Закон і Бізнес


Обмеження на негласність


№46 (1240) 14.11—20.11.2015
2176

До повноважень слідчого судді в суді першої інстанції належить судовий контроль за застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження. На розгляд клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій ці повноваження не поширюються.


У Каланчацькому районному суді Херсонської області узагальнили роботу слідчих суддів у період з 1 січня до 1 квітня поточного року. За цей час дві судді розглянули 43 справи з постановленням ухвал.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 Кримінального процесуального кодексу до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні. Він не бере участі в розгляді матеріалів та відповідно не виконує функцій правосуддя.

Під час провадження слідчий суддя зобов’язаний дотримуватися встановленого порядку і виносити рішення відповідно до норм права, які підлягають застосуванню в кожному окремому випадку. Крім Конституції, чинного законодавства та міжнародних договорів, слідчий суддя використовує також інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

Згідно зі ст.5 КПК слідчий суддя повинен застосовувати відповідний кримінальний процесуальний закон, виходячи з того, що у ч.1 ст.58 Конституції встановлено загальне правило — закон не має зворотної дії в часі.

Кримінальний процесуальний закон передбачає функціонування інституту слідчого судді й на рівні місцевих судів загальної юрисдикції. Проте до повноважень слідчого судді в суді першої інстанції не належить розгляд клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вони можуть лише здійснювати контроль за застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчення цієї категорії справ показало, що за вказаний період справи було розглянуто з постановленням ухвал.