пункту 2 законопроекту № 2358а «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства», автором якого Ви є, на осіб, які станом на 01.12.2015 року не виключені з резерву на заміщення вакантних посад суддів, проте термін дійсності результатів кваліфікаційного іспиту яких закінчився 12.11.2015 року?

Запросити представників осіб, які перебувають у резерві, на засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя під час обговорення народними депутатами України законопроектів № 2429а від 22 липня 2015 року та № 2429а-1 від 03 серпня 2015 року.

Крім того, повторно звертаємось до Вас з проханням провести зустріч з представниками ініціативної групи осіб, які перебувають в резерві кандидатів на заміщення вакантних посад суддів, для надання можливості викладення обґрунтування щодо необхідності прийняття відповідних законодавчих актів.

З повагою особи, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів