Закон і Бізнес


«Гуртовий» спір


№38 (1077) 22.09—28.09.2012
МАРИНА ЗАКАБЛУК
2903

Для забезпечення конституційних прав громадян пленум Вищого адміністративного суду узагальнив практику застосування судами відповідної юрисдикції положень закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».


Дискусійний момент

Як повідомив секретар пленуму ВАС Михайло Смокович, у зв’язку з прийняттям закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 4.09.2008 (8.09.2011 до нього були внесені зміни, якими уточнено порядок передання гуртожитків у комунальну власність з метою наступної приватизації в них житлових приміщень їхніми законними мешканцями) виникли нові категорії публічно-правових спорів між особами, котрі мають право на приватизацію житла в гуртожитках, та органами, уповноваженими приймати такі рішення.

«Як свідчить аналіз, кількість таких справ є незначною порівняно з іншими категоріями адміністративних справ, але це не применшує їх актуальності. Справи, пов’язані із застосуванням згаданого закону, нові для адмінсудів, і поки що не можна стверджувати, що практика розгляду цих справ є напрацьованою», — зазначив М.Смокович.

Проведений ВАС аналіз складається з кількох частин. В одній з них роз’яснюється, які категорії справ належать до адміністративних. «Справи про оскарження рішень і дій органів місцевого самоврядування з приводу вирішення питання про надання дозволу на передачу мешканцям гуртожитків житла у власність шляхом приватизації, про оскарження визначення іншого порядку використання гуртожитків є справами адміністративної юрисдикції, оскільки органи місцевого самоврядування у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках виконують владні управлінські функції», — наголосив секретар пленуму ВАС.

Натомість справи про визнання права на приватизацію житла в гуртожитку, про встановлення факту проживання в ньому, виселення, виключення гуртожитку зі статутного фонду підприємства адмінсудами не розглядаються. У разі заявлення таких позовів до адміністративного суду ним ухвалюються рішення про відмову у відкритті провадження або про закриття провадження в адміністративній справі.

Суддя ВАС Василь Юрченко зауважив: якщо ми записуємо, чому одна категорія справ розглядається адмінсудами, то повинні пояснити, чому інші не належать до їх юрисдикції. «Якщо не управлінські, то які функції орган місцевого самоврядування виконує в інших категоріях справ? Зрозуміло, чому одні справи — наші, але незрозуміло, чому інші — ні», — наголосив В.Юрченко.

До того ж, за його словами, ч.6 ст.109 Кодексу адміністративного судочинства передбачено: в разі відмови у відкритті провадження в справі (якщо заяву не належить розглядати в порядку адмінсудочинства) суд повинен роз’яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.

Голова ВАС Ігор Темкіжев запропонував компромісне рішення: доповнити узагальнення поясненням, чому певні категорії справ не належать до юрисдикції адмінсудів, але не «нав’язувати» розгляд цих справ іншим обителям Феміди. Пленум погодився з такою пропозицією.

Не помиляйтеся з відповідачем!

У ще одній частині аналізу визначається суб’єктний склад сторін та предметна підсудність справ, пов’язаних із застосуванням закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». «Позивачами в таких справах переважно є громадяни, які мешкають у гуртожитках. Поодинокими є випадки звернення до суду прокурора. Відповідачем виступає орган місцевого самоврядування», — розповів М.Смокович.

Водночас трапляються випадки звернення з вимогами про визнання дій протиправними та зобов’язання надати дозвіл на приватизацію кімнати, адресованими місцевим державним адміністраціям. «У таких випадках суб’єкт визначається неправильно. Закон покладає вирішення всіх питань щодо гуртожитків на органи місцевого самоврядування. Держадміністрації до цих питань відношення не мають», — во-первыхзвернув увагу секретар пленуму.

Також він розповів про «прокурорські нюанси» у цих справах. Так, для визначення предметної підсудності справ за позовами прокурора важливо встановити його статус: він є позивачем чи представником.

Коли прокурор є позивачем, то такі справи відповідно до ч.2 ст.18 КАС підсудні окружним адмінсудам, оскільки позивачем у справі є посадова особа органу державної влади.

