Закон і Бізнес


Суб’єкт владних пільг


№33-34 (1227-1228) 15.08—31.08.2015
3748

Управління соцзахисту наділено повноваженнями, які за своїм змістом є виконавчими і розпорядчими, і у відповідних правовідносинах реалізує управлінські функції в розумінні ст.2 КАС. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 23 червня 2015 року №803/963/14, текст якої друкує "Закон і Бізнес".


Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

23 червня 2015 року                      м.Київ                                                    №803/963/14

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого — ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О.,

суддів: ВОЛКОВА О.Ф., ГРИЦІВА М.І., КОРОТКИХ О.А., КРИВЕНДИ О.В.,

                 МАРИНЧЕНКА В.Л., ПАНТАЛІЄНКА П.В., САМСІНА І.Л.,

розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Цуманського виробничого управління житлово-комунального господарства до управління праці та соціального захисту населення Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2014 року управління ЖКГ звернулося до суду з позовом до управління соцзахисту, в якому просило:

визнати протиправними дії відповідача щодо відмови в реєстрації фінансових зобов’язань відповідно до розрахунків позивача щодо вартості послуг, наданих пільговикам за період з 1.06.2011 по 30.04.2014 з централізованого водовідведення, оформлених згідно із формою «2-пільга» на паперових та електрон­них носіях, та притягнути винних осіб до відповідальності;

зобов’язати управління соцзахисту зареєструвати фінансові зобов’язання на суму 20373 грн. 74 коп.;

визнати протиправними дії відповідача щодо: ненадання інформації на запити, невчасного надання інформації, безпідставної відмови надати відповіді на звернення позивача від 5.09, 27.12.2013, 28.01, 25.02, 25.03, 24.04 та 5.05.2014 (вих. №№141, 202, 9, 42, 62, 82, 92 відповідно) та притягнути винних осіб до відповідальності;

зобов’язати відповідача надати відповіді на зазначені запити.

Волинський окружний адміністративний суд постановою від 16.06.2014, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2014, в задоволенні позову відмовив.

Вищий адміністративний суд ухвалою від 10.02.2015 рішення судів попередніх інстанцій скасував, провадження у справі закрив.

Не погоджуючись із рішенням суду касаційної інстанції, управління ЖКГ з підстави, передбаченої п.2 ч.1 ст.237 Кодексу адміністративного судочинства, звернулось із заявою про його перегляд Верховним Судом, у якій просить скасувати ухвалу ВАС від 10.02.2015, а справу направити на новий касаційний розгляд. На обгрунтування заяви додало копії ухвал ВАС від 5.03.2013 та 31.03.2015 (№№К/9991/54137/11, К/800/14525/15 відповідно), які, на його думку, підтверджують неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм процесуального права.

Перевіривши наведені заявником доводи щодо встановленої законом юрисдикції адміністративних судів та виконуючи свою функцію щодо усунення неоднакового застосування норм права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

У справі, що розглядається, суд касаційної інстанції, закриваючи провадження у справі, виходив із того, що заявлені позовні вимоги походять із договірних відносин, управління соцзахисту в цих відносинах не виконувало функцій суб’єкта владних повноважень, а діяло як установа з надання послуг, що виключає можливість розгляду цієї справи в порядку адміністративного судочинства.

Натомість в ухвалі від 31.03.2015, наданій управлінням ЖКГ на підтвердження наведених у заяві доводів, за аналогічних відносин між тими ж сторонами, що й у справі, яка розглядається, касаційний суд визнав протиправними дії управління соцзахисту та зобов’язав його зареєструвати зобов’язання на підставі наданих управлінням ЖКГ розрахунків.

Вищий адміністративний суд в ухвалі від 5.03.2013, яка надана заявником на підтвердження неоднакового правозастосування, розглянув справу за позовом контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області до управління праці та соціального захисту населення Сокирянської РДА Чернівецької області про відображення в обліку заборгованості, усунення порушення та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позовних вимог.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС вважає, що суд касаційної інстанції неоднаково застосував у подібних правовідносинах норми процесуального права, при цьому у справі, що розглядається, — неправильно.

Усуваючи розбіжності у застосуванні судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, колегія суддів виходить із такого.

Висновок суду касаційної інстанції про те, що зазначений спір не є публічно-правовим і не належить до компетенції адміністративних судів, грунтується на твердженні, що управління соцзахисту не є суб’єктом владних повноважень і в цих правовідносинах не реалізовувало владні управлінські функції.

На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах ВС, такий висновок є помилковим.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.3 КАС справа адміністративної юрисдикції — це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Суб’єктом владних повноважень є суб’єкт (орган), котрий реалізує у відповідних правовідносинах владні управлінські функції, якими вважають будь-які владні функції в рамках діяльності держави чи місцевого самоврядування, що безпосередньо не належать до законодавчих повноважень чи повноважень здійснювати правосуддя.

Управління соцзахисту як структурний підрозділ Ківерцівської РДА Волинської області, до відання якого належать питання праці та соціального захисту населення, відповідно до п.3 постанови КМ «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету» від 4.03.2002 №256 є головним розпорядником коштів місцевого бюджету в згаданих відносинах. Безпосередньо управління соцзахисту як головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно з п.2 постанови №256:

веде персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною ознакою;

здійснює розрахунок з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

За своїм змістом такі повноваження є виконавчими і розпорядчими, що підтверджує їх владну природу.

Крім того, владний вплив такої діяльності управлінь праці та соціального захисту населення полягає в тому, що в межах наданих повноважень цей орган організовує згаданий процес, приймає рішення стосовно розрахунків з постачальниками послуг.

Таким чином, діяльність управління соцзахисту в цих відносинах є здійсненням владних управлінських функцій в розумінні ст.2 КАС.

Тому, оскільки касаційний суд у справі, що розглядається, неправильно застосував норми процесуального права, заява управління ЖКГ підлягає задоволенню, ухвала ВАС від 10.02.2015 відповідно до пп.«а» п.1 ч.2 ст.243 КАС — скасуванню, а справа — направленню на новий касаційний розгляд.

Керуючись пп.2 п.2 «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 №192-VIII, стст.241—243 КАС, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву Цуманського виробничого управління житлово-комунального господарства задовольнити.

Ухвалу ВАС від 10.02.2015 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п.3 ч.1 ст.237 КАС.