Якщо ж прокурор звернувся до суду як представник, то предметну підсудність таких справ необхідно визначати з урахуванням статусу особи, яку він представляє.

У судовій практиці є випадки звернення прокурора з позовом та розгляду його позовних вимог і місцевими загальними адмінсудами, і окружними адмінсудами.

Наприклад, прокурор м.Енергодара Запорізької області звернувся з позовом до виконкому Енергодарської міськради про визнання незаконним та скасування рішення виконкому, яким кімнатам гуртожитку надано різний статус. Енергодарським міськ­судом Запорізької області позов задоволено.

Конотопський міжрайонний прокурор звернувся до Сумського окружного адмінсуду з позовом до виконкому Конотопської міськради про визнання незаконними рішення останнього про надання дозволу на приватизацію від імені малолітніх дітей кімнати, що є місцем загального користування. У цій справі позовні вимоги задоволено частково.

Також у підготовленому ВАС документі визначається категорія громадян, на яких поширюється дія закону: вони не повинні мати власного житла, бути більше 5 років на законних підставах зареєстрованими за місцем проживання в гуртожитках та фактично проживати в них.

В аналізі звертається увага й на те, що не кожен гуртожиток може бути об’єктом приватизації. Так, «накладене табу» на приватизацію гуртожитків, які перебувають у приватній власності, крім тих, що включені до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації.

До того ж, зазначається в документі, судам необхідно враховувати, що відповідно до ч.1 ст.5 закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» основною умовою для реалізації права позивачів на приватизацію кімнат у гуртожитку є перехід будинку у власність територіальної громади та прийняття місцевою радою рішення про передання кімнат у власність мешканців гуртожитку.

***

У результаті пленум ВАС вирішив: для забезпечення єдності судової практики довести зроблений аналіз до відома володарів мантій місцевих та апеляційних адмінсудів.

Пряма мова

Василь Юрченко:

— Є категорії справ, які з великим задоволенням розглядають суди кожної юрисдикції: цивільної, господарської, адміністративної. У таких випадках навіть спостерігається певна конкуренція. А є такі категорії, які ніхто не хоче розглядати, і в їх розгляді відмовляють усі. Половинчате рішення пленуму ВАС (коли ми роз’яснюємо, що одна категорія справ розглядається адмінсудами, бо органи місцевого самоврядування в житловій сфері щодо приватизації громадянами житла в гуртожитках виконують владні управлінські функції, а інші категорії адмінсудами не розглядаються, проте не пояснюємо, чому) може створити чимало проблем. Вважаю, повинно бути спільне рішення судів щодо цього питання, адже лише так удасться правильно роз’яснити судам юрисдикційні моменти. А якщо кожен «запроваджуватиме» свою юрисдикцію, діла не буде.

Любов Гончар:

— Може виникнути проблема з тим, що ми віднесли до розгляду адмінсудами справ щодо оскарження рішення органів самоврядування стосовно фактично передання у власність житла. Адже Верховний Суд дотримується іншої думки: в таких випадках рада діє як власник комунального майна. Потрібно з’ясувати, чи ВСС погоджується з нашою позицією, аби потім не виникали певні проблеми.

Михайло Цуркан:

— Спочатку було прийнято політичне, а потім — і правове рішення щодо приватизації гуртожитків. Мова не йде про те, кому належить гуртожиток на праві власності або управління. Йдеться про визнання на рівні закону прав мешканців гуртожитку бути суб’єктами приватизації. Коли громадянин приходить до виконкому органу місцевого самоврядування і каже: я проживаю в цьому гуртожитку й хочу приватизувати кімнату, виконком мусить прийняти управлінське рішення щодо порядку проведення цієї приватизації. Якщо виконком не хоче цього робити, громадянин звертається до суду. У такому випадку — це юрисдикція адмінсудів. Що ж стосується права громадянина довести проживання в гуртожитку протягом 5 років, відсутність власного житла — це чисто цивільні спори, й ми туди втручатися не збираємося